Sektör Markalaşarak Büyüyecek

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi

Sektör Markalaşarak Büyüyecek

08-03-2012
Sektör Markalaşarak Büyüyecek
Sektör Markalaşarak Büyüyecek
Sektörümüz açısından yoğun geçen bir ayı geride bıraktık. İmob ve Officexpo 2012 fuarları Ocak - Şubat aylarında hemen tüm mobilya sektörüne önemli bir ivme getirdi. Fuar sonrası tedarikçilerin talepleri daha uzun bir süre imalatçıları memnun edecektir.

Toplam mobilya üretimimizin halen %70 kadarını iç pazarda tükettiğimizi düşünürsek, gerek iç pazarda gerekse de ihracatta yapılacak çok şey var demektir. Halen dünya ölçeğinde % 1'lik üretim rakamlarındayız. Mobilya sektöründe 2011 sonu rakamlarıyla 1.5 milyar Dolarlık ihracat yapmışız. Buna karşılık halen 900 milyonluk bir ihalatımız var. Bu yıl ağaç işleme makinalarında yine ciddi sayılacak yatırımlar yapıldı. Toplamı 50 milyon Euro'yu bulan makine ithalatında büyük hat yatırımları fazla göze çarpmıyor.

Bu rakamları Avrupa mobilya sanayi ile kıyasladığımızda - bırakın ihracat rakamlarını- küresel krize rağmen sadece Almanya'nın İtalya'dan yaptığı ithalatın dahi altında olduğumuzu görürüz. Daha fazla kobileşmek yerine büyük işletmeler şeklinde büyümek, şirket birleşmeleri gerçekleştirmek, Ar-Ge, tasarım ve marketing çalışmalarına fazla bütçe ayırmak, uluslararası vizyon oluşturmanın olmazsa olmazlarıdır.

Yakın komşularımız barut fıçısı gibi iç sorunlarla boğuşuyorken Türkiye imalat sanayinde tarihinin en verimli yıllarını yaşıyor. Katma değerleri ufak da olsa bu çok önemli bir olgudur . Yapılması gereken, bu açılan yoldan doğru kanallara ulaşarak dünya ekonomisinde telaffuz edilebilir rakamlara ulaşmaktır. Enerji ve büyük oranda ham madde kaynakları ile dışa bağımlı Türkiye ekonomisi üretim ve pazarlama şansıyla istenen hedefi gerçekleştirebilecek dinamiklere sahiptir.

Ocak ayında gerçekleşen fuarlardaki devinim ve heyecan ile gelen nitelikli ziyaretçi kitlesi, bu sektörde bir yerlere geldiğimizin de göstergesidir. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, ancak markalaşarak ve Turkquality belgesine haiz firma sayımız arttıkça istenen noktalara çok daha hızla yaklaşır ve uluslararası kalite standartlarını yakalarız.


*   *    *


The Sector Will Grow Only by Branding
We have just left behind a very busy month. Both Imob and Officexpo trade fairs accelerated Turkih furniture industry. The demads realized during the fair will make happy all producers for a long time after the event.

On the other hand, if we consider that we are consuming 70% of Turkish furniture production in domestic market, this means that there are still a lot of things to do. Our production share in the glodbal markets is still around 1 %. Our exports are still only around 1.5 billion USD as per the end figures of 2011. As to the furniture imports of Turkey, it is around 900 million USD. This year there are considerable amount of investment on woodworking machinery that is around 50 million Euro. If we have a look to them we don't see too much big line investments.

When we compare these figures with those of European furniture industry, we see that they are below the machinery imports of Germany from Italy, even though Europe is in a deep crisis.I think, the right strategy should be to grow larger and larger through big establishments and company mergers by allocating large financial amounts for R&D, design and marketing studies rather than having more medium and small sized companies.

While the close neighbour of Turkey are fighting with domestic and international problems, Turkey is experiencing its best performance and most productive years in manufacturing industry. Although its scale and economic added values are not so big, this is a good staring point and an important fact. What we have to do, is to reach to the considerable figures within global economy by keeping or this way.

Although it is a country depending on foreign sources especially for energy and raw materials, Turkey has the right and enough dynamics, the necessary qualifications for producing and marketing.The enthousiasm, willingnes and fever of the qualified visitors, together with the activities and synergy of the recent trade fairs, are indicating the strenghts of Turkey that is proved somehow itself in international platforms. We will be able to raise the bar furhermore and achieve fully the international quality standarts only by more branding efforts and more companies with Turkquality certificate in furniture industry.

Respectfully yours
Nesip Uzun
yazar

E-bülten için e-posta bırak