Uluslararası İklim Değişikliği ve Ormancılık Konferansı (ICCCF’2019)

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi

Uluslararası İklim Değişikliği ve Ormancılık Konferansı (ICCCF’2019)

24-11-2019
Uluslararası İklim Değişikliği ve Ormancılık Konferansı (ICCCF’2019)
Uluslararası İklim Değişikliği ve Ormancılık Konferansı (ICCCF’2019)

Uluslararası İklim Değişikliği ve Ormancılık Konferansı (ICCCF'2019) Uluslararası İklim Değişikliği ve Ormancılık Konferansı (ICCCF'2019) 13-14 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilmiştir. Türkiye Ormancılar Derneği(TOD) tarafından düzenlenen konferansa IUFRO (Uluslararası Ormancılık Araştırmaları Birliği) Başkanı Dr. John Parrotta ve EFI (Avrupa Orman Enstitüsü) Başkan Yardımcısı Dr. Robert Mavsar'ın da katılmış ve Konferansta 49 bildiri sunulmuştur. Konferans Sonuç Bildirgesi TOD web sayfasında yayınlanmıştır. Bildirilerin kısa bir süre bitap halinde yayınlanacağı bildirilmektedir. Dergimiz yayın Kurulu üyesi Prof.Dr.K.Hüseyin KOÇ'un da katıldığı konferansın sonuç bildirgesinde, " İklim değişikliği ve ormanlar arasında karşılıklı ve karmaşık ilişkiler bulunduğu,Ormanlar halen atmosferdeki CO2'nin azaltılması için insanlığın elindeki en önemli araç olduğu vurgulanarak önemli öneriler getirilmektedir. Dikkat çeken önerilerden bazıları; o Halen TBMM tarafından görüşülüp onaylanmadığı için yürürlüğe girmeyen Paris İklim Anlaşması bir an önce imzalanmalı ve ülkemiz sera gazı salımlarını azaltmak için acilen önlemler alınmalıdır. o Ülkemizde orman alanlarından maden, enerji, turistik tesis gibi onlarca farklı kullanım için izinler de Orman üstün kamu yararı öncelik olmalıdır. o İlkim değişikliği ile Sürdürülebilir Orman Yönetim kriter ve göstergelerinin bağlantısının iyi kurulması ve iklim değişiminin önlemesine yönelik ekolojik, ekonomik ve sosyal göstergelerin geliştirilmesi gerekmektedir. o Küresel iklim değişikliğinin önlenmesi konusu toplumun tüm kesimlerine mal edilmeli ve bu konuda farkındalık yaratılmalıdır. İklim değişikliğinin ekolojik, ekonomik ve sosyolojik sonuçlarının anlatılması ve yayılması gerekmektedir. Bunun için bilinçlendirme, eğitim ve araştırma çalışmalarına hız verilmelidir. Dergimiz yayın Kurulu üyesi Prof.Dr.K.Hüseyin KOÇ'da Konferansta, "Sanayi Odaklı Çevre Mevzuatında Gelişmeler Ve Türkiye Orman Endüstrisi" konulu bir bildiri sunmuştur. Bildiride özellikle orman ürünleri sanayini doğrudan ilgilendiren çevre odaklı mevzuat ele alınarak, güncel gelişmeler, mevzuatın uygulanma koşulları, çevre ve iklim değişikliği açısından sanayinin önemi ve yapılması gereken uygulamalar tartışılmıştır. İklim değişikliği ve olası olumsuz sonuçlarını azaltma konusunda başta Mobilya Sektörü olmak üzere Orman Endüstrisinin tüm alt sektörlerine önemli görevler düştüğü belirtilmektedir. Detaylı bilgi için: https://www.ormancilardernegi.org/dosyalar/files/ICCCF_2019_Sonuc_bildirgesi.pdf https://www.ormancilardernegi.org/icerik_detay.asp?Icerik=1653 freansta, İklim değişikliği ve olası olumsuz sonuçlarını azaltma konusunda Orman Endsütrisinede öneli görevler düştüğü

yazar

E-bülten için e-posta bırak