GİZİR PROFİL / Şeyda Aksoy

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi - furniture - wood - design - dizayn - aksesuar - kenarbandı - edgeband - makine -woodworking - woodworkingmachinery

GİZİR PROFİL / Şeyda Aksoy

22-12-2010
GİZİR PROFİL / Şeyda Aksoy
2010, özellikle ihracatta dağılım, pazar payı olarak ciddi artıfllar elde ettiği
Gizir Profil için kısaca neler söyleyebilirsiniz

1999 yılından beri profil ardından profillerle aynı renkte ürettiği mdflam ve suntalam ürün grubu ile üreticilerin ihtiyaçlarını karflılayan, modern ve yüksek teknolojiyle üretimlerini gerçeklefltiren GİZİR, son yıllarda yaptığı yatırımlar ile panel ve panel kapak ürün grubunda da baflarısını devam ettirmektedir.

Firmanızın sektöre sağladığı ürünler hangileridir Bu ürünlerin diğer firmalarınkine oranla ne gibi avantajları vardır

Sektörde ihtiyaç duyulan mobilya aksamlarından mdflam-suntalam, profil, panel kapak, lambiri, high gloss panel vb. ürünlerin üretimlerini gerçeklefltirmektedir. Türkiye'de ilk kez profil ile birbir aynı renkte mdflam-suntalan üretimini gerçeklefltirerek üreticilerin taleplerini karflıladık. Ultra high gloss panellerde ise üretim teknolojimiz ile elde ettiğimiz kusursuz yüzey daha çok ivme kazandırdı.

2010 yılı sizin için nasıl geçti, 2011'den beklentileriniz neler

2010 yılı özellikle ihracatta dağılım, pazar payı olarak ciddi artıfllar elde ettiğimiz baflarılı bir yıl olarak geçmeye devam ediyor. Yurt içinde de ürettiğimiz yeni ürünler ve pazarlama ağımızla endüstriyel üretici çalıflmalarımızda olumlu katkılar sağladık.

Fuarda standınıza daha çok nerelerden ziyaretçi geldi, 5 gün sizin açınızdan nasıl geçti, genel bir değerlendirme yapabilir misiniz

Yurt içinde tüm bölgelerden gelen ziyaretçilere yeni ürün ve renklerimizi tanıtma fırsatı bulduk. Ayrıca Orta Asya, Balkanlar ve Afrika pazarlarından da ziyaretçilerimiz oldu.

İlk günlerinin hafta sonu olması nedeniyle yoğun bafllayan fuar, pazartesi ve Salı günü ağırlıklı yurt dıflı ziyaretçilerinin ilgisiyle baflarılı geçti. İntermob fuarında beklentilerimizden daha baflarılı bir fuar gerçeklefltirdik ancak önceki yıllara oranla katılım çok zayıftı.
yazar

E-bülten için e-posta bırak