Araştırma - Haberler

Araştırma kategorisine ait Haberler

 • ARAŞTIRMA Raporu 2019 : Nesip Uzun

  Dünya ağaç işleme makineleri teknolojilerinde son beş yıl içinde başta Endüstri 4.0 teknolojisi olmak üzere gerek yazılım gerekse de donanım ve çoklu üretim sistemleriyle başını Almanya’nın çektiği hemen ardından İtalya ve Çin’in geliştirdiği yeni bir üretim ve çalışma sistemine doğru evriliyoruz. ’2015 Ligna Hannover fuarında ilk kez sunulan ve her yıl geliştirilen bu sistemler üretimin şeklini de değiştiriyor. Sistemin kurucusu ülkeler artık küçük bireysel makineler yerine devasa continue sistemler ve buna uyumlu hatlarla yapay zeka, uzaktan control teknolojileriylele insansız üretim modülleri geliştiriyorlar.
  28 Ağustos 2019 Çarşamba
  1516
 • Afrika’nın 2019 Öncelikleri
  2019 başlarken Afrika’nın son yıllarda kaydettiği gelişmeyi sermayeye dönüştürme ve Kıta’nın büyük ekonomik potansiyelini daha ileri düzeye taşıma kabiliyeti konusunda iyimser olmak için sebepler mevcuttur. Kıta çapında en hızlı adımların atılması ve ekonomik büyümede beş yılın en yüksek seviyesine ulaşılması öngörülmektedir. Reform çabaları, liderlik ve kurumsallaşmanın Afrika’nın kalkınma gündeminde kendini daha fazla hissettirmesiyle iş ortamı giderek gelişmektedir.
  04 Mayıs 2019 Cumartesi
  1645
 • Nesip Uzun:
  Türkiye mobilya sektörü, özellikle dış ticarette verdiği fazla ve yarattığı istihdam gibi nedenlerden dolayı stratejik bir sektör durumundadır. Artan küresel rekabete rağmen rekabetçi konumunu zaman içerisinde arttırdığı da görülmektedir (TÜSİAD, 2006). Türk mobilya sektörü geçmişe oranla geleneksel düşük teknoloji ve sermaye ile emek yoğun girdilerini hızlı bir değişim ile bilgi ve sermaye yoğun hale getirmekte, kendini geliştiren bir sektör olma yolunda ilerlemektedir

  Mobilya sektörü, son yıllarda ihracatta olan başarısı ile ülke için stratejik bir önem taşımaktadır. Sektörün ekonomiye olan katkısı son 10 yılda hızlı bir büyüme göstermiştir. Türkiye nüfusu hızlı büyüyen bir ülke olmasıyla birlikte artan kentleşme mobilya talebi de paralel bir şekilde artmaktadır. Konutlaşma, yeni evlilikler, moda ile değişen tarz, eski mobilya değişimi gibi etkileyen nedenlerle mobilyaya olan talep her geçen gün artmaktadır
  17 Eylül 2018 Pazartesi
  4920
 • GENEL EKONOMİK VERİLER: Türkiye ekonomisi yurt içinde ve yurt dışında yaşanan olumsuzluklara rağmen birçok gelişmekte olan ülkeden daha hızlı büyümeye devam etmiştir. Türkiye 2016 yılının ilk yarısında yüzde 3,9 ile Çin ve Hindistan hariç gelişmekte olan ülkelerden yaklaşık olarak 2,5 kat büyümüştür. Türkiye bu büyüme ile Gelişmekte olan ülkelerden (GOÜ) pozitif yönde ayrışmaya devam etmiştir. Türkiye bu performansı ticaret ortaklarındaki durgunluğa, jeopolitik gerginliklere ve azalan turizm gelirlerine rağmen elde etmiştir. Yılın ilk yarısında büyüme olumsuz dış konjonktür ve hizmet ihracatının da etkisiyle iç talep öncülüğünde gerçekleşmiştir. Öte yandan tarımsal üretim ve düşük yatırımlar iç talebi bir miktar sınırlandırmıştır.
  01 Ekim 2017 Pazar
  6782
 • VDMA Alman Ağaç İşleme Makineleri birliği 2016 yılı için Alman Ağaç işleme Makineleri sektörünin ihracat raporunu sundu.
  03 Şubat 2017 Cuma
  9066
 • GLOBAL TRENDLERİN, TÜRKİYE MUTFAK MOBİLYASI SEKTÖRÜNDEKİ YANSIMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Prof. Dr.Tuncer Dilik / İ.Ü.Orman Fakültesi

  ÖZET: Bu araştırmada, gelişmenin küresel, sürekli ve makroekonomik güçleri olan trendlerin, mutfak mobilyası sektöründeki üretim ve projelendirme çalışmaları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu kapsamda, Türkiye’deki mutfak mobilyası üreticileri üzerinde yapılmış olan anket çalışması sonuçları dünya mutfak trendleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.
  30 Ocak 2017 Pazartesi
  64572
 • 25. Yıllık mesleki yayıncılığımın deneyimiyle Selçuk Üniversitesi’nde sunduğum bu bildiride esas olarak bilimsel çelışmanın önemine değinerek ülke gerçeğinde eksik gördüğüm konuları irdelemeye çalıştım.
  02 Aralık 2016 Cuma
  0
 • Ucuz işgücüyle uluslararası rekabette batının karlarını düşürerek ihracat şampiyonu olan bu günün üretiminin yeni aktörleri olan  uzak doğunun kaplanları,  endüstri 4.0’da  Dünya satranç şampiyonu Kasparov’un yapay zeka bir robota yenilmesi gibi pul pul dökülüverecekler.  İnsanoğlunun figüran dahi olmadığı metalaşmış bir endüstri toplumuna doğru koşar adım gidiyoruz. Dünyanın dört yanında akademisyenler, teknoloji dünyasının şampiyonları  ballandıra ballandıra bunun faydalarını anlatırlarken  toplum bilimciler, sosyologlar bilim insanları kaygılılar. 
  07 Kasım 2016 Pazartesi
  662183
 • Prof. Dr. Cengiz Güler ve Orman End. Yük. Müh. Hüseyin Avni Çakmakçı (Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi ) cengizguler@duzce.edu.tr,avnicakmakci@gmail.com

  GİRİŞ

  Türkiye de ilk yonga levha fabrikası 1950’li yıllarda tesis edilmiştir. 2015 yılı itibariyle 38 adet Yonga levha ve MDF tesisleri faaliyetlerini sürdürmektedir. Levha üretim tesisleri ağırlıklı olarak odun kökenli hammadde kaynaklarını kullanmaktadır. Üretim kapasiteleri gittikçe artırılan bu tesislerin hammadde sorunu orman kaynaklarına bağımlılıktan dolayı hala çözülememiştir.
  28 Haziran 2016 Salı
  9843
 • İtalyan Araştırma Merkezi CSIL’in yayınladığı ve tüketim, üretim, ithalat ve ihracat verilerinin işlendiği rapor, gerek dünya, gerek bölge, gerekse de tek tek ülkeler bazında ofis mobilyaları pazarın büyüklüğü konusunda net rakamlar verirken, aynı zamanda 2016 yılı için beklentileri de gözler önüne sermekte.
  10 Mayıs 2016 Salı
  0
 • Dünya mobilya pazarlarının en önemli oyuncularından olan Alman mobilya sektörü hem iç, hem de dış pazarlardaki pozitif görünümünü geçtiğimiz yılda da sürdürerek, 2015 yılını pozitif rakamlarla kapattı.
  10 Mayıs 2016 Salı
  0