Araştırma - Haberler

Araştırma kategorisine ait Haberler

 • Mobilya ve Doğrama Endüstrisinde Kereste Kalite Standartları Seçimi
  Prof. Dr. Abdülkadir MALKOÇOĞLUa  Araştırma Görevlisi Ali ÇAKMAKa  aKaradeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi,  Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, 61080, Trabzon
  Bu yayında; mobilya ve doğrama endüstrisinde kullanılan ağaç odunlarının gerektirdiği genel özellikler ile kereste kalite standartları seçimi üzerinde durulmuştur. Odunun gerektirdiği özellikler; mekanik, strüktür ve renk homojenliği, kurutma karakteristikleri ve çalışma; tutkallanabilme, işlenebilme, bükülebilme, ortam koşullarına dayanıklılık, yüzey işlemlerine uygunluk ve yoğunluklar olarak belirtilmiştir. Kereste kalite standartları seçimi ile ilgili ahşap doğrama ve mobilya üretiminde uluslararası bir standardizasyon yoktur. Üreticiler, kereste kalite sınıflarını, üretecekleri ürünün tümüne değil, o ürünün elemanlarına veya parçalarına göre standartları belirlemektedirler. Bu amaçla, ürün elemanlarının kabul edilebileceği kusurların sayısı ve büyüklüğü çok iyi bir şekilde belirlenerek ortaya konulmalıdır. Sonuç olarak; kereste kalite sınıfı seçimi her bir ürün elemanı için, ürün elemanlarının yapım tekniklerini ve estetikliğini içeren işlevsellik, dayanım, görünümü vb. gibi ayrıntılara dayandırılmalıdır.


  08 Mart 2016 Salı
  13147
 • MOSDER 2015 TÜKETİCİ ARAŞTIRMA RAPORU İLGİNÇ BİLGİLER VERİYOR.
  23 Kasım 2015 Pazartesi
  2417
 • TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE MOBİLYA SANAYİ MECLİSİ
  Aralık 2014
  23 Kasım 2015 Pazartesi
  4102
 • MUDER, TÜKETİCİLERE MUTFAK SATIN ALMANIN PÜF NOKTALARINI KALEME ALDI.
  23 Kasım 2015 Pazartesi
  1993
 • AVRUPA OFİS PAZARI FEMB RAPORU 2015
  23 Kasım 2015 Pazartesi
  1769
 • Recep AYKAN
  Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin MYO/ARTVİN
  Fatih YAPICI
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği, Kurupelit/SAMSUN


  02 Ekim 2015 Cuma
  13001
 • Mobilya İmalat Sanayinde Temel Rekabet Unsurları ve Gelişmeler (*)

  İstanbul Sanayi Odası Ekonomik Araştırmalar Şubesi , 2015

  (*) ISO?nun ?Küresel Rekabette Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Projesi kapsamında hazırlanan Mobilya İmalat Sanayi çalışmasından alınmıştır.
  02 Ekim 2015 Cuma
  5445
 • GİDEREK ARTAN, İSTİKRARLI BİR TOPARLANMA SÜRECİ  Amerikan mobilya sektörü, 2009 krizi ile birlikte yaşanan dip sonrasında azar azar da olsa neredeyse her dönem istikrarlı bir çıkış içerisinde. İstatistikler bu dönem içerisinde yıllık artışların %4 ila %6 arasında olduğunu ve bunun ülkedeki konut endüstrisinin toparlanmasına parallel olarak hatta ondan da istikrarlı bir biçimde gerçekleştiğini ifade ediyorlar.

  Uzmanlar ABD mobilya pazarındaki bu pozitif trendin konut satışları kadar düşük işsizlik ve artan tüketici güven indeksiyle de yakından ilgili olduğuna dikkat çekiyorlar. Özellikle 2014 yılında, her ne kadar ilk çeyrekte olumsuz hava koşullarının genel anlamda Amerikan halkının ticari hareketliliğini bir miktar kesmiş olsa da, yılın ikinci yarısında önemli oranda bir pozitif ekonomik büyümenin beklendiğine dikkat çekiyorlar. Eğer buna konut piyasasınız hız kazanması faktörü de eklenirse, mobilya satışlarında bir patlama bile beklenmesinin mümkün olduğu ifade edilmekte.
  08 Ekim 2014 Çarşamba
  0
 • TÜRKİYE ve DÜNYADA AĞAÇ BAZLI LEVHA SEKTÖRÜ


  Kastamonu Entegre / Naci Güngör

  Bu sunumumda sektöre global bir bakış çerçevesinde, Türkiye ve dünya pazarları hakkında genel bir bilgi vereceğim. Sunumumda kullandığım verilerin bir kısımı Dünya Gıda ve Tarım Örgütü FAO ve bu sektörde sektörde iyi bilinen önemli bir danışmanlık firması olan Pöyri adlı kuruluşların araştırma ve raporlarına dayanmakta olup, bir kısmı da TÜİK verilerinden ve bizim, Kastamonu Entegre?nin kendi araştırmalarından alınmıştır. Bildiğinize gore sektörde bilgiye ulaşmak mümkün değildir ama günümüzdeki en doğal,en sağlıklı, en güncel verilerin bunlar olduğunu söyleyebilirim.
  08 Ekim 2014 Çarşamba
  0
 • Türkiye ve Dünya Ormancılığı


  Sabri Avcı

  İçinde bulunduğumuz yüzyılın ormancılık yüzyılı olacağını düşünüyorum. İklim değişikliği ve ani iklim olayları Dünyada ve Türkiye?de giderek daha fazla konuşulmaya başladı. Ormanlara çok ihtiyacımız var ve daha yaşanılır bir dünya ya kavuşmak için dünyanın ısınmasına, buzların erimesine yol açan havadaki fazla olan karbonun yere bağlanması, organik hale getirilmesi gerekmektedir. Ormanların artırılmasının yolu, orman işletmelerinden geçmektedir. Bu nedenle ormanlar mutlaka işletilmeli, işletilecekse genişletilmelidir. İnsanoğlu ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü ormanlardan elde etmektedir. Bu nedenle bu yüzyılda orman ürünleri endüstrisi de giderek gelişecektir.
  08 Ekim 2014 Çarşamba
  0
 • Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri Sektöründe İthalat ve İhracat Hareketleri ve Yaşanan Sorunlar


  Abdullah Tever

  Sektörün orman ürünlerinde ihracat ve ithalat konularında nerelere geldiğini ele almadan önce benim de yıllarca yönetiminde bulunduğum ve İstanbul Birliğinin başkanlığı yaptığım Ağaç mamülleri ve Orman Ürünleri İhracatçı Birlikleri konusunda kısa bir bilgi vermekte fayda var. Bildiğiniz gibi Türkiye İhracatçılar Meclisinde 26 sektör bulunmaktadır ve bunlardan bir tanesi de Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri sektörüdür. Ticaret odasından farklı olarak mobilya, orman ürünleri, kağıt, kırtasiye karton ambalaj ve odun dışı ürünleri kapsadığı için ihracatcılar birliğinde tek bir başlık altında toplanmıştır.


  08 Ekim 2014 Çarşamba
  2242
 • Serpil ÖZKER
  Yrd.Doç., Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü,
  e-posta:sozker@dogus.edu.tr
  Özet: Yüzyıllardır değişime uğrayan, farklı kültürler için, farklı formlara giren mobilya, ait olduğu her dönemde sürekli değişim göstermektedir. Bu gibi değişimler, sosyal nitelikler, yabancı kaynaklı üretimler diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye?de de mobilya sektörünün gelişimi üzerinde etkin rol oynamaktadır. Bu anlamda, mobilya sektöründe teknoloji, yabancı üretim, ekonomik krizler, taklit üretim gibi konular sağlıklı bir çizgiye oturtulamadığı için mobilya sektörünün gelişimine engel oluşturmaktadır. Firmaların tasarım ve tasarımcı kavramlarına önem vermesi, sektörün gelişimi için gereklilik olmaktadır. Bu bağlamda, tasarım kavramına verilen önemin yerine oturmaması ve tasarımcı eksikliği dikkate alınarak çalışmada Türkiye?de mobilya tasarım ve sektörünün bulunduğu durumun irdelenmesi amaçlanmaktadır.
  16 Ocak 2014 Perşembe
  4692