Global dünyanın tercihi.

yazarlarımız

Global dünyanın tercihi.

06-02-2017
Global dünyanın tercihi.
Kastamonu Entegre olarak yeni yatırımlar konusunda atak ve cesur bir şirketiz. Çoklu yatırımları aynı anda devam ettirebilme kapasite ve deneyimimiz de mevcut. Stratejik planlamamız dahilindeki yatırımlarımız devam ederken, şirketimize katkı sağlayabileceğini düşündüğümüz yeni fırsatlarla karşılaşırsak bunları da değerlendirmeye alıyoruz.Türkiye’de belli bir pazar payına ulaşınca, hammadde kaynaklarına ve pazara yakın olma hedefiyle, sürdürülebilir büyüme için, 1998 yılında yurt dışı yatırımlarımıza başladık.
Güçlü Yönlerimiz :
Avrupa Normlarında, rekabetçi, rengiyle ve deseniyle zengin ürün yelpazesi
Bulunduğu pazarlardaki geniş ve etkin bayilik ağı
Modern ve yüksek kapasiteli üretim tesisleri
Üretim tesislerinin yapısı ve konumundan ileri gelen maliyet avantajı
Sektöründe deneyimli teknik kadro
Sektöründe farklı lokasyonlarda ve yurtdışında üretim tesislerinin olması
Uluslararası pazarlarda deneyim
Güçlü markalarYüksek marka bilinirliği
Dinamik ve markalaşmaya önem veren yönetim kadrosu
Teknolojik know-how
Hızlı karar alarak uygulama becerisi
Tüm süreçlerde üstün bilgi işlem altyapısının varlığı
Gelişmekte olan pazarlarda tüketim imkan ve arzusunun artması. Komşu ve yakın coğrafya ile 1.2 milyarlık bir nüfusu olan, büyüyen bir pazarda (Balkanlar, Orta Doğu, Karadeniz ve Akdeniz Havzaları) faaliyet gösteriyor olunması
Yurt içinde yapılan pazarlama yatırımlarının yurt dışı ile entegre edilmesi
Our Strong Points :
A product range at European Standards, competitive, rich in colors and designs
A wide and effective dealer net in the market of operation
Modern production facilities of high capacity
Cost advantages due to the structure and location of the production facilities
Technical staff with sector experience
Having production facilities at different locations and overseas in this sector
Experience in international markets
Powerful brands
High brand awareness
Dynamic managerial staff with interest in branding
Technological know-how
The ability of fast decision taking and implementing
The existence of a superior data processing infrastructure in all processes
yazar

Nesip Uzun

E-bülten için e-posta bırak