EGGER PRO 2021+ Parke Koleksiyonu

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi - furniture - wood - design - dizayn - aksesuar - kenarbandı - edgeband - makine -woodworking - woodworkingmachinery

EGGER PRO 2021+ Parke Koleksiyonu

09-01-2021
EGGER PRO 2021+ Parke Koleksiyonu
Yas?am ve c?alıs?ma alanları, o?zel bir inziva yeri ve kamuya ac?ık bir is?letme... Ocak 2021 itibarıyla du?nya genelinde piyasada olacak EGGER PRO 2021+ Parke Koleksiyonu, tu?m bunlar ic?in mu?kemmel bir zemin sunuyor.

PRO 2021+ Parke Koleksiyonu ile EGGER, mu?s?terilerine farklı uygulama ve gereksinimler ic?in u?c? farklı u?ru?n kate- gorisi sunuyor. Hos? hissiyatı ve akustig?iyle tanınan Com- fort parkelerden, suya dayanıklı Aqua+ laminat parke se- c?eneg?i de bulunan c?ok yo?nlu?, popu?ler Laminat parkelere ve suya dayanıklı, sag?lam GreenTec Design parkelere kadar pek c?ok ahs?ap bazlı dog?ru parke c?o?zu?mu? EGGER’de sizi bekliyor.

Yeni EGGER PRO 2021+ Parke Koleksiyonu’nun yetkili bayiler ic?in sundug?u avantajlardan biri de u?st du?zey kis?iselles?tirme ve esneklik. Bu sayede EGGER yetkili ortaklarına, kendi kis?iselles?tirilmis? u?ru?n yelpazelerini olus?turma olanag?ı tanınıyor. EGGER Parke U?ru?nleri Kategori Pazarlama Direkto?ru? Maria Nehring konuyla ilgili, “Bu konsept mu?s?terilerimizden olumlu tepkiler aldı. Sag?ladıg?ı imkanları memnuniyetle kars?ıladılar,” diyor.

S?irketin tasarım ve danıs?manlık uzmanlıg?ı, EGGER mu?s?terilerinin her daim takdirini kazanmıs?tır. Yeni parke koleksiyonunda EGGER, birbiriyle mu?kemmel s?ekilde uyumlu dekor ve u?ru?n paketlerine ek olarak kusursuz tasarımlara sahip kapsamlı bir dekor yelpazesi de sunuyor. EGGER, her zaman oldug?u gibi yine tu?m gereksinimler ve tarzlar ic?in dog?ru u?ru?nu? mu?s?teriyle bulus?turuyor. Maria Nehring bunu s?u so?zlerle ac?ıklıyor: “Misyonumuz gu?zel dekorlar sunmakla sınırlı deg?il. Uzmanlıg?ımızla mu?s?terilerimizi sec?imlerinde desteklemek ve ‘Yas?am ic?in fikirler’ sloganımızı onlara anlatmak istiyoruz.”

Olag?anu?stu? c?es?itlilikte dekorlar ve optimize edilmis? u?ru?n o?zellikleri

Tutarlı bir profil stratejisine odaklanan EGGER, tu?m u?ru?nlerini esnek CLIC it! montaj sistemine gec?irdi. U?ru?n Yo?netimi Direkto?ru? Jo?rg Hu?ls, bu sistemi s?o?yle ac?ıklıyor: “CLIC it! sistemimizin kullanımı c?ok kolay. Bu sayede, tercih edilen montaj yo?ntemini montajı yapan kis?inin inisiyatifine bırakıyoruz. Piyasa aras?tırmaları bu sistemin mu?s?terilerden yu?ksek oranda kabul go?rdu?g?u?nu? go?sterdi.” Bu profil sisteminin bas?ka bir avantajı daha var: Yu?zey, levha ve profilin dahiyane etkiles?imi sayesinde GreenTec Design Parkeler ve Aqua+ laminatlar 72 saate kadar suya dayanıklılık sunuyor

 

 

 

yazar

Nesip Uzun-editor

E-bülten için e-posta bırak