Türkiye Medya ve İletişim Meclisi toplantısı, 16 Haziran 2011 tarihinde yapıldı

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi - furniture - wood - design - dizayn - aksesuar - kenarbandı - edgeband - makine -woodworking - woodworkingmachinery

Türkiye Medya ve İletişim Meclisi toplantısı, 16 Haziran 2011 tarihinde yapıldı

14-07-2011
Türkiye Medya ve İletişim Meclisi toplantısı, 16 Haziran 2011 tarihinde yapıldı
SEYAD Genel Sekreteri Nesip Uzun TOBB Medya MeclisindeGenel Sekreterliğini yaptığı Sektörel Yayıncılar Derneği SEYAD’ı temsilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB sektör meclisine seçilen Nesip Uzun, üyeliğine seçildiği “Reklam ve Rekabet Komisyonu’nun yanısıra meclis çalışmaları içerisinde de aktif bir üstlenerek sektörel yayıncıları temsil etmeyi sürdürüyor.
Yeni dönemin ilk etkinliği olan Türkiye Medya ve İletişim Meclisi toplantısı, 16 Haziran 2011 tarihinde, Ankara TOBB Sosyal Tesisler Toplantı Salonunda Meclis Başkanı Hakan Güldağ başkanlığında ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Harun Karacan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Nesip Uzun’un da sektörel dergileri temsilen konuştuğu ve komisyonlarında aktif olarak yeraldığı toplantılarda sektörel dergileri temsilen konuşmalar gerçekleştiren Nesip Uzun, toplantının sonunda Reklam Komisyonu’na seçilmiştir.

Temas Kurulu Oluşturuldu
Medya ve iletişim meclisi, yaptığı toplantıda yeni hükümetin oluşması sonrasında öneri ve taleplerin yer aldığı bir gündem dosyası hazırlayarak başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, TBMM Başkanına, ilgili Bakanlıklara, Müsteşarlıklara, ilgili kurumlara ve uygun olduğu takdirde Başbakan’a bir ziyaret gerçekleştirilmesine, bu ziyaretler için sorunları kısa ve öz bir şekilde ifade eden raporlar hazırlanmasına karar vermiştir.

Yurtdışında Çalışmalar Yapılacak
Toplantıda ele alınan konular arasında bulunan ve Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen Basın Mensuplarının Yabancı Dil Eğitimi projesi hakkında, eğitimlerin çok faydalı sonuçlar doğurduğu dile getirilmiş, devamının yapılması konusunda fikir birliğine varılmıştır. Ayrıca Türkiye’nin diğer ülkelerle gelişen ilişkilerinden ötürü İngilizcenin yanı sıra Rusça, Çince, Arapça gibi başka dillerin programa dâhil edilmesi gibi konularda çalışma yapılması önerilmiştir. Bunun yanısıra yurtdışına gönderilecek basın mensuplarının dil öğrenmenin yanı sıra, yeni medya, dijital medya kullanımı, araştırmacı ve objektif gazeteciliğin özellikleri gibi teknik ve nitelik artırıcı konuların da entegre edilmesi önerilmiştir.

Reklam ve Rekabet Komisyon
Meclis üyeleri gündemdki konuları ele alırken, Reklam Kurulu Başkanı ve Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürü Ramazan Ersoy Kurul’un yapısı ve işleyişi, konuyla ilgili kanun ve tüzükler hakkında da bilgi vermiştir. Reklamları kamu adına denetleyen bir otorite olan Reklam Kurulunda 29 üye olup, bunların 12’si kamu temsilcisi, 17’si ise özel sektör temsilcisidir. Özel sektör olarak, TOBB, TESK, Türkiye Eczacılar Birliği, Tüketici Örgütlerinden üyeleriyle geniş bir kesimi temsil etmektedir.
Meclis Başkanı Hakan Güldağ reklamlar ve Reklam Kurulu ile ilgili sorunların iş birliği içerisinde çözülmesi adına bir komisyon kurulmasını önermiş, yapılan görüşmeler sonucunda komisyona Reklam Kurulu Başkanı ve Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürü Ramazan Ersoy, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Barika Göncü, Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Asaf Ardak, Sektörel Yayıncılar Derneği Temsilcisi Nesip Uzun ve TV8 Ankara Program Müdürü Erkan Tan’ın katılmasına karar verilmiştir.

Sektör Raporu Hazırlıkları
Yapılan görüşmeler sonucunda Meclis Danışmanı Doç. Dr. Vedat Demir koordinatörlüğünde sektörün kısa – orta – uzun vadeli sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren bir sektör raporu oluşturulmasına karar verilmiştir.

Arama Konferansı Hazırlıkları
Toplantıda arama konferansının içeriği, yöntemi ve katılımcıları tartışılmıştır. İlk olarak geniş tabanlı bir arama konferansının gerçekleştirilmesi, sonrasında ise eylem planı hazırlanmasına katkıda bulunacak şekilde yaklaşık 40 kişilik bir karar konferansı yapılması uygun görülmüştür.
yazar

E-bülten için e-posta bırak