Huzur ve Barış Herkesin Özlemidir

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi - furniture - wood - design - dizayn - aksesuar - kenarbandı - edgeband - makine -woodworking - woodworkingmachinery

Huzur ve Barış Herkesin Özlemidir

15-05-2013
Huzur ve Barış Herkesin Özlemidir
Ülke olarak önemli bir süreçten geçiyoruz. Yarının tarih kitapları bugünü belki de III. Selim veya II. Mahmut döneminin reformcu çıkışlarına benzetseler de aslında çok daha ileri bir süreç yaşiyoruz.

Ülkeyi 12 Eylül’ün karanlık rejiminden bu yana yönetenlerinüç maymunu oynamaları bunca maddi – manevi insan kaybına şiddetin diliyle çözümaramaları Türkiye’ye çok şeyler kaybettirdi. Yadsınan toplumsal gerçekler 30yıl sonra kendini dayatarak bizlere barışcıl çözüm yolunu gösterdi.

Acılardan ders çıkarmak ya da onun kanlı yolundan savaşbaronlarını mutlu edecek şiddet yöntemlerine devam etmek seçeneğinde barış herzaman kazanacaktır. Bundan dolayı ölüm üzerine inşa edilecek her stratejiinsanlık ayıbıdır.

Türkiye, coğrafi yeterliliği, kaynakları ve genç nüfusyapısıyla bu topraklarda yaşayan her topluluğa, her çeşit etnisite ve kültürelzenginliğe yetecek imkanlara sahiptir. Güç ve yeteneklerimizi, enerjimiziülkenin gelişmesine, demokrasimizin kökleşmesine, her tür ayırımcılıktan uzakeşit yurttaşlık haklarıyla donanmış bir ülke yaratılmasına harcayabliriz.

Barış ve demokrasi aynı zamanda zenginlik ve refah demektir.Bu toprakların yüzyıllardır özlemini duyduğu bir refah ve adalet ülkesinedönüşmesi sadece düşmanları üzer.

Bu güzel bahar aylarının herkese bol kazanç, ülkemizebereket ve huzur

getirmesi dileğiyle...

Saygılarımla

Nesip Uzun

yazar

E-bülten için e-posta bırak