Editör Yazıları

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi

Editör Yazıları
Küresel pandemi ve sosyal sorumluluklarımız,
Tüm dünyayı etkileyen küresel COVİD19 nedeniyle insanlık son yüz yılın en tehlikeli günlerini yaşıyor. Bulunduğumuz yüzyıl içinde yaşamış olduğumuz iki büyük dünya savaşında insanlık bombaların ve silahların tehditleri altında sığınaklarda cephelerde korku içinde yaşadılar. Savaşın ne denli korkunç ve tehlikeli bir melanet olduğunu yaşayarak anladı. Ancak paraya ve dünyaya hükmeden güçler bu felaketlerden yeterli dersleri çıkarmadı, onların para ve güç hırsları dünyanın pek çok yerinde ülkeleri ve insanları birbirine düşürmekten alıkoymadı. Bilimsel bilgi ve eğitim imkanlarından yoksun bırakılan kalabalık topluluklar, ekonomik eşitsizlikler ve gelir dağılımındaki dengesizliklerin sonucunda kendilerine sunulan sunguların peşinden sürüklenerek, kime ve kimlere hizmet ettiklerinin ayırdına varmadan bu çarkın dişlileri olmaya devam ediyorlar.

     21. yüzyılın eşiğinde bir yanda baş döndürücü bir teknolojinin içinde yaşarken,  güç kaynakları bu teknolojiyi de egemenliklerinin aracına dönüştürmekten geri durmuyorlar. 

      Bu satırları yazarken bundan 40 yıl önce okuduğum ve beni gelecek konusunda daha o günlerde tedirgin eden bir kitap gözümün önüne geliyor. George Orwel’in 1984 adlı romanı. Çevremdeki pek çok yazar ve gazeteci arkadaşım, entelektüel çevreler, kitapta geçen hikayenin Sovyet totaliter toplumunu anlattığını savlıyorlardı, Big brother ve proleterya sözcüklerinin çokça geçmesi o günün KGB’sini anımsatıyordu. Oysa 40 yılda bilim ve teknoloji dünyasının geldiği noktada Sovyetler birliği yıkıldı teknolojinin merkezleri Sovyetler değil, o günlerde adı duyulmayan  aktörler oldu. Tüm dünyayı çılgın bir teknoloji tüketimi sardı, yılda 3-4 versiyonuyla ürün gamları yenileniyordu. Ne ekoloji ,ne doğa, ne  tarım ne de  küresel tehlikeler, duyarlı bir azınlık dışında çoğu insanı  ilgilendirmiyordu. Hala da bu vurdum duymazlık sürüyor. Sonra beklenmedik bir epidemi Çin sınırlarını aşıp da tüm dünyaya yayılınca insanlar aylarca evlerine hapsolup alışkanlıklarının ve sosyal hayatlarının ne denli önemli olduğunun ayırdına vardılar. İşyerleri kapalı, ekonomi dünyası tarumar, para finans ve borsadan başka bir şey düşünmeyen zengin ülkelerin sağlık sistemleri  çökmüş durumda. Petrol fiyatları tarihinin en düşük noktasına  düşmüş, petrol depoları kimse araba kullanmadığından ağzına kadar dolu. Amerikan kaya petrol tesisleri komple iflasın eşiğinde. Kısacası COVID19 sonrası artık yeni bir süreç başlıyor, Toplumsal davranış kalıplarımızın da dinsel ve geleneksel demeksizin değişeceği yeni bir sürece giriyoruz.   Pandemi öncesi ve sonrası hayat. 

         Şimdi oldukça zor bir hayat bizleri ve tüm insanlığı bekliyor. Şayet bilim çevreleri bunun çaresini bulamazsa bir yerlerimize tüm kişisel bilgilerimizin ve sağlık hikayelerimizin işlendiği birer çip yerleştirecekler ve tüm restaurant, cafe , alışveriş merkezleri ile toplu taşımalarda pozitif hikayesi olanlara ayrı yerler tahsis edilecek, ayrı restaurantlar metroda ayrı bölümler vs ile karşılaşırsak hiç şaşırmayalım. Bill Gates şimdiden bu chip’ler üzerinde çalışıyor. Ama dilerim o günleri yaşamayız yoksa yatak odasında dahi izlenir olacağız, özel hayatın mahremiyetine de eyvallah o zaman. 

Dergimizin bu sayısında dünyada ve ülkemizde tarihsel süreç içinde ortaya çıkan küresel salgınları inceledik. Bu dosyada önemli bilgiler bulacaksınız. Tüm bunların sonucunda bilime güvenmekten başka insanlığın tutunacak bir dalı olmadığını da görüyoruz. Bu yüzyılda gözümüz ve kulağımız ekranlarda, haber kaynaklarında bir an önce bu virüs’ün aşısını veya ilacını bulacak kahraman sağlık emekçisini,  bilim insanlarını bekliyoruz.  Şimdiden Nobel’in kesin kahramanı belli.  Bu panzehir bulunmadıkça da insanlığa rahat yok. Kirlettiğimiz doğa intikamını misliyle alıyor.  Şimdi yapılması gereken en önemli şeylerden biri de bireysel hayatımızın toplumsal yaşamın ve ilişkilerinin bir parçası olduğunu düşünerek, virüsün kimde olduğunu kimin taşıyıcı olduğunu bilmediğimiz bir dönemde, vicdani sorumluluklarımızla evde kalmak ve  uzmanların önerilerine eksiksiz uymak olmalıdır. Salgının yayılarak büyümesinin yaratacağı insani ve ekonomik kayıplar bir ay evden çıkmamaktan misliyle büyük olacaktır. 

       Bu bir seferberliktir.  İnsanlarımız topyekun yasalara ve uygulamalara riayet ederse, devlet ve ilgili kurumlar da bunun ekonomik  yaralarını sararsa, işletmelerin uğrayabileceği kayıpları karşılarsa biz bu felaketin üstesinden gelebiliriz. Bunun için tüm kesimlerin güven verici açıklamalara ihtiyacı var. Şu ana kadar verilen destekler sürmeli, üretim yapan işletmelerin ayakta kalmaları sağlanmalıdır. Pandeminin daha ne kadar süreceğini bilmediğimiz, 2020 yılında çalışmayan, üretimi durmuş , iflas etmiş işletmelerin vergilerine de adil bir çözüm bulunmalıdır.  

        Bir diğer önemli dosyamız ise bu zorlu günlerde mobilya sektörünün içinde bulunduğumuz durumu sektör temsilcilerine,  sekörü oluşturan karar vericilere meslek örgütü ve dernek başkanlarına  sorduk. Satışların durma noktasında, üretimin ise vasat düzeyde olduğu bu günlerde beklentileri sizlerle paylaşıyoruz. 

Tüm insanlığın bu küresel salgını bir an önce atlatması dileğiyle   sağlık ve umut diliyorum.

Saygılarımla - Nesip Uzun/Mayıs 2020

 

 

The global pandemic and our social responsibilities,

      Humanity is experiencing the most dangerous days of the last hundred years due to the global pandemic that affects the whole world. In the two great world wars we have experienced in the last century, humanity lived in fear under the shelters, bomb threats and guns.

     We have understood how awful and dangerous a war can be. However, those who rule the world with ther money and power did not learn enough from these disasters; their ambitions did not prevent the countries and people from falling against each other in many parts of the world. The crowded communities, deprived of scientific knowledge and educational opportunities, continue to be the gears of this wheel, drifting after what has been presented to them as a result of economic inequalities and income inequalities, without even realizing who and whom they serve. While living in a dazzling technology on the verge of the 21st century, power supplies do not hesitate to turn this technology into a tool of their sovereignty. 

 While writing these lines, I think of a book that I read 40 years ago which made me feel worried about the future. George Orwel's novel, 1984. Many of my journalist friends, the intellectual circles, argued that the story in the book tells the Soviet totalitarian society, that words like “Big Brother” and the proletariat were reminiscent of that day's KGB. However, the point where science and technology came in 40 years, Soviet Union collapsed and the centers of technology were not them anymore but were actors that were not known in those days. A technology consumption-craze has swept the whole world, product ranges were renewed with 3-4 versions per year. Neither ecology, nature, agriculture nor global hazards were anyone’s concern, except for a sensitive minority. This level of ignorance still remains. When an unexpected epidemic crossed the Chinese borders and spread all over the world, people are imprisoned in their homes for months and realize how important their habits and social life were. The workplaces are closed, the world of economy is collapsing, the health systems of rich countries, which do not think of anything other thing than money, finance and the stock market, have collapsed. Oil prices have fallen to their lowest point in history, oil tanks are full to the brim as nobody drives. American rock oil facilities are on the verge of complete bankruptcy. In short, a new era will  begin after COVID19, we are entering a new zone where our social-behaviorial patterns will change without distinguishing what is religious and what is traditional. Life before and after a pandemic.  

 Now a very difficult life awaits us and all humanity. If the scientific community cannot find a solution to this, a chip will be placed to us where all of our personal information and health history are processed. Let us not be suprised if we find seperate places in all restaurants, cafes, shopping centers, public transport for those who have ever tested positive for COVID-19. Bill Gates is already working on these chips. But I hope we don't live those days or we will be watched even in the bedroom, thank you for the privacy of private life then. 

In this issue of our magazine, we examined global outbreaks occurring in the historical process in the world and in our country. You will find important information in this file. As a result of all this, we see that humanity has no branch to hold on, other than trusting science. In this century, we are desperately waiting for the hero health worker, scientists, who will find a vaccine or medicine for this. The exact hero of Nobel is already crystal clear. Unless this antidote is found, humanity is not going to find ease. The natural order that we have destroyed and polluted takes it’s revenge from us. The most important thing we can do now is to think that our individual life is a part of the society and our personal relationships. In times when we don't know who has the virus and who is carrying it, we should stay at home regarding our own individual responsibilities and we should follow the experts' recommendations. The human and economic losses caused by the spread of the pandemic will be far greater than not leaving home for a month. 

This is a mobilization. We can overcome this disaster if our people comply with all laws and practices, if the state and related institutions encompass the economic wounds of this, and the losses that businesses can suffer. For this, all segments need reassuring explanations. Supports provided so far should continue and production companies should survive. A fair solution should also be found in the taxes. We do not know how long this situation will continue.  

Another important file is that we asked the sector representatives, the decision makers who make up the sector and the heads of professional organizations and associations in these challenging days. We share the current expectations with you in these days when sales are at a halt and production is at a moderate level. 

I wish health and hope to all humanity to overcome this global epidemic as soon as possible.

Best regards - Nesip Uzun / May 2020

Editörün Diğer Yazıları: