WoodTech ve Intermob Fuarları 9 Ekim’de Kapılarını Acılıyor!

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi - furniture - wood - design - dizayn - aksesuar - kenarbandı - edgeband - makine -woodworking - woodworkingmachinery

WoodTech ve Intermob Fuarları 9 Ekim’de Kapılarını Acılıyor!

16-03-2021
WoodTech ve Intermob Fuarları 9 Ekim’de Kapılarını Acılıyor!
Reed Tüyap tarafından es?zamanlı olarak düzenlenen 34. WoodTech - Uluslararası Ağac işleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı ve 23. Intermob - Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı, 9 Ekim 2021 tarihinde TUYAP Fuar ve Kongre Merkezi, Büyükçekmece, Istanbul’da kapılarını açılmaya hazırlanıyor.

REED TU?YAP tarafından Ag?ac? I?s?leme Makine ve Yan Sa- nayisi I?s? Adamları Derneg?i (AI?MSAD) ve Mobilya Aksesuar Sanayiciler Derneg?i (MAKSDER) is? birlig?iyle du?zenlenen ahs?ap ve mobilya yan sanayi u?reticileri ve ihracatc?ılarıyla sekto?ru?n yerli ve yabancı profesyonellerinin bir araya gel- dig?i WoodTech ve I?ntermob fuarları, planlandıg?ı tarihlerde sekto?ru?n tu?m paydas?larını eksiksiz bulus?turuyor olacak.

 

WoodTech ve I?ntermob Bu Sene I?lk Defa Hibrit!

Sekto?ru?n verdig?i gu?c? ile her gec?en yıl uluslararası du?zey- de bilinirlig?ini ve gu?cu?nu? arttıran WoodTech-I?ntermob Fuarları, fiziksel fuarın gu?cu? ile dijital uygulamaların yeni- likc?i yu?zu?nu?n bir araya getirildig?i hibrit fuar modeli ile bu sene ilk defa gerc?ekles?ecek.

Yeni Nesil Fuarcılık uygulamalarının yer alacag?ı fuarlarda, yeni normal do?neminin tu?m gereksinimlerini kapsayan o?nlemler ile gu?venli bir fuar deneyimi sunulacak.

Business Connect Uygulaması ile Fuarları ONLI?NE Ziyaret Edin!

En son gelis?melerin ve u?ru?nlerin sergileneceg?i fuarlar, katılımcı ve ziyaretc?ilere sundug?u dijital c?o?zu?mlerle ‘yeni nesil fuar’ anlayıs?ıyla hibrit bir fuar olarak du?zenlenecek.

Seyahat kısıtlamaları nedeniyle fuara gelemeyen ulus- lararası ziyaretc?iler ile WoodTech-I?ntermob katılımcıları ic?in hayata gec?irdig?imiz Business Connect Programı ile ziyaretc?ilerimiz ve katılımcılarımız fiziksel fuarlarımız o?n- cesinde birbirleriyle olan toplantılarını planlayıp, fuar es- nasında online go?ru?s?me yapabilecekleri gibi ayrıca online u?ru?n katalog?undan katılımcı listesine kadar fuarla ilgili birc?ok detaya ulas?abilecekler.

Gu?venli hizmet belgesi ile Temassız Fuar Ayrıcalıg?ı!

Makine ve ahs?ap sekto?ru?nu?n c?atısı olan WoodTech-I?nter- mob Fuarları Tu?rk Standartları Enstitu?su?’nu?n COVID-19 Gu?venli Hizmet Belgesi’ni almaya hak kazanan ilk ve tek fuarcılık s?irketi olan Tu?yap’ın ‘temassız fuar’ uygulaması ile gerc?ekles?tirilecek.

Du?nya genelini etkisi altına alan pandemi nedeniyle ge- c?en sene almıs? oldug?umuz ve bu sene de aynı s?ekilde bir dizi tedbirin uygulanacag?ı fuarlarımız, MyTu?yap mobil uygulaması u?zerinden alınan fuar davetiyesi ile ziyaret edilebilecek.

Ziyaretc?iler, bu uygulama ile fuar yaka kartlarını olus?tu- rup, mobil uygulamadaki QR kodu okutarak fuara giris? yapabilecekler. MyTu?yap uygulaması sayesinde fuarda ziyaretc?iler bilgilerini, QR kodunu okutarak katılımcılarla paylas?acak.

Ajandanıza Not Alın: 09.10.2021

Sekto?re yeni pazarlar sunmak ic?in pazarlama ag?ını ge- nis?leten WoodTech ve Intermob Fuarları, 9-13 Ekim, 2021 tarihlerinde o?nemli is? bag?lantılarına ev sahiplig?i yapmaya ve yeni pazarlara ac?ılmak ve mevcut pazar paylarını art- tırmak isteyenler ic?in etkin bir ticaret platformu olmaya devam edecek.

Detaylı bilgi ic?in www.woodtechistanbul.com - www.in- termobistanbul.com websitelerimizi ziyaret edebilirsiniz.

yazar

Nesip Uzun-editor yazısı

E-bülten için e-posta bırak