Ediz Tok / TÜYAP A.Ş. Proje Grup Başkan Yardımcısı

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi - furniture - wood - design - dizayn - aksesuar - kenarbandı - edgeband - makine -woodworking - woodworkingmachinery

Ediz Tok / TÜYAP A.Ş. Proje Grup Başkan Yardımcısı

20-12-2010
Ediz Tok / TÜYAP A.Ş. Proje Grup Başkan Yardımcısı
"Ekibimizdeki herkes büyük bir gayret içerisinde çalıştı ve bunun bir sonucu olarak da gerçekten çok başarılı bir fuar geçiriyoruz"
TÜYAP Intermob ve Ağaç işleme Makinaları 2010 fuarları sırasında mikrofonlarımızı organizasyonunun iki önemli ayağı olan pazarlama ve tanıtım ekibine uzatarak kısa söyleşiler gerçekleştirdik. ilk sözü TÜYAP Proje Grup Başkan Yardımcısı Ediz Tok’a verdik.

Bu yıl, son dönemlerin en başarılı fuarı olduğu konusunda katılımcılar olsun, ziyaretçiler olsun, basın olsun hemen herkes hem fikir. Ziyaretçi rekorlarının kırıldığı bu yılki fuarlardaki başarıyı siz neye bağlıyorsunuz

Başarının formülü planlı ve düzenli çalışmaktan, olaylara odaklanmaktan ve doğru zamanda doğru şeyleri yapmaktan geçer. Bizim tüm fuar hazırlıklarımız, bir önceki fuarın bitimini takiben hiç kesintisiz bir biçimde başlar. Her yıl olduğu gibi gerek bölge ofislerimiz , gerekse yurtdışı ofislerimiz ile birlikte ekibimizdeki herkes büyük bir gayret içerisinde çalıştı ve bunun bir sonucu olarak da gerçekten çok başarılı bir fuar geçiriyoruz

Bizim mesleğimizde iki unsur var. Birincisi katılımcı profilinizdeki standartlar yüksek olmalı ki, gelen ziyaretçiler ihtiyaçları çerçevesinde aradıklarını bulabilsin. Öte yandan da katılan firmalar için tatmin edici bir ziyaretçi kitlesi olmalı ki sonuç olumlu olsun. Bu ikisi birbirine bağlantılı, biri olmadan diğeri olmaz.

Son dönemlerdeki atılımlarımız bu anlamda sonuç vermiş olacak ki, söylediğiniz rekor sayılara ve memnuniyete ulaşılabildi.

Buradan yola çıkarak önümüzdeki yıl için birşeyler söylemek gerekirse, altyapı çalışmalarının da o döneme kadar tamamlanarak toplam kapasitenin artacağı da gönüne alındığında, buradan sektöre ne gibi mesajlar vermek istersiniz

Fuar alanımızın katılımcı otoparkı olarak bilinen yerde, toplam 4 katlı bir yapı inşa edilmekte olup çalışmaların sonuna gelinmiş durumda. Ocak 2011’de hizmete açılacak olup burada iki katlı bir otopark ve iki kat sergi alanı yer alıyor.Hepsi önümüzdeki yılın Intermob ve Ağaç Makinaları Fuarı’na yetişecektir.

Bu yeni kompleks, m2 bazında bakıldığında ne kadarlık bir alan büyümesine yol açacak

Yeni yapılanmanın varolan kapasiteye toplamda 18.300 m2’lik brüt bir sergi alanının eklenmesini sağlayacak. Bu genişleme, bu seneki sinerjiyle birlikte ele alındığında hem makina hem de intermob anlamındaki genişleme taleplerine cevap vermemizi ve fuarın büyümesini sağlayacak. Bizim işimiz fuar alanının büyümesinden geçer. Fuar kuruluşları, fuar alanlarını genişletebildikleri ölçüde yeni müşteriler kazanmakta veya mevcut müşterilerin yerlerini büyüterek onların memnuniyetlerini artırmayı hedeflerler ki, bu yeni atılımımızla TÜYAP olarak, biz de tam bunu gerçekleştirmekteyiz. Toplam 87.500 m2 lik kapalı alanda faaliyet vereceğiz. Bağlantı yollarndaki iyileştirmelerle birlikte, ulaşımı rahat, iki ayrı girişi bulunan oldukça kullanışlı bir fuar alanına sahip olacağız.

Bu yıl ziyaretçi niteliği ve niceliğinin göze çarpacak kadar arttığı, bunun yanısıra fuarda otoparkından yemesi içmesine, tuvaletlerine kadar fuarcılık hizmetinin de oldukça üst düzeyde verildiği belirtiliyor. Bu yıl fuarın kulislerinde, önümüzdeki yılın kapasite artışıyla ve makina bölümünün de genişletilmesiyle birlikte değerlendirildiğinde, sektörde TÜYAP’ın 7. Holünün kimi gedikli katlımcıları da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerden ötürü kapsayamadığı firmaları da önümüzdeki dönemde tekrar fuara katacağı beklentisi konuşuluyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz

Tabi fuarımız profesyonel ve yıllardır sektör tarafından bilinen bir fuar. Intermob’un 13.’sü Ağaç Makinaları’nın da 23.’sü yapılıyor. iki fuar birbirini desteklemekte. Piyasalar gibi fuarların da katılımcıları sektörel gelişmelere paralel olarak hareket edebilirler. Kimi firmaların dönem dönem ara verdikleri sonra tekrar katılım göstermeleri oldukça normal. Biz hep çok çalışmayı ilke edindik. Çalışmadan birşey olmuyor. Hizmet sektöre aynı zamanda oldukça zor bir sektör. isterseniz dünyanın bir numarası olun, bu dalgalanmalar normaldir. Biz TÜYAP ailesi olarak tüm firmalarımızla ilişkilerimizi oldukça sıcak tutuyoruz. Ara verenler olsa da, önümüzdeki dönemde fuar salonlarımızda tekrar tüm sektöre aynı cesametle kucaklayacağımızı biliyoruz.

Aylin Elman Şahin /

TÜYAP A.Ş Proje Tanıtım Grup Müdürü:

“Hedef coğrafyalardan gelen alım heyetlerinin yanısıra, bu yıl söz konusu bölgelerden münferit olarak da çok sayıda yabancı ziyaretçinin geldiğinin gözlemlenmesi bizim için oldukça sevindirici bir durum”

Bir fuarın olmazsa olmazları arasında sayılan tanıtım grubu, o etkinliğin başarısında en önemli rolü oynayan birimlerin başında gelir. TÜYAP Intermob ve Ağaç işleme Makinaları 2010 fuar söyleşileri sırasında ikinci konuğumuz TÜYAP A.Ş Proje Tanıtım Grup Müdürü Aylin Elman Şahin oldu.

TÜYAP’ın bu başarısında en önemli paylardan biri de tüm bir yıl boyunca oldukça faal çalışmalar gerçekleştirmek durumunda olan tanıtım grubunun. Söz konusu pozitif sonuçlara ulaşmak için bu yıl ne gibi çalışmalar gerçekleştirdiniz

Aslında her dönemde gerçekleştirmeye çalıştığımız çalışma presiplerimizi bu yıl da aynen uygulamaya çalıştığımızı söyleyebilirim.. Grup çalışması ayrı bir artı getirmekte. Yurtdışında 28 ülkede 57 ofis ve temsilciliklerimiz, yurtiçinde tüm bölge ofislerimiz bir önceki fuarın bitiminden bu fuarın açılışına kadar başarıyı getirebilmek adına seferber oldular. Hepimiz çok planlı çalıştık. Yurtdışında tüm ticaret ve sanayi odaları, meslek örgütleri ziyaret edildi. Geçen sene temsilciliklerimiz aracılığıyla yapılan görüşmeleri, bu yıl bizler yüzyüze gerçekleştirmeye çalıştık ,bu sene gerek rekor sayıdaki ziyaretçi, gerekse de uluslararası anlamdaki nilelik ve niceliğin gerçekleştirilmesinde bu çalışmaların birebir katkısı oldu.

Bizim TÜYAP olarak ağırladığımız hedef coğrafyalardan gelen alım heyetlerinin yanısıra, bu yıl söz konusu bölgelerden münferit olarak da çok sayıda yabancı ziyaretçinin geldiğinin gözlemlenmesi bizim için oldukça sevindirici bir durum. Bunu sadece bizim değil, bizim tarafımızdan davet edilen yurtdışı heyetlerimizin gözlemleyebilmiş olmaları ve “sözkonusu bölgelerden gelen bu kadar yabancı ziyaretçiyle karşılaşmış olmamıza çok şaşırdık” demeleri gerçekten gurur verici.

Bu yıl ağırlıklı olarak hangi bölgelerden alım heyetleri geldi Intermob ve Ağaç işleme 2010 fuarlarına

Bu yıl fuarımızın 4. gününe kadar Ürdün, iran, Gürcistan, Azerbeycan, Rusya, Ukrayna, Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Sırbistan, Lübnan, Suriye, Yunanistan, Bulgaristan ve Irak’tan alım heyetlerimiz oldu. Bunlar bizim 2 gün konaklama, transfer ve yemeklerini TÜYAP olarak sağladığımız heyetler olup münferit gelenlerin haricinde sayıları 1.300’ü aşmış durumdadır.

Bunun dışında EKiN Yayın Grubu’nun da öncülüğünde uluslararası editörler çalışmamızın daha kapsamlı bir biçimde yürütmüş olmamız ve FSM adıyla Uluslararası Mobilya Tedarikçi Yayınları Derneği’nin kuruluşunun fuar ile eş zamanlı bir biçimde yapılmış olması da çok yararlı ve keyifli oldu bizler için. Bu etkinlik sayesinde, bir sonraki fuarın tüm dünyadaki tanıtım faaliyetine de şimdiden başlamış olduk. 12 farklı ülkeden gelen bu 20 editörün fuar sonrasında aktaracakları izlenim ve haberler, gerek Intermob gerekse de Ağaç ileme Makinaları fuarlarımızın o pazarlarda yakından ve detaylı bir biçimde tanınmalarını sağlayacak.

Yurtiçinde ne gibi çalışmalar yapıldı

Bu yıl, geçen senelerden çok farklı olarak 50 ilde, 283 ilçede yüzyüze tanıtımlar yapıldı. 157 otobüs ve 7.000 nitelikli ziyaretçi yine TÜYAP tarafından ağırlandılar.

Sizler söz konusu çalışmaları gerçekleştirirken Türk sanayicisinin hedef bölgelerini tesbit ediyor ve uluslararası tanıtım faaliyetlerinizi detaylı bir planlama sonrasında oluşturuyorsunuz. Buradan hareketle, önümüzdeki çalışma döneminde neler yapacaksınız, çalışmaları daha geniş bir alana yapmak amacıyla farklı planlarınız var mı

Tabii ki aynı bölgelerdeki tanıtımlarımız sürecek. Ama bunun haricinde daha uzak pazarlara da ulaşma çabalarımız olacak. Tanıtım faaliyetlerimizi çok çeşitli çerçevelerde sürdürmekteyiz. Bunlardan biri de sizile gerçekleştirdiğimiz uluslararası editör programları. Bunlar aracılığıyla, Avrupa ve Ortadoğu’nun yanısıra bir ABD’ye, Latin Amerika’ya, Asya ve Avusturalya’ya da ulaşmak mümkün olacak.

Bunun dışında fuar katılımlarımız var. TÜYAP sektörle ilgili tüm etkinliklere katılmaya çalışıyor, stand alıyor ve bu fuarlar aracılğıyla satış ekibinden arkadaşlarımız sektörle birebir ilişki kuruyor. Uluslararası pazarlarda yürüttüğümüz reklam, dergi, banner çalışmalarının yanısıra outdoor reklamlara da ağırlık veriyor ve pek çok yerde sanayi sitelerinde bilboard çalışmaları yapıyoruz. Bir diğer önemli faaliyetimiz de data oluşturma konusunda gerçekleşiyor. Her geçen yıl buna daha fazla önem veriyor ve ciddi bir ziyaretçi kitlesi oluşturan önemli uluslararası birlikler, dernekler vb. kurumlarla ilgili datalarımızı artırıyoruz.
yazar

E-bülten için e-posta bırak