UNIMAK NORTH AMERIKA Açılışı İçin Geri Sayım Başladı

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi

UNIMAK NORTH AMERIKA Açılışı İçin Geri Sayım Başladı

23-09-2019
UNIMAK NORTH AMERIKA Açılışı İçin Geri Sayım Başladı
Kurulduğu günden itibaren sürekli büyüme trendi içerisinde olan UNIMAK, bizi yüreklendi- ren, gücümüze güç katan değerli müşterileri ile büyümeye devam ediyor.Bu kapsamda UNIMAK üzerinde ça- lışmakta olduğu UNIMAK NORTH AMERICA projesinde satış, showro- om, depo, ofisler ve toplantı odala- rından oluşan idari bina iç mimari çalışmaları ve tadilatlarının bütün aşamalarını tamamladı.
page1image1672

UNIMAK altı yıl o?nce bas?ladıg?ı Ame- rika Kıtasında pazar arama faaliyet- lerini, bu bo?lgede o?ncelikle pazar payını artırmak ve sonrasında satıs? sonrası destek, teknik servis ve ye- dek parc?a tedarig?i gibi konularda felsefi olarak oldug?u gibi, fiziki ola- rak da yatırımcının yanında olmak ic?in 5 yıl o?nce aldıg?ı yatırım kararı kapsamında Kanada’nın Ontario eyaleti Toronto s?ehrinde satın aldıg?ı 2 bin mkapalı alanı bulunan depo, 

showroom ve satıs? ofisi amac?lı gay- ri menkulu?n proje, tadilat ve deko- rasyon is?lemlerini tamamladı. Yine bu kapsamda UNIMAK’ın u?retim ga- mında bulunan; Flat Laminasyon Hatları, Kapı U?retim Hatları, Yu?kle- me ve I?stifleme Sistemleri, Profil Sarma Makineleri, Folyo Dilimleme Makineleri ve daha birc?ok makine ve ekipmandan olus?an toplam on kon- teyner dolusu makine ve ekipmanın sevkiyatı yapılmıs? olup UNIMAK NORTH AMERICA stoklarına girmis? durumdadır. Yine bu kapsamda Amerika’nın Michigan eyaletinde bin mdepolama alanı kiralanmıs? olup bu bo?lge ic?in u?retilen makineler sev- kiyata hazırlanmıs?tır.

Du?nya ticaretinin ve pek c?ok tekno- lojinin kaynag?ı olan bu u?lkede ‘’Ma- de in Tu?rkiye’’ damgalı makineleri- mizi satmakla kalmadık, bo?lgede yaptıg?ımız yatırımlarla ihracatımızı artırarak u?lkemiz ekonomisine katkı yaptık. Sekto?rel cari ac?ıg?ımızın ka-

panmasına katkı verdik. Bo?ylece, geleceg?e yo?nelik o?nemli projeleri- nin de alt yapısını kurduk.

Bilgi birikimimiz ve sekto?rel tecru?- bemizi birles?tirerek son 5 yıldır u?ze- rinde c?alıs?tıg?ımız UNIMAK NORTH AMERICA artık ac?ılıs? ic?in (Grand Opening) gu?nler sayıyor. Ac?ılıs? es- nasında mu?hendis ve teknisyen eki- bimiz hazır bulunacak ve showro- omda bulunan tu?m makineler c?alı- s?ır vaziyette tutulacak olup davetli mu?s?terilerimize demo yapılacaktır.

UNIMAK GRUP S?I?RKETLERI? olarak is? yatırımlarımızı daima bu?yu?terek uluslararası pazarda global bir ak- to?r olmayı hedefledik. Bugu?n bu he- deflere ulas?mıs? olmanın haklı guru- runu tu?m UNIMAK dostlarıyla paylas?ıyoruz.

Hep so?yledig?imiz gibi “Closer than you think... ! “ yani global mu?s?teri- lerimize fiziksel olarak da artık “C?ok daha yakınız... ! “.

 

yazar

Nesip Uzun

E-bülten için e-posta bırak