MIFF KATILIMCILARI Mart 2020’ye Hazır!

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi

MIFF KATILIMCILARI Mart 2020’ye Hazır!

18-01-2020
MIFF KATILIMCILARI Mart 2020’ye Hazır!
6-9 Mart 2020 tarihinde Malezya Uluslararası Ticaret ve Sergi Merkezi (MITEC) ve Putra Dünya Ticaret Merkezi’nde (PWTC) açılacak olan Malezya Uluslararası Mobilya Fuarı (MIFF) bu yıl yine gerek m2 gerekse de katılımcı ve ziyaretçi açısından büyümeye devam ediyor.

Bu yıl Mart ayında gerc?ekles?ecek ola Uluslararası Ticaret ve Sergi Merkezi (MITEC) ve Putra Du?nya Ticaret Merkezi'nde (PWTC) koridorlara daha fazla heyecan katacak.

Malezya'dan 600'den fazla tedarikc?i ve C?in de dahil olmak u?zere en az bir du?zine daha fazla ihracatc?ı u?lke, her yıl fuara katılan alıcıların yu?ksek c?e- s?itlilig?ini kars?ılamak ic?in 100.000 malanda bu etkinlig?in heyecanını ya- s?ayacaklar.

140 u?lke ve bo?lgeden gelen ziyaretc?i trafig?iyle MIFF, ihracat ayak izini bu?- yu?tmek isteyen katılımcılara muazzam deg?er katıyor. Go?steri, Gu?neydog?u Asya’nın giderek daha varlıklı ve genc? tu?keticilere ac?ılan kapısı ve du?nya- nın dig?er bo?lgelerindeki yeni pazarlara bas?arılı bir ticaret kapısı olarak or- taya c?ıktı.

 

Hareketli is? atmosferi ve fuarın uluslararası etkisi, giderek daha fazla s?irketi, bir dizi yeni u?ru?n bulmak veya yeni is? ortakları yakalamak ic?in MIFF platfor- mundan yararlanmaya ikna etti.

“MIFF markası ve deneyimi c?ok ilgi c?ekicidir. Ku?resel mobilya ticaretinde bunun ne kadar alakalı oldug?unu tekrar tekrar kanıtlamıs?tır. Fuar, 2018'deki genis?le- me ve tasarım do?nu?s?u?mu?nu?n ardından bu?yu?k bir adım attı. U?ru?n vitrinleri ve tasarım kalitesi c?ok daha iyi hale geldi. Gu?nu?mu?z alıcıları c?ok iddialı ve bilgili, katılımcılar da o?yle. Deg?erleri, is? fırsatlarını ve dene- yimlerini seviyorlar c?u?nku? her seferinde fuarı daha iyi ve etkili hale getirmek ic?in sınırları zorluyoruz, ”diyor MIFF Genel Mu?du?ru? Karen Goi.

Portekiz’in Colmol Bedding, 2019 yılında MIFF’de ilk kez Asya pazarına girmek ic?in u?ru?nlerini burada ser- giledi ve planladıklarından daha fazlasını elde etti.

“Yeni Zelanda'dan Mauritius Adası'na, I?spanya'dan ABD'ye ve I?ngiltere'den Gu?ney Kore'ye kadar yaklas?ık 20 u?lkeden temsilcilerle temas kurduk. MIFF'den ol- dukc?a memnun ayrıldılar, keza Sri Lanka’nın en bu?- yu?k mobilya u?reticilerinden Damro Exports, on yıldan uzun bir su?redir MIFF’e katılıyor.

MIFF 2020’de, s?irketleri daha fazla is? yaratmak ic?in daha yenilikc?i u?ru?nlerle go?steriyi toplu hale getirmek u?zere u?c? yıldır “Design Connected People” etkinlig?ini su?rdu?ru?yor.

Favori Tasarım, Merryfair, SWS, Step Furniture ve Wegmans gibi Malezya'nın en iyi isimleri, tu?m yas?am tarzı konseptlerini ve alıcıları bu?yu?lemek ic?in akıllı ta- sarımları sunmak ic?in sergiden yararlandı.

Malezya'nın resmi Mobilya Kenti Muar, 2013 yılından bu yana MIFF'nin stratejik ortag?ı. Muar Hall Derneg?i tarafından yo?netilen Muar Salonu'nun da dahil oldu- g?u 200'e yakın u?retici burada stant alıyor.

MIFF 2020'nin o?ne c?ıkan dig?er o?zellikleri: Gu?neydog?u Asya'daki en bu?yu?k ofis mobilyaları showroom'u, yeni nesil c?alıs?ma alanı ve ev ofisi ic?in genis? kapsamlı modern ve esnek c?o?zu?mler koleksiyonu sunması.

2019 yılında MIFF, 14 u?lke ve bo?lgeden 600'den fazla katılımcıya, 6.000'den fazla uluslararası alıcı da dahil olmak u?zere 20.000'den fazla katılımcının katılımını sag?ladı ve 1.01 milyar $ 'lık rekor siparis? aldı.

yazar

Nesip Uzun

E-bülten için e-posta bırak