Araştırma - Haberler

Araştırma kategorisine ait Haberler

 • Polonya mobilya sektörü ihracat hedeflidir.
  Son yıllarda Polonya’nın mobilya üretimi ve ihracatında küresel anlamda önemli rakkamların telaffuz edilesi bu ülkenin mobilya sektöründe önemli bir noktaya geldiğini de göstermiştir.
  20 Mart 2020 Cuma
  0
 • Dünya Mobilya Endüstrisinde Yatırımların Yönü Değişiyor

  Artan üretim sanayi ile birlikte dünyanın özellikle gelişmekte olan ülkelerinde büyüme eğilimleri gösteren ve en önemli istihdam sektörlerinden biri sayılan Mobilya endüstrisi bugüne kadar emek yoğun el işçiliği ve sanatkârlar elinde kendine önemli pazarlar yarattı. Sektörde yeni ürün ve malzemelerin ortaya çıkması ve üretimin birkaç makine ile gerçekleşebilir olması sonucu bir sanattan öte finansal yatırım ve tasarım ile marketing unsurların devreye girmesi sonucunu da doğurdu. Bu paralelde uzun ekonomik yatırımlar gerçekleştiren marka ve firmalar pazarda önemli birer aktör haline geldiler. Ancak 21. Yüzyılın gelişen çok yönlü teknolojik ve endüstriyel yenilikleri bu sektörde de çok hızlı bir dönüşüm sağladı. Rekabetin artık emek ve ucuz işgücü gibi unsurlarla değil, yatırım ve makineleşmeyle geliştiği bir sürece doğru evirildi. Bu süreç son 4 yıldır olağanüstü bir hızda seri imalat ve robotik yatırımlara doğru gelişiyor.
  08 Ekim 2019 Salı
  0
 • EVSEL VE ENDÜSTRİYEL AHŞAP ATIKLARIN YONGA LEVHA ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Prof. Dr. Cengiz GÜLERDüzce Üniversitesi, Orman Fakültesi.

  Orm. End. Yük. Müh. Gökhan CEYHANKastamonu Entegre AŞ.


  Orman kaynaklarımızdan yeterli miktarda hammadde sağlamadaki güçlükler ve kaynaklarının kıtlığı ve artan fiyatlar geri dönüşümü zorunlu kılmaktadır. Odun esaslı levha endüstrisinde geri dönüşüm yolu ile elde edilmiş evsel ve endüstriyel kaynakların kullanılması orman ürünleri sektörüne önemli kazanımlar sağlayacaktır.
  23 Eylül 2019 Pazartesi
  589
 • ARAŞTIRMA Raporu 2019 : Nesip Uzun

  Dünya ağaç işleme makineleri teknolojilerinde son beş yıl içinde başta Endüstri 4.0 teknolojisi olmak üzere gerek yazılım gerekse de donanım ve çoklu üretim sistemleriyle başını Almanya’nın çektiği hemen ardından İtalya ve Çin’in geliştirdiği yeni bir üretim ve çalışma sistemine doğru evriliyoruz. ’2015 Ligna Hannover fuarında ilk kez sunulan ve her yıl geliştirilen bu sistemler üretimin şeklini de değiştiriyor. Sistemin kurucusu ülkeler artık küçük bireysel makineler yerine devasa continue sistemler ve buna uyumlu hatlarla yapay zeka, uzaktan control teknolojileriylele insansız üretim modülleri geliştiriyorlar.
  28 Ağustos 2019 Çarşamba
  503
 • Afrika’nın 2019 Öncelikleri
  2019 başlarken Afrika’nın son yıllarda kaydettiği gelişmeyi sermayeye dönüştürme ve Kıta’nın büyük ekonomik potansiyelini daha ileri düzeye taşıma kabiliyeti konusunda iyimser olmak için sebepler mevcuttur. Kıta çapında en hızlı adımların atılması ve ekonomik büyümede beş yılın en yüksek seviyesine ulaşılması öngörülmektedir. Reform çabaları, liderlik ve kurumsallaşmanın Afrika’nın kalkınma gündeminde kendini daha fazla hissettirmesiyle iş ortamı giderek gelişmektedir.
  04 Mayıs 2019 Cumartesi
  712
 • Nesip Uzun:
  Türkiye mobilya sektörü, özellikle dış ticarette verdiği fazla ve yarattığı istihdam gibi nedenlerden dolayı stratejik bir sektör durumundadır. Artan küresel rekabete rağmen rekabetçi konumunu zaman içerisinde arttırdığı da görülmektedir (TÜSİAD, 2006). Türk mobilya sektörü geçmişe oranla geleneksel düşük teknoloji ve sermaye ile emek yoğun girdilerini hızlı bir değişim ile bilgi ve sermaye yoğun hale getirmekte, kendini geliştiren bir sektör olma yolunda ilerlemektedir

  Mobilya sektörü, son yıllarda ihracatta olan başarısı ile ülke için stratejik bir önem taşımaktadır. Sektörün ekonomiye olan katkısı son 10 yılda hızlı bir büyüme göstermiştir. Türkiye nüfusu hızlı büyüyen bir ülke olmasıyla birlikte artan kentleşme mobilya talebi de paralel bir şekilde artmaktadır. Konutlaşma, yeni evlilikler, moda ile değişen tarz, eski mobilya değişimi gibi etkileyen nedenlerle mobilyaya olan talep her geçen gün artmaktadır
  17 Eylül 2018 Pazartesi
  2843
 • GENEL EKONOMİK VERİLER: Türkiye ekonomisi yurt içinde ve yurt dışında yaşanan olumsuzluklara rağmen birçok gelişmekte olan ülkeden daha hızlı büyümeye devam etmiştir. Türkiye 2016 yılının ilk yarısında yüzde 3,9 ile Çin ve Hindistan hariç gelişmekte olan ülkelerden yaklaşık olarak 2,5 kat büyümüştür. Türkiye bu büyüme ile Gelişmekte olan ülkelerden (GOÜ) pozitif yönde ayrışmaya devam etmiştir. Türkiye bu performansı ticaret ortaklarındaki durgunluğa, jeopolitik gerginliklere ve azalan turizm gelirlerine rağmen elde etmiştir. Yılın ilk yarısında büyüme olumsuz dış konjonktür ve hizmet ihracatının da etkisiyle iç talep öncülüğünde gerçekleşmiştir. Öte yandan tarımsal üretim ve düşük yatırımlar iç talebi bir miktar sınırlandırmıştır.
  01 Ekim 2017 Pazar
  5791
 • VDMA Alman Ağaç İşleme Makineleri birliği 2016 yılı için Alman Ağaç işleme Makineleri sektörünin ihracat raporunu sundu.
  03 Şubat 2017 Cuma
  8223
 • GLOBAL TRENDLERİN, TÜRKİYE MUTFAK MOBİLYASI SEKTÖRÜNDEKİ YANSIMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Prof. Dr.Tuncer Dilik / İ.Ü.Orman Fakültesi

  ÖZET: Bu araştırmada, gelişmenin küresel, sürekli ve makroekonomik güçleri olan trendlerin, mutfak mobilyası sektöründeki üretim ve projelendirme çalışmaları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu kapsamda, Türkiye’deki mutfak mobilyası üreticileri üzerinde yapılmış olan anket çalışması sonuçları dünya mutfak trendleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.
  30 Ocak 2017 Pazartesi
  8968
 • 25. Yıllık mesleki yayıncılığımın deneyimiyle Selçuk Üniversitesi’nde sunduğum bu bildiride esas olarak bilimsel çelışmanın önemine değinerek ülke gerçeğinde eksik gördüğüm konuları irdelemeye çalıştım.
  02 Aralık 2016 Cuma
  0
 • Ucuz işgücüyle uluslararası rekabette batının karlarını düşürerek ihracat şampiyonu olan bu günün üretiminin yeni aktörleri olan  uzak doğunun kaplanları,  endüstri 4.0’da  Dünya satranç şampiyonu Kasparov’un yapay zeka bir robota yenilmesi gibi pul pul dökülüverecekler.  İnsanoğlunun figüran dahi olmadığı metalaşmış bir endüstri toplumuna doğru koşar adım gidiyoruz. Dünyanın dört yanında akademisyenler, teknoloji dünyasının şampiyonları  ballandıra ballandıra bunun faydalarını anlatırlarken  toplum bilimciler, sosyologlar bilim insanları kaygılılar. 
  07 Kasım 2016 Pazartesi
  105893