RAPOR 2023:TÜRKİYE-MISIR Siyasi ve Ticari İlişkiler

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi - furniture - wood - design - dizayn - aksesuar - kenarbandı - edgeband - makine -woodworking - woodworkingmachinery - fair - mobilya fuarları - woodworking machinery - ahsap makineleri- glue-yapıştırıcı tutkal-

RAPOR 2023:TÜRKİYE-MISIR Siyasi ve Ticari İlişkiler

26-09-2023
RAPOR 2023:TÜRKİYE-MISIR Siyasi ve Ticari İlişkiler
Mısır’la ilişkilerin normalleşme süreci 2020 yılının sonlarında başlamıştır. Türkiye-Mısır İstikşafi İstişareleri 6 Mayıs 2021’de Kahire’de tamamlanmıştır. Akabinde Türkiye-Mısır İstişarelerinin ikinci turu 7-8 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiştir. Görüşmelerin ikinci turunun ardından tarafların istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kaldığı açıklanmıştır. Ayrıca ele alınan konularda ilerleme sağlanması ve ilişkilerin normalleştirilmesi adına ila- ve adımlar atılmasına ilişkin arzular teyit edilmiştir. Bu gelişmelerin ardından Tür- kiye, 7 Nisan 2022 tarihinde 8 yıl aradan sonra Mısır’a büyükelçi düzeyinde atama gerçekleştirmiştir. İkili ilişkilerde üst düzey temaslar henüz gerçekleşmemiş olsa da bunu beklemek mümkündür.

 

Mevcut durumda siyasi ilis?kilerdeki an- las?mazlıkların çözümüne yönelik iyi ni- yetli giris?imlerin olması ticari ilis?kilerin 

gelis?tirilmesi açısından daha uygun bir zemin vadetmektedir. Nitekim 2021 yı- lında Türkiye’nin Mısır’a ihracatı önceki yıla göre %44 artıs?la 4,5 milyar $ seviye- sine ulas?mıs?, dıs? ticaret hacmi ise %39 artıs?la 6,7 milyar $’ı as?mıs?tır. I?ki ülkenin ticaret hacmi 2021 yılında tarihin en yüksek seviyesine ulas?mıs?tır. 

Elbette rakamlar iki ülkenin ekonomik durumu, bölgesel siyasi krizler ve küre- sel ekonomik krizlerden etkilenmekte- dir. Buna rag?men Türkiye-Mısır ticari ilis?kileri bir istikrar yakalayabilmis?tir. Bölgesel ve ikili gelis?melerin olumlu seyretmesi, ikili ticari ilis?kilere pozitif yansıyacaktır. Bunun delili olarak, 2021 yılındaki zirveye rag?men 2022 yılının ilk dört ayında Türkiye’nin Mısır’a ihraca- tının kaydettig?i %28 artıs? gösterilebi- lir. Bu artıs? ivmesinin yakın dönemde güçleneceg?ini söylemek mümkündür. 

2021 yılında Türkiye’nin Mısır’a ihracatı önceki yıla göre %44 artıs?la 4,5 milyar $ seviyesine ulas?mıs?, dıs? ticaret hacmi ise %39 artıs?la 6,7 milyarı as?mıs?tır. 

Türkiye ile Mısır Akdeniz havzasında ortak bir tarih ve kültürü paylas?an iki önemli aktör olarak bölgedeki mevcu- diyetini sürdürmektedir. Mısır’da 2013 yılında gerçekles?en askeri darbenin ar- dından ikili ilis?kiler hassas bir döneme girmis?tir. 

Mısır ile Türkiye Dog?u Akdeniz’de ortak deniz sınırlarını paylas?maktadır. Bu böl- gedeki zengin enerji kaynakları hesaba katılınca iki ülke ilis?kileri her iki ülkenin ortak menfaatini tas?ıyan stratejik bir önem kazanmıs?tır. 

yazar

Nesip Uzun-editor yazısı

E-bülten için e-posta bırak