Mobilyada %18 tüm imalat girdilerine uygulanmalıdır

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi - furniture - wood - design - dizayn - aksesuar - kenarbandı - edgeband - makine -woodworking - woodworkingmachinery

Mobilyada %18 tüm imalat girdilerine uygulanmalıdır

15-03-2019
Mobilyada %18 tüm imalat girdilerine uygulanmalıdır
Bu yıl İstanbul’da Türk mobilya sanayii açısından önemli bir fuar yaşadık. Bundan yıllar önce ihracat imkanları için Avrupa’nın önemli ticaret fuarlarından olan IMM Köln Fuarı’na yüzlerce Türkmobilyaüreticisikatılırdı.Günümüzdebuvebenzeri pekçokfuar,artıkTürkimalatçısının yurtdışı serüveninin sıradan olaylarına dönüştü. Bugün farklı yüzlerce ülkede yerli imalatçıları- mızı görmek sıradan bir olay haline geldi. Aynı zaman diliminde gerçekleşen pek çok fuar uluslararası rekabetin de birer unsuru haline geliyor.

Bu yıl Ocak sonunda gerçekles?en I?MOB 2019 fuarı, gerek katılımcıların sergiledikleri ürünler, gerekse de stand tasarımları ve ziyaretçi profiliyle katma deg?er üreten bir fuar oldu. Bu nok- tada fazla abartıya kaçmadan fuar sonuçlarının birkaç aylık geri dönüs?lerle mümkün olabile- ceg?i as?ikar. 3 milyar dolara yaklas?an Türk mobilya ihracatı, 2019 beklentisiyle 3,5 milyarı hedefliyor. Ancak unutulmamalıdır ki, bu ihracatın içindeki imalat ürünlerinin %40’ının ithalat ara girdilerinden olus?tug?unu düs?ünürsek, bu rakamların %60’nı esas almak gerekir. 

I?ç pazardaki durgun ticari hayat Kdv’nin %8’e düs?mesiyle ocak ayında bir hareket yas?asa da, mobilya sektörünün bütününü kapsamadıg?ından, bu durum gerçekte mobilya sektörünü ifade edememektedir. %40’nı dıs?ardan dövizle alıp TL ile satan ve toplam üretiminin üçte iki- sini iç pazara satan bir sektörde büyümeyi hangi normlarda tespit edeceksiniz? 

Mobilyanın imalatına konu olan makine, mdf, bag?lantı elemanları, aksesuar ürünleri ve yüzey malzemeleri ile orman ürünlerinde hala %18 kdv uygulanırken, bunu sadece son satıcıya uygulamakla mobilyada nasıl bir kdv indirimi gerçekles?tig?ini anlamak mümkün deg?il. Mobilya üreticisi bu imalata konu tüm girdilerinde %18 ile mal alıp vergisini öderken, üstelik nakit denecek bir ana sermayeden kapitali çıkarken (bunlar da yine devlete giden vergilerdir), son tüketiciye satarken para kazandıg?ını düs?ünmek nasıl bir akıl tutulmasıdır, anlamak mümkün deg?il! Esas temelini orta ve küçük is?letmelerin olus?turdug?u bu sektörde, kılı kırk yaran finansal maliyet analizleriyle kar marjları hesaplanmıyor. Çok düs?ük katma deg?erlerle ayakta duran bir sektörde, gerek iç piyasada, gerekse de uluslararası rekabet alanında ancak ayakta durabil- me becerisini gösteren bir sektörde Ar-Ge, yatırım, tasarım marketing, pazarlama tanıtım ve patent gibi sermaye gerektiren yatırımlara ayıracak para olus?madıkça, sektörün 10-15 milyar dolar hedefleri biraz zor görünüyor. 

Saygılarımla 

Nesip Uzun 

nesipuzun@mobilyadergisi.com.tr

 

yazar

Nesip Uzun-editor yazısı

E-bülten için e-posta bırak