Polonya Mobilya sektörüne bakış 2020

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi

Polonya Mobilya sektörüne bakış 2020

20-03-2020
Polonya Mobilya sektörüne bakış 2020
Polonya mobilya sektörü ihracat hedeflidir.Son yıllarda Polonya’nın mobilya üretimi ve ihracatında küresel anlamda önemli rakkamların telaffuz edilesi bu ülkenin mobilya sektöründe önemli bir noktaya geldiğini de göstermiştir. Polonya’da üretilen mobilyaların kalitesi ve nispeten düşük işçilik maliyetleri bu başarıyı sağlayan en önemli faktörlerdir. Buna ek olarak, büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerin uzun yıllara dayanan geleneği ve etkinlikleri unutulmamalıdır. Üretim verileri, Polonya mobilya sektörünün başarısını kanıtlıyor ve son zamanlarda ülke, mobilya üreticilerinin küresel sıralamasında 10’uncudan 6’ncı sıraya yükseldi. Polonya, ürünleri hem kullanılabilir malzemeler hem de dış yüzeyleri ve tasarımları açısından farklılaştırmak ve uyarlamakla birlikte her türlü mobilyayı üretmektedir. Polonya mobilya endüstrisi kesinlikle yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler kullanmaktadır ve en son teknolojilere de erişebiliyor.

   Mobilya endüstrisi Polonya ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri olmaya devam ediyor. 2018 yılında mobilya şirketlerinin satılan ürünlerinin değeri 49,6 milyar PLN'dir.

2017'ye kıyasla% 10'a varan oranda büyüme (10'dan az çalışanı olan mikro işletmeler dahil). B + R Studio'nun tahminlerine göre, 2019 yılında mobilya endüstrisi tarafından satılan ürünlerin değeri (mikro işletmeler dahil) 50,5 milyar PLN'yi göstermektedir.

page6image17520

Şekil 1 2013-2019'da Polonya'da mobilya sektörünün satılan üretimi *

Kaynak: Polonya Merkez İstatistik Oce hesaplamaları; * B & R Studio'nun Polonya Merkez İstatistik kurumu hesaplarına dayanarak tahmini

Polonya mobilya sektörü, mobilya satan kayıtlı şirketler bakımından (İtalya'dan sonra) ikinci sırada yer almaktadır. Polonya'da mobilya imalatında 28 binden fazla kuruluş yer alıyor - daha spesifik olarak, 2018'in sonunda 28.127 şirket oldu. Bunların 85'i 250'den fazla çalışanı olan büyük şirketler, 306 adeti orta ölçekli şirketler (50-249 çalışan), 1.303'ü küçük şirketler ve 26.433'ü 10'dan az çalışanı olan mikro işletmelerden oluşmaktadır.

İhracat şüphesiz Polonya mobilya sektörü için en büyük itici güçtür. 2018 yılında Polonya, ihracatının 13,4 milyar ABD Doları tutarındaki ihracatından dolayı küresel mobilya üreticilerinin sıralamasında 3. sırada yer aldı. UNO tarafından yayınlanan verilere göre, ihracatın değeri ile ilgili olarak, 2018'de Polonya Çin (64 milyar USD) ve Almanya (14 milyar USD) tarafından geçildi. Önümüzdeki yıllarda Polonya'nın Çin'den sonra ikinci sırada olma şansı çok yüksek.

page7image8160

Şekil 2 Global mobilya ihracatçıları sıralaması, 2017-2018

Kaynak: UNO verileri, Vietnam verileri mobilya ve ahşabı içerir (Vietnam Merkezi İstatistik Oce'ye göre)

Eurostat'a göre 2018, mobilya ihracatında en büyük üretici olmak için  bir yıl daha gerekiyor. Euro cinsinden ihracatın değeri% 3 artarak 10,56 milyar EUR olmuştur. Son sekiz yılda, Polonya mobilyalarının ihracat değeri% 80'den fazla arttı. B + R Studio'nun tahminlerine göre, 2019 yılında Polonya'dan mobilya ihracatının değeri 10,9 milyar EUR'

Tablo 1 2011-2019 Polonya mobilya ihracatı *

 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Export in EUR bn 

6.50 

6.63 

7.11 

8.08 

8.82 

9.48 

10.19 

10.56 

10.9 

Export in PLN bn 

26.77 

27.75 

29.86 

33.83 

36.92 

41.34 

43.40 

45.01 

46.87 

PLN/EUR exchange rate 

4.11 

4.18 

4.19 

4.18 

4.18 

4.36 

4.25 

4.26 

4.3 

Dynamics in EUR 

1.12 

1.02 

1.07 

1.14 

1.09 

1.07 

1.08 

1.04 

1.03 

Dynamics in PLN 

1.16 

1.04 

1.08 

1.13 

1.09 

1.12 

1.05 

1.04 

1.04 

 

Kaynak: B + R Studio'dan yapılan hesaplamalar Eurostat * B + R Studio tarafından yapılan tahminlere dayanmaktadır

** Polonya Merkez Bankası tarafından tahmin

 

2011- 2019 yılları arasında Polonya mobilya ihracatı:

 

page8image576

Şekil. 2011-2019'da Polonya mobilya ihracatı *

Kaynak: Eurostat'tan alınan verilere dayanarak B + R Studio hesaplamaları; * B + R Studio tarafından tahmin

 

 

Almanya, uzun yıllardır Polonya mobilyalarının ana ithalatçısı durumundadır. İhracat satışlarının bu yönündeki oranı 2018 yılında Toplam ihracında Almanyanın payı, % 36,55 olarak gerçekleşmiştir. En büyük ikinci ithalatçı Çek Cumhuriyeti'ne yapılan ihracat 861,4 milyar Avro'ya ulaşmıştır - pay% 8,05 olmuştur. Diğer pozisyonlar sırasıyla% 6,09 ve% 5,95 olan İngiltere ve Fransa tarafından işgal edilmektedir. Polonya’nın AB dışı en büyük mobilya ithalatçısı ABD (sıralamada 7. sırada) ve onu İsviçre (15.), Çin (17.) ve Rusya (19.) izliyor.

 

page8image7296

Şekil 4 2017-2018 döneminde Polonya'dan seçilen ülkelere mobilya ihracatının değeri Kaynak: Eurostat verilerine göre B + R Studio tarafından yapılan hesaplamalar

 

 

Tablo 2 2017-2018 döneminde Polonya'dan mobilya ihracatının değeri:

 

2017 

2018 

 

2017 

2018           

 

 

2018 

EUR m 

 

EUR m 

 

 

 

EUR m 

Germany 

3,622.1 

3,781.8 

Slovakia 

259.3 

307.8 

Switzerland 

153.9 

167.4 

Czech Republic 

818.6 

841.7 

Belgium 

241.5 

270.5 

Romania 

124.7 

164.4 

UK 

740.7 

655.7 

Denmark 

204.9 

235.6 

Norway 

119.9 

125.6 

France 

602.8 

638.8 

Spain 

221.0 

226.6 

China 

134.5 

124.8 

Netherlands 

517.1 

508.6 

Austria 

215.5 

223.0 

Russia 

95.2 

120.3 

USA 

384.7 

384.0 

Italy 

245.0 

219.9 

Portugal 

121.0 

87.6 

Sweden 

377.7 

379.4 

Hungary 

165.3 

197.0 

Kaynak: Eurostat'tan alınan verilere göre B + R Studio'dan hesaplamalar

 

“Mobilya bileşenleri”, 2017 yılına kadar Polonya'dan ihraç edilen en büyük mobilya ürünleri grubuydu. 2018 yılında, bunların yerine döşemeli mobilyalar kullanılmış ve toplam ihracat değerinin% 27.5'ini oluşturan 2.9 milyar avroyu aşmıştır. Bunu sırasıyla değeri 2,6 milyar avro ve 2,1 milyar avroyu aşan “mobilya bileşenleri” ve “oturma odası ve yemek odası mobilyası” takip etmektedir.

 

Tablo- 3 -   2015-2018 yılları arasında  mobilya gruplarına göre Romanya’da ihracat  değerleri:  

 

Mobilya grupları

2015 

2016 

2017 

2018 

EUR m 

Ofis mobilyası 

500.8 

541.4 

621.6 

727.7 

Döşemeli mobilyalar

2,391.9 

2,524.8 

2,708.8 

2,943.5 

Sert koltuk mobilya

184.2 

220.5 

216.2 

241.8 

Mobilya Elemanları

2,588.4 

2,765.2 

2,903.6 

2,685.6 

Medikal mobilyalar

145.1 

135.8 

182.3 

201.0 

Diğer mobilyalar

214.6 

215.4 

263.1 

278.1 

Mutfak mobilyası

81.0 

82.0 

88.2 

107.3 

Oturma odası ve yemek odası mobilyaları

1,619.3 

1,774.3 

1,907.5 

2,057.9 

Yatak odası mobilyası

517.2 

587.2 

649.0 

745.1 

Minder

582.0 

570.7 

652.3 

713.7 

ihracat (toplam)

8,824.5 

9,417.2 

10,192.5 

10,696.5 

 

Kaynak: Eurostat'tan alınan verilere göre B + R Studio'dan hesaplamalar

 

page9image74520

 

Şekil 5 2015-2018 yıllarında mobilya gruplarına göre ihracatın değer yapısı Kaynak: Eurostat verilerine göre B + R Studio tarafından yapılan hesaplamalar

 

Polonya mobilya sektörü için fırsatlar

Polonya,  mobilya üretimi açısından en hızlı büyüyen ülkelerden biridir. Zengin Batı Avrupa ülkelerinin yakınındaki mükemmel coğrafi konumu, diğer birçok ülkeye göre rekabet avantajı sağlar. Uzun geleneği ve Avrupa'daki mobilya alıcıları arasındaki köklü konumu Polonyalı mobilya üreticilerine müşterilerinin güvenini ve marka bilinirliğini kazandırmaktadır. Buna ek olarak, Polonya mobilya sektörünün fırsatları, gelişmiş ülkelerde  ve gelişmekte olan pazarlarda daha büyük paya sahiptir.

 

yazar

Nesip Uzun

E-bülten için e-posta bırak