Yeni EGGER Dekoratif Koleksiyonu,

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi

Yeni EGGER Dekoratif Koleksiyonu,

16-01-2020
Yeni EGGER Dekoratif Koleksiyonu,
Yeni koleksiyon, Şubat 2020’de pazarda yerini alacak ,hşap bazlı malzeme sektörünün lider üreticilerinden EGGER, Şubat 2020’de yeni Dekoratif Koleksiyonu’nu pazara sunmaya hazırlanıyor. Mimarlar, üreticiler ve bayiler yeni koleksiyonla birlikte "daha fazla"nın gücünü keşfederken; tüm müşteri gruplarına daha fazla olanak, daha fazla ilham, daha fazla dekor, daha fazla servis ve yeni EGGER Dekoratif Koleksiyon mobil uygulamasıyla daha fazla erişim sunulacak.

Her gec?en gu?n mimarlar ve u?reticiler ic?in yeni zor- lukları beraberinde getirirken; projelerin zama- nında ve en iyi s?ekilde uygulanması, mu?s?teri memnuniyeti sag?lanması en o?nemli odak noktaları ara- sında yer alıyor. Yeni EGGER Dekoratif Koleksiyonunun bu amac?la mu?kemmel bir arac? go?revi go?receg?ini belir- ten Mobilya ve I?c? Tasarım U?ru?n Pazarlama ve Pazarlama Direkto?ru? Hubert Ho?glauer, "U?c? yıllık ulas?ılabilirlik su?- remize bag?lı kalarak bas?arılı dekorlarımızı u?ru?n yelpa- zemizde tutmaya devam ediyoruz. O?te yandan yeni u?ru?n gelis?tirme c?alıs?maları ic?in yaklas?ık %30'luk bir alan ayırdık. Bo?ylece gu?venilirlik ve su?reklilik so?zu?mu?zu? tutarken en son gelis?meleri de yakından takip ediyoruz " so?zleriyle devam etti.  

EGGER Dekoratif Koleksiyonu'nun gelis?imi

EGGER tarafından yapılan ac?ıklamada, yeni Deko- ratif Koleksiyonun resmi olarak lansmanından o?nce bazı o?nemli noktalar belirtilerek; dekor yel- pazesinin, mevcut bas?arılı dekorlarla yeni trend- lerin birles?iminden olus?tug?unun altı c?izildi.

Hubert Ho?glauer, "Basılı c?alıs?ma arac?larının ne kadar o?nemli oldug?unu biliyoruz ancak bu arac?lar, mu?s?terilerimize mu?mku?n olan en iyi yo?nlendirme- de bulunma konusunda zaman zaman yetersiz ka- lıyor. Bu sebeple birc?ok o?zellig?i kendi bu?nyesinde bir araya getiren yeni koleksiyon uygulamamızla, verdig?imiz hizmetleri eksiksiz hale getirdik ve mu?s?terilerimizin koleksiyona her an dijital olarak ulas?masını hedefledik" dedi.

Yeni koleksiyonla birlikte, tezgah u?ru?n yelpazesi- nin de tamamen yenilerek, yeni u?ru?nler koleksiyona dahil edildi. Yeni koleksiyonda, bilinirlig?i yu?ksek du?z kenarlı Postforming ve Feelwood tezgahların yanı sıra Kompakt Laminat tezgahlar ve PerfectSense Topmatt tezgahlar da yer alıyor.

Hubert Ho?glauer, koleksiyonla ilgili so?zlerini "Ye-ni EGGER Dekoratif Koleksiyonu mimarlara ve u?reticilere muhtes?em fırsatlar sunuyor. Hedefi- miz, mobilya ve ic? tasarım alanındaki trendleri takip eden tasarım ve uygulamalar ic?in olabilecek en iyi ve kapsamlı c?o?zu?mu? sunabilmek," ifadeleriyle noktaladı.

yazar

Nesip Uzun

E-bülten için e-posta bırak