CIFF Guangzhou 2024. Ofis ve Ticari Alan ve CIFM/interzum guangzhou 28 Mart 2024’te açılacak,

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi - furniture - wood - design - dizayn - aksesuar - kenarbandı - edgeband - makine -woodworking - woodworkingmachinery - fair - mobilya fuarları - woodworking machinery - ahsap makineleri- glue-yapıştırıcı tutkal-

CIFF Guangzhou 2024. Ofis ve Ticari Alan ve CIFM/interzum guangzhou 28 Mart 2024’te açılacak,

25-03-2024
CIFF Guangzhou 2024. Ofis ve Ticari Alan ve CIFM/interzum guangzhou 28 Mart 2024’te açılacak,
kapsamı ve sektördeki etkisiyle tanınan dünyanın en büyük mobilya fuarı olan 53. Çin Uluslararası Mobilya Fuarı (CIFF Guangzhou), konut sektörüne yönelik ilk aşamasını 21 Mart’ta başarıyla tamamladı.Etkinlik, tamamı "Daha İyi Bir Ev Tasarlamak, Yeni Bir Model Sunmak" teması altında tasarım liderliği, iç ve dış sirkülasyon ve tüm zincir işbirliğine odaklandı.

 

CIFF Guangzhou 2024'u?n ilk as?amasında,  o?zellikle akıllı ve u?st du?zey u?retimdeki yenilikc?i atılımlar
ve bas?arılar vurgulandı. Xinhua News'in raporuna go?re fuar, ev mobilyası endu?strisi zincirinin yeniden ins?asının desteklenmesinde ve deg?er zincirinin gelis?tirilmesinde o?nemli bir rol oynadı. Bu, ev mobilyası sekto?ru?nu?n yu?ksek kaliteli gelis?imi ic?in olumlu bir gidis?at olus?turuyor. 

28-31 Mart 2024 tarihleri arasında es? zamanlı olarak gerc?ekles?tirilecek olan Ofis ve Ticari Alan sergisi ve CIFM/interzum guangzhou sergileri, hem ofis ticari alan endu?strisinin hem de ev mobilyası imalat endu?strisinin yu?ksek kaliteli gelis?imine o?nemli o?lc?u?de katkıda bulunarak konumlarını sag?lamlas?tırmaya hazırlanıyor.

Bir arada du?zenlenen bu sergiler, 417.000 metrekarelik devasa bir fuar alanı ve 2.600'den fazla katılımcı markanın yer aldıg?ı, tu?m mobilya tedarik zinciri ic?in du?nyanın en iyi ve Asya'daki ilk fuar platformlarından birini temsil ediyor . 

Ofis ve Ticari Alan 2024, sag?lık, zeka ve yas?lanma dostu tasarıma odaklanarak is?yerlerinin geleceg?ini s?ekillendiren son trendlere odaklanıyor. 

CIFM/interzum guangzhou 2024 , mobilya u?retiminde uzmanlas?arak o?nde gelen markaları bir araya getiriyor ve u?retimdeki en son trendleri sergiliyor. 

Ofis ve Ticari Alan ile CIFM/interzum guangzhou 2024'te o?ne c?ıkan u?c? o?nemli etkinlik yer alıyor: 

Etkileyici Kadro! Rekor kıran o?lc?ek ve en iyi markaların bir araya gelmesi 

Kanton Fuar Kompleksi, 2.600 katılımcının yer aldıg?ı 45 sergi salonu tamamıyla dolu . Sergi alanı, 2023 yılındaki 51. edisyonun tarihi rekoruna go?re %11 artarak toplam 417.000 metrekareye ulas?tı.
O?zellikle Ofis ve Ticari Alan, sergi alanı ac?ısından 2023'e kıyasla %9 artıs?la Kanton Fuar Kompleksi D Bo?lgesi'ne 24 salonu kapsayan 17.1 ve 17.2 salonlarını ekledi. CIFM/interzum guangzhou 2024, C Bo?lgesine 14.4-16.4 salonlarını ekleyerek %14 artıs?la 18 salonluk bir alana ulas?tı. 

"Ofiste Yeni Moda, Ticarette Yeni Trendler" temalı ve ekolojik konular gibi sekto?r trendlerini tes?vik
edecek bir platform olus?turmayı amac?layan Ofis ve Ticari Alan 2024, u?c? ana konuya odaklanacak: 

1-ofis ortamı, 2- Ofis oturma yerleri ve 3-  kamusal ticari alanlar . 

Steelcase, Haworth, Okamura, Aurora, BENE
ve HAY gibi o?nde gelen uluslararası markaların yanı sıra San'ao, Baili, Changjiang, Yongyi,
Henglin, Jiechang, Lege, Kaidi, Guanmei, Zhaosheng, Zhongtai, Huasheng, Dior gibi markalar , Kele, Liming, Jingtai ve Nuofan hazır bulunacak. 

"U?st ve As?ag?ı Yo?ne Genel Bakıs?, Yeni Bir Gelecek Yaratmak" temalı CIFM/interzum guangzhou 2024,  akıllı u?retimin yanı sıra genel olarak yenilikc?i malzemeler, metal bag?lantı parc?aları ve biles?enler ic?in bir platform olus?turmak amacıyla u?retimin altında yatan temaları bir araya getiriyor. 

Fuar, Haomai, Biesse, SCM, Han's Laser, Furen, Rehau, Schatt Decor, Qifeng, Huawang, Dongtai, Xinghui, Nanxing, Hongya, Haode, Dilong, Huali, Liangshi ve Tute gibi sekto?ru?n o?nde gelen katılımcılarını ag?ırlayacak. 

Tasarıma Odaklanmak! Estetig?in rehberlig?inde ve o?zgu?n yaratımla gu?c?lendirilmis? 

I?kinci as?ama, "tasarım trendi" ne odaklanıyor ve "sergi boyunca tasarım" kavramını
yalnızca mevcut c?ok sayıda tasarım markası aracılıg?ıyla deg?il, aynı zamanda yeni estetik, is?levsel ve su?rdu?ru?lebilirlik trendlerini tes?vik etmek ic?in c?ok sayıda sergi ve forum sunarak derinles?tiriyor. 

Ofis ve Ticari Alan 2024 etkinlikleri arasında, tasarım trendlerini sergilemek ve o?ngo?rmek ic?in ulusal ve uluslararası uzmanlar aracılıg?ıyla 20'den fazla tanınmıs? tasarım enstitu?su?nu? organize edecek olan Linking Design Star o?ne c?ıkıyor. Guangzhou Ofis Ortamı Tema Pavyonu, ekolojik ve organik bir deneyim senaryosu sunarak c?alıs?ma alanlarının evrimsel eg?ilimini vurgulayacak. Tasarım ve Sanat Ku?ltu?ru?  Birc?ok tasarım kurumu ve c?ok sayıda uluslararası markanın is?birlig?iyle yapılandırılan merkez , ku?tu?phane alanı yaratarak yeni trendleri yog?unlas?tıracak. Yeni Trendy Tasarım Salonu'nda ( Salon 5.2) Aomeisi, Guteng, Youfou, Yousipei, Fenlun, Jumei, Finest, Aikoni ve Kepai gibi u?nlu? tasarım markaları yer alacak. 

CIFM/interzum guangzhou 2024, mobilya u?retimine yo?nelik yenilikc?i malzemelerin gelis?tirilmesine odaklanacak ve tedarik zincirinin yukarı yo?nlu? ekolojik su?rdu?ru?lebilirlig?ini tes?vik edecek.
Yenilenen Design "Origin" Salon 2.0'da (Salon 16.3), dekoratif panel endu?strisinin o?nde gelen markalar tarafından gelis?tirilmesi yoluyla ev sekto?ru?ndeki tasarım ilhamı aras?tırılacak. 

Dilong, Liangshi, Yaodonghua, Jiashijia, Huamei, Zhongrun Huayuan, Huacai Pulin, Aibo, Motai, Banlangu, Shengda ve Weiyi dahil.
Tasarım ve trendlere adanan "CMF Trend LAB" o?zel sergisi ilginc? yenilikleri getirecek. 

CIFF Guangzhou, tu?m mobilya endu?strisi zincirini kapsayan tasarım profesyonellerine yo?nelik ilk ulusal o?du?l olan CD O?du?lu?nu? bas?latmaktan gurur duyuyor . "I?yi Tasarımın I?zinde" konseptiyle , mobilya tasarımına u?stu?n katkı sag?layan ve sekto?r trendlerine yo?n veren lider marka firmaları o?du?llendirmenin yanı sıra, mobilyada yu?ksek kaliteli u?retim standartlarını ve tasarım anlayıs?larını desteklemeyi amac?lamaktadır. endu?stri. 

Geleceg?e bakmak! Fırsatı Deg?erlendiren “Akıllı” U?retim Yu?kseltmesi 

Teknolojik yeniliklere ve pazar trendlerine odaklanan 53. CIFF Guangzhou'nun ikinci as?aması, gelecekteki mobilya u?retimine, gelecekteki tıbbi ve yas?lı bakım sistemlerine ve gelecekteki kampu?s senaryolarına odaklanarak en ileri akıllı u?retim sistemlerini ve endu?stri trendlerini sergileyecek . 

Office & Commercial Space 2024 , Jiechang, Lege, Kadi, German OKIN, Lianyi Motor, Aoke, Waltz, Huixiang, Naite ve Shengfu gibi birc?ok sekto?r liderini bir araya getirerek 7.1-8.1 salonlarında Akıllı Ofis Alanı olus?turdu .
U?lkenin bilim ve eg?itim yoluyla yeniden canlandırma stratejisinin derinlemesine uygulanması ve gu?mu?s? ekonomisinin "yas?lanma dostu" talebinin artması, tıbbi ve yas?lı bakımı mobilyaları ve okul mobilyaları gibi konulara daha fazla ilgi go?sterilmesine yol ac?tı. Salon 5.1, teknolojiyi insan bakımıyla bu?tu?nles?tiren tıbbi ve yas?lı bakımı mobilyalarına ayrılmıs?tır . Yimei,
Tiankang, Huasheng, Wankai, Aikang, Meiyang, Jianqun ve Fude gibi medikal ve yas?lı bakımı mobilya sekto?ru?nu?n o?nde gelen markalarını bir araya getiriyor. Aynı zamanda Lijiang Kechuang, Huimei, Hengfeng, Nuofan, Haijilun, Yucai, Shenlaishi, Hongyu, Sanlang, Minyi, Lanlin, Fumei, Yujia, Yaqi ve Youshi gibi birc?ok u?nlu? okul mobilyası markasını bir araya getirerek tedarig?i su?rekli olarak desteklemektedir. O?g?renciler ic?in kaliteli bir okul ortamının sag?lanması. 

CIFM/interzum guangzhou 2024, en iyi teknolojileri bir araya getirerek akıllı bir u?retim platformu olus?turmaya adanacak. Ayrıca , "Akıllı Evlerin Yeni Geleceg?inin Keyfini C?ıkarmak" temasıyla makine, malzeme, mobilya ve sistem s?irketlerinin elitlerini bir araya getirecek olan "2024 C?in Ev Mobilyası Akıllı U?retim I?novasyon ve Gelis?tirme Forumu"na da ev sahiplig?i yapacak. Mobilya imalatında yeni zeka bic?imleri. 

Tu?m bunlar, 53. CIFF Guangzhou'nun ikinci as?amasında bulunmamayı imkansız hale getiriyor... 28 - 31 Mart 2024 tarihleri arasında Guangzhou Pazhou'da go?ru?s?u?ru?z! 

53. CIFF Guangzhou 2024
As?ama 1 - 18-21 Mart 2024
ev mobilyaları, ev dekorasyonu ve ev tekstili, dıs? mekan ve eg?lence mobilyaları as?ama 2 - 28-31 Mart 2024 ofis
mobilyaları, ticari mobilyalar, otel mobilyaları ve mobilya makine ve hammaddeleri 

 

 

 

 

yazar

Nesip Uzun-editor yazısı

E-bülten için e-posta bırak