KTÜ Orm. End. Müh. Bölümü Eğitim Çalıştayı Trabzon’da yapıldı

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi - furniture - wood - design - dizayn - aksesuar - kenarbandı - edgeband - makine -woodworking - woodworkingmachinery

interzum @home 2021

KTÜ Orm. End. Müh. Bölümü Eğitim Çalıştayı Trabzon’da yapıldı

13-01-2012
KTÜ Orm. End. Müh. Bölümü Eğitim Çalıştayı Trabzon’da yapıldı
Trabzon’da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünde 02 Aralık 2011 tarihinde bir eğitim çalıştayı yapıldı. Orman ürünleri endüstrisinin alt sektörlerini temsil eden işverenler, profesyonel üst düzey yöneticiler, insan kaynakları uzmanları ve orman endüstri mühendisleriyle birlikte KTÜ-OEM akademisyenleri, diğer orman endüstri mühendisliği bölümü akademisyenleri, meslek odası, ilgili kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin yanısıra sektörel basını temsilen Mobilya ve Dekorasyon dergisiin de davet edildiği çalıştaya toplam 52 kişi katılmış ve her kesimin görüşü alınarak bir ortak paydanın oluşturulması hedeflenmiştir.
AÇILIŞTA DEKAN VE REKTÖR YARDIMCILARININ YANISIRA KASTAMONU ENTEGRE A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ DE KONUŞTU
Orman Endüstri Mühendisliği Eğitim Çalıştayı açılış töreni KTÜ Orman Fakültesi Ahmet Şener Salonunda gerçekleştirilmiştir. Açılış töreninde Orman Fakültesi Dekanlığını temsilen Fakülte Dekanı Prof. Dr. Emin Zeki BAŞKENT; KTÜ'yü temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin KÖSE ve sektörü temsilen Kastamonu Entegre A.Ş. Genel Müdürü Haluk YILDIZ birer konuşma yapmışlardır.
Çalıştayda her konu başlığı 8-10 kişilik katılımcı grubuyla birlikte ayrı salonlarda ve eş zamanlı olarak tartışılmıştır. Öğleden önce ve sonra yapılan grup toplantıları yaklaşık 4 saat sürmüştür. Çalıştay mantığına bağlı kalınarak; her grupta tartışılan ve öne çıkan alt konu başlıkları oylama sonucu önem sırasına göre sıralanmıştır.

ÇALIŞTAY TEMEL KONU BAŞLIKLARI VE ÖNE ÇIKAN ALT UNSURLAR

Orman Endüstri Mühendisleri için Yeni İstihdam Olanakları
Bu başlık altında yapılan grup toplantılarında ortaya çıkan yeni istihdam olanaklarının önem kazandığı alanlar şöyle sıralanmıştır: Odun dışı orman ürünleri üretim ve pazarlaması, oorman ürünlerinde nanoteknoloji, e-ticaret ve denetim elemanlığı, ahşap laminasyon, ahşap mühendislik malzemeleri (enginereed wood), yenilenebilir enerji, yurtdışında görevlendirilme olanakları, ahşap konstrüksiyon ve ahşap yat üretimi, kağıt emprenyeleme ve presleme teknolojisi, depolama ve lojistik (hammadde depolama, ürün ambalajlama ve taşıma), tutkal üretim ve tutkallama teknolojisi, pazarlama, dikili kesim ve hasat...

Eğitim-Öğretim Programının ve Ders İçeriklerinin Yenilenmesi
Bu başlık altında yapılan grup toplantılarında öne çıkan unsurlar ise şöyle sıralanmıştır: Derslere ve ders içeriklerine yönelik sektörel taleplerin dikkate alınması; bunların ders programına aktarılması ve güncellenmesi, sektörel bazda branşlaşmaya gidilmesi (uygulama araçları ayrıca tartışılmalı), seçmeli derslerin artırılması ve doğru bir biçimde konumlandırılması, teknolojik yenilikler ve buna bağlı olarak gelişen beklentilerin eğitim-öğretimde mutlak surette dikkate alınması, yabancı dil bilgisi, eğitim-öğretimde üniversite ve endüstri entegrasyonu (uygulama araçları ayrıca tartışılmalı), teknik gezi içerik ve uygulamalarının geliştirilmesi, mesleki mevzuat ve Avrupa Birliği müktesebatının eğitim-öğretime aktarılması.

Orman Ürünleri Sektöründe Yön Gösterici ve Bağlayıcı Bir Yapının Oluşturulması
Bu konu başlığında, Türkiye Orman Endüstrileri Birliği (TOEB) adı altında, sektörün bütün bileşenlerini bağlayıcı ve politika yapıcılara tavsiye niteliğinde kararlar alabilecek bir yapının oluşturulmasında öne çıkan unsurlar önem sırasına göre aşağıdaki gibi sıralanmıştır: Öncelikle bir platform oluşturulması, söz konusu yapının oluşturulması için yol haritası ve yöntem değerlendirmesinin yapılması, orman endüstri sektörünün gelişmiş olduğu ülkelerdeki benzeri birliklerin değerlendirilmesi, odun dışı orman ürünleri üretiminde yapılanma (OGM çerçevesinde), Ulusal Ahşap Birliği, Yongalevha Sanayicileri Birliği, vb. mevcut yapıların değerlendirilmesi, sertifikalandırma, standardizasyon, TOBB Orman Ürünleri Meclisinden destek alınması, öncelikle bir dernek kurulması.

Orman Endüstri Mühendisliğinin Geleceği
Bu başlık altında yapılan grup toplantılarında öne çıkan unsurlar da şöyle sıralanmıştır: Öğrenci kontenjanlarının sınırlandırılması, orman endüstri mühendisliğinin tanıtılması, öğrenci kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar, mesleki dayanışmanın sağlanması, lisans sonrası eğitim, sürekli eğitim ve meslek odasıyla ilişkiler, ilave seçmeli derslerle branşlaşma, diğer mühendisliklerle eş yetkinlikler konusunun değerlendirilmesi, orman endüstri mühendislerinin mevcut ve olası yetkinlik ve yeterliklerinin geliştirilmesi, küresel ölçekte kişisel ve kurumsal bazda yabancılarla rekabet kültürünün geliştirilmesi.

Üniversite-Endüstri İşbirliği
Nesip Uzun'un da hazır bulunarak görüşlerini dile getirdiği bu başlık altında yapılan grup toplantılarında öne çıkan unsurlar şunlardır: Lisansüstü tezlerde (yüksek lisans, doktora) işbirliği olanakları; tez konularında endüstri önerilerinin dikkate alınması; elde edilen verilerin paylaşılması, eğitimin etkinliği kapsamında mesleki stajların değerlendirilmesi, ulusal ve uluslararası destekli ar-ge projelerinde işbirliği olanaklarının geliştirilmesi, endüstride çalışan kişilerin bilgi ve tecrübelerinin öğrencilere aktarılması; özendirme ve farkındalığın artırılması, burs ve ödül imkanlarının geliştirilmesi, üniversitede yapılan çalışmaların ilgili endüstri kollarına aktarılması.

GENEL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
Grup toplantıları sonrasında genel bir değerlendirme toplantısı yapılmış ve yukarıda özetlenen unsurlar bütün katılımcıların dikkatine sunulmuştur. Genel anlamda öne çıkan unsurların bütün katılımcılar tarafından "kabul edilebilir" ve "uygulanabilir" olduğu değerlendirilmiştir. Çalıştay kitapçığının tartışılan bütün ayrıntıları içerecek biçimde orman endüstri mühendisliği eğitim-öğretim faaliyetlerinde yol gösterici bir doküman olarak hazırlanmasına ve "çalıştay sonuç bildirgesi"nin de bu kitapçık bünyesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.
Çalıştay Düzenleme Kurulu ve KTÜ Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Cafer YILDIZ, çalıştaya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söylemiştir: "Öncelikle bütün katılımcılara yoğun mesailerinden fırsat bularak böyle bir organizasyona önem ve değer vererek katılmalarından dolayı teşekkür ederim. Avrupa Birliği yüksek öğreniminde önem kazanan Bologna süreci kapsamında bu türden çalışmalar üniversite bölümleri için kaçınılmazdır. Çünkü, Bologna süreci üniversite bölümlerinin dış paydaşları olarak tanımlanan işverenler, mezunlar, meslek odaları, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin mutlak surette eğitim-öğretim programlarına yansıtılmasını vazetmektedir.
Biz de yakın zamanda yapmayı planladığımız "eğitim-öğretim programı değişikliği" öncesinde böyle bir "eğitim çalıştayı" düzenleyerek dış paydaşlarımızın görüşlerini ayrıntılı bir biçimde almış olduk. Şimdi sıra, bütün bu değerlendirmeleri göz önüne alarak müfredatımızı yenilemeye geldi. Dış paydaşlarımızın ve orman endüstri sektörü ileri gelenlerinin çalıştayımıza göstermiş olduğu teveccüh ve katılım arzusu bizleri çok memnun etmiştir. Çalıştay kitapçığını en kısa sürede hazırlayarak ilgili bütün paydaşlarımıza ulaştıracağız. Bu çalıştayın "üniversite-endüstri işbirliği"nin tam anlamıyla ve bütün olanaklarıyla hayata geçirilmesinin bir kilometre taşı olduğuna yürekten inanıyor ve katkı sağlayan herkese en içten duygularla tekrar teşekkür ediyorum."
yazar

E-bülten için e-posta bırak