Araştırma - Haberler

Araştırma kategorisine ait Haberler

 • Kastamonu entegre Ceo’su ve Hayat Holding ve ağaç grubu başkanı: Haluk Yıldız

  Değerli okurlar, Pandemi süreci boyunca sektördeki kırılgan süreçte mobilya dergisi olarak boş durmadık, sektör duayenleri önemli meslek kuruluşlarıyla söyleşiler zoom ve istagram üzerinden canlı yayınlar yaparak gündeme yönelik fikir alışverişleri gerçekleştirdik. İzleyici sorularını konuğumuzla paylaştık. Orman ürünleri sektörünün ülkemiz ve dünya genelindeki önemli bir markası olan Kastamonu Entegreyi ve onun şahsında da firmanın bugünlere gelmesinde önemli çabaları olan Kastamonu entegre Ceo’su ve Hayat Holding ve ağaç grubu başkanı Haluk Yıldız’la süreci değerlendirdik.
  17 Eylül 2020 Perşembe
  1747
 • Bilişim teknolojisinin hızla artmasına paralel olarak küreselleşmenin etkileri dünya ölçeğinde tüm işletmeler üzerinde her geçen gün daha da artmış, işletmeler için değişimi ve yenilenmeyi zorunlu ve kaçınılmaz hale getirmiştir. Türkiye’deki işletmeler, yönetim biliminde ve üretim tekniklerindeki değişimin süratle gerçekleştiği, sert rekabetlerin yaşandığı küresel pazarda, entegrasyon sorunları ile karşı karşıya kalarak bu değişime hazırlıksız yakalanmışlardır. Bilgiyi işleyen ve etkin olarak kullanan organizasyonların asimetrik bir üstünlük sağladığı küresel piyasalarda rekabet edebilmek için işletmelerin bilimsel yöntemlerle sevk ve idare edilmesi ve kurumsallaşması yaşamsal bir konu haline gelmiştir.
  17 Eylül 2020 Perşembe
  2354
 • Mobilya dergimizin bu ayki sayısında, yaşadığımız bu zor günlerde COVID19’un sektöre etkileri üzerine bir haber-içerik dosyası hazırladık. Bu nedenle de Mobilya sektörümüzü oluşturan geniş bir üretim alanı olan Ofis mobilyaları Mutfak , Oturma grubu, Klasik ve özel üretim mobilyalarından, Mobilya aksesuar üreticilerine uzanan geniş bir imalat zincirinin bu süreçte yaşadıkları sorunlar ve sektörün beklentilerini masaya yatırdık. Tüm bileşenlerinin yer aldığı ve sektörün 61 ilde tabana yayılmış 36 bin üreticinin iradesini temsil eden MOSFED’den Ofis mobilyacılarına (OMSİAD) Mutfak üreticilerinden (MUDER), Mobilya aksesuar üreticileri derneği MAKSDER’e ve Türkiye’nin en önemlii mobilya üretim merkezlerine yayılmış mobilya üreticileri, MOBSAD, MOBDER, İMOS, KAYMOS, ve Makine üreticilerinin oluşturduğu AİMSAD gibi derneklerimizin görüşlerinden derlediğimiz bir sektör raporunu sizlerle paylaşacağız.
  04 Mayıs 2020 Pazartesi
  14305
 • Derleyen : Nesip Uzun


  2020 yılı başında ortaya çıkan ve kısa zamanda hemen tüm dünyayı etkisi altında bırakan Koronavirüs Covid-19 salgını, geçmişte bu topraklarda yaşanmış salgınları tekrar gündeme getirdi. MS.500’li yıllardan günümüze farklı yüzyıllarda defalarca ortaya çıkan bu salgınlar, bilimin gelişmediği çağlarda dini temahüller çerçevesinde ele alınmış binlerce yıl sonra bilimin ışığında aşının bulunmasıyla insanlık rahat bir nefes almıştır. Ancak kendini yenileyerek her seferinde mutasyona uğrayıp farklı versiyonlarıyla ortaya çıkan bu salgınları yine bilimin ışığında insanoğlu üstesinden gelmeyi başaracaktır.
  29 Nisan 2020 Çarşamba
  139395
 • The tigers of the far east, the new actors of the production of this day, which is the export champion by reducing the profits of the west in international competition with its cheap workforce, will be exfoliated like the defeat of World chess champion Kasparov to an artificial intelligence robot in industry 4.0. We are running towards a commodified industrial society where human beings are not even extras. Scholars, sociologists, and scientists are concerned, as academics around the world explain the benefits of the technology world by championing honey
  17 Nisan 2020 Cuma
  12446
 • Polonya mobilya sektörü ihracat hedeflidir.
  Son yıllarda Polonya’nın mobilya üretimi ve ihracatında küresel anlamda önemli rakkamların telaffuz edilesi bu ülkenin mobilya sektöründe önemli bir noktaya geldiğini de göstermiştir.
  20 Mart 2020 Cuma
  0
 • Dünya Mobilya Endüstrisinde Yatırımların Yönü Değişiyor

  Artan üretim sanayi ile birlikte dünyanın özellikle gelişmekte olan ülkelerinde büyüme eğilimleri gösteren ve en önemli istihdam sektörlerinden biri sayılan Mobilya endüstrisi bugüne kadar emek yoğun el işçiliği ve sanatkârlar elinde kendine önemli pazarlar yarattı. Sektörde yeni ürün ve malzemelerin ortaya çıkması ve üretimin birkaç makine ile gerçekleşebilir olması sonucu bir sanattan öte finansal yatırım ve tasarım ile marketing unsurların devreye girmesi sonucunu da doğurdu. Bu paralelde uzun ekonomik yatırımlar gerçekleştiren marka ve firmalar pazarda önemli birer aktör haline geldiler. Ancak 21. Yüzyılın gelişen çok yönlü teknolojik ve endüstriyel yenilikleri bu sektörde de çok hızlı bir dönüşüm sağladı. Rekabetin artık emek ve ucuz işgücü gibi unsurlarla değil, yatırım ve makineleşmeyle geliştiği bir sürece doğru evirildi. Bu süreç son 4 yıldır olağanüstü bir hızda seri imalat ve robotik yatırımlara doğru gelişiyor.
  08 Ekim 2019 Salı
  0
 • EVSEL VE ENDÜSTRİYEL AHŞAP ATIKLARIN YONGA LEVHA ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Prof. Dr. Cengiz GÜLERDüzce Üniversitesi, Orman Fakültesi.

  Orm. End. Yük. Müh. Gökhan CEYHANKastamonu Entegre AŞ.


  Orman kaynaklarımızdan yeterli miktarda hammadde sağlamadaki güçlükler ve kaynaklarının kıtlığı ve artan fiyatlar geri dönüşümü zorunlu kılmaktadır. Odun esaslı levha endüstrisinde geri dönüşüm yolu ile elde edilmiş evsel ve endüstriyel kaynakların kullanılması orman ürünleri sektörüne önemli kazanımlar sağlayacaktır.
  23 Eylül 2019 Pazartesi
  914
 • ARAŞTIRMA Raporu 2019 : Nesip Uzun

  Dünya ağaç işleme makineleri teknolojilerinde son beş yıl içinde başta Endüstri 4.0 teknolojisi olmak üzere gerek yazılım gerekse de donanım ve çoklu üretim sistemleriyle başını Almanya’nın çektiği hemen ardından İtalya ve Çin’in geliştirdiği yeni bir üretim ve çalışma sistemine doğru evriliyoruz. ’2015 Ligna Hannover fuarında ilk kez sunulan ve her yıl geliştirilen bu sistemler üretimin şeklini de değiştiriyor. Sistemin kurucusu ülkeler artık küçük bireysel makineler yerine devasa continue sistemler ve buna uyumlu hatlarla yapay zeka, uzaktan control teknolojileriylele insansız üretim modülleri geliştiriyorlar.
  28 Ağustos 2019 Çarşamba
  746
 • Afrika’nın 2019 Öncelikleri
  2019 başlarken Afrika’nın son yıllarda kaydettiği gelişmeyi sermayeye dönüştürme ve Kıta’nın büyük ekonomik potansiyelini daha ileri düzeye taşıma kabiliyeti konusunda iyimser olmak için sebepler mevcuttur. Kıta çapında en hızlı adımların atılması ve ekonomik büyümede beş yılın en yüksek seviyesine ulaşılması öngörülmektedir. Reform çabaları, liderlik ve kurumsallaşmanın Afrika’nın kalkınma gündeminde kendini daha fazla hissettirmesiyle iş ortamı giderek gelişmektedir.
  04 Mayıs 2019 Cumartesi
  942
 • Nesip Uzun:
  Türkiye mobilya sektörü, özellikle dış ticarette verdiği fazla ve yarattığı istihdam gibi nedenlerden dolayı stratejik bir sektör durumundadır. Artan küresel rekabete rağmen rekabetçi konumunu zaman içerisinde arttırdığı da görülmektedir (TÜSİAD, 2006). Türk mobilya sektörü geçmişe oranla geleneksel düşük teknoloji ve sermaye ile emek yoğun girdilerini hızlı bir değişim ile bilgi ve sermaye yoğun hale getirmekte, kendini geliştiren bir sektör olma yolunda ilerlemektedir

  Mobilya sektörü, son yıllarda ihracatta olan başarısı ile ülke için stratejik bir önem taşımaktadır. Sektörün ekonomiye olan katkısı son 10 yılda hızlı bir büyüme göstermiştir. Türkiye nüfusu hızlı büyüyen bir ülke olmasıyla birlikte artan kentleşme mobilya talebi de paralel bir şekilde artmaktadır. Konutlaşma, yeni evlilikler, moda ile değişen tarz, eski mobilya değişimi gibi etkileyen nedenlerle mobilyaya olan talep her geçen gün artmaktadır
  17 Eylül 2018 Pazartesi
  3332
 • GENEL EKONOMİK VERİLER: Türkiye ekonomisi yurt içinde ve yurt dışında yaşanan olumsuzluklara rağmen birçok gelişmekte olan ülkeden daha hızlı büyümeye devam etmiştir. Türkiye 2016 yılının ilk yarısında yüzde 3,9 ile Çin ve Hindistan hariç gelişmekte olan ülkelerden yaklaşık olarak 2,5 kat büyümüştür. Türkiye bu büyüme ile Gelişmekte olan ülkelerden (GOÜ) pozitif yönde ayrışmaya devam etmiştir. Türkiye bu performansı ticaret ortaklarındaki durgunluğa, jeopolitik gerginliklere ve azalan turizm gelirlerine rağmen elde etmiştir. Yılın ilk yarısında büyüme olumsuz dış konjonktür ve hizmet ihracatının da etkisiyle iç talep öncülüğünde gerçekleşmiştir. Öte yandan tarımsal üretim ve düşük yatırımlar iç talebi bir miktar sınırlandırmıştır.
  01 Ekim 2017 Pazar
  6055