Araştırma - Haberler

Araştırma kategorisine ait Haberler

 • Bu çalışmada, Mobilya Sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin en büyük sorunlarından biri kabul edilen nitelikli personel istihdam durumu bugüne kadar yapılan çalışmalar üzerinden incelenmiştir. Böylelikle işletmelerin ve eğitim kurumlarının sorunları ile çözümüne ulaşamamasının temel nedenleri ortaya konmuştur. Sonuç olarak; okulların kendilerini yeteri kadar iyi tanıtamadıkları, işletmeler ve eğitim kurumları ilişkilerinin canlı olmaması, sektörün sorunlarına yönelik ilgili kişilerin ve kurumların uygun projeler üretemediği ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak işletmelerde eğitimci personel eksikliği, insan kaynaklarında çalışan kişilerin okul-sanayi işbirliği konusunda yeterli donanıma sahip olmamaları, okul yöneticilerinin girişimlerinin yetersizliği, sektör temsilcilerinin sorunlarını okullarla istişare etmedeki eksiklikleri vb. problemler olarak ortaya çıkmıştır. Bu problemlere yönelik çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.
  31 Ocak 2011 Pazartesi
  2273
 • Son zamanlarda siyasal platformlarda sıkça tartışılan ve esas olarak ideolojik muhatapları hedefleyen "eksen kayması" olgusu bu incelememizde ve yol haritamızda temel noktamız olacaktır. Türkiye’nin geldiği noktanın, Cumhuriyetin siyasal, toplumsal ve ekonomik özelliklerini derinlemesine incelemeden sadece sözlüklere yüklenmesinin bu kavramları içi boş soyut imgelere dönüştürdüğü belirtmemiz ve buradan hareketle kapsamlı bir analiz yapmamız gerekir.
  31 Ocak 2011 Pazartesi
  891
 • Economist: Türkiye Avrupa’nın Çin’i oldu
  22 Aralık 2010 Çarşamba
  778
 • İlhan Ersözlü / TÜYAP: Diyarbakır ve bölgenin kalkınması için herkese sosyal sorumluluklar düşüyor
  22 Aralık 2010 Çarşamba
  722