Dereden geçerken at değiştirilmez *

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi - furniture - wood - design - dizayn - aksesuar - kenarbandı - edgeband - makine -woodworking - woodworkingmachinery

Dereden geçerken at değiştirilmez *

10-07-2013
Dereden geçerken at değiştirilmez *
Ne güzel deyişlerimiz, anlamlı atasözlerimiz var. Yılların ve karmaşık geçen binlerce yılın imbiğinden geçmiş, kimin söylediğinin de pek önemi kalmamış didaktik (öğretici ve eğitici) sözlerdir bunlar. Lise yıllarımızda edebiyat dersinde hocalarımız bu tarz atasözleri vererek kompozisyon hazırlamamızı isterlerdi.

Ne güzel deyişlerimiz, anlamlı atasözlerimiz var. Yıllarınve karmaşık geçen binlerce yılın imbiğinden geçmiş, kimin söylediğinin de pekönemi kalmamış didaktik (öğretici ve eğitici) sözlerdir bunlar.  Liseyıllarımızda edebiyat dersinde hocalarımız bu tarz atasözleri vererekkompozisyon hazırlamamızı isterlerdi. Ben liseyi Haydarpaşa Lisesi’nde okudum.1979 yılı mezunuyum. Sıkı hocalarımız vardı, üstelik hepsinin de burada ifadeedemeyeceğim muzırlıkta lakabı vardı.  Onlarda bilirlerdi bunu, ancak büyük bir hoşgörü içinde benimsenirdi bunlar.Anadolu’nun dört yanından okumak için gelmiş ve hepsi de erkek olan, çoğuyatılı kalan bu ergen gençleri idare etmek bir ülke yönetmek gibiydi. GelecekTürkiye’nin başarılı nesilleri buralarda, o erdemli hocaların deneyimli vehoşgörülü ellerinde biçimleniyordu.

Biz  kompozisyon yazmayı, sözcüklerin derinliğinionlardan öğrendik. O emektar binamız şimdi Marmara Üniversitesi kampüsü olarakhizmet veriyor, ama oradan mezun her Haydarpaşa’lının içinde bir sızıdır tarihibinalarının ellerinden alınması. 12 Eylül sonrası cuntacı başı Evren’in buliseye tarihi bir kazığı olarak hala  belleklerde yaşıyor.

Yukarıdaki tümce bana bugünkü Türkiye’de keskin yol ayrımınıve demokratik hedeflere doğru alınan mesafede geri dönülmezliğin yolculuğunuanımsatıyor.

Son on yılda Türkiye’nin iktisadi alanda geldiği nokta, bireysel öfkelere, kişisel tutum ve davranışlara terk edilemeyecek kadarciddi bir yol ayrımındadır.

M.Ö. 3000 yıllarında bulunan çok eski bir Mısır tabletinde,o günün alimleri  ‘‘Gençleri anlamaya çalış, onların hakkını teslim et’’der ve yöneticileri özellikle gençleri anlamaya davet ederler.

Çatışmasızlık ve bariş sürecini yaşadığımız bu günlerde 30yılı bulan ve 40.000 insanımızı yitirdiğimiz, milyarlarca kaynağın heba olduğubir felaketin ardından, toplumun büyük bir kesiminin sabırsızlıkla beklediğidemokratikleşme, AB kriterlerine uygun özgürlükçü yeni çağdaş anayasa için dörtelle çalışmamız gereken bir zamanda, siyasal iktidarın toplumu geren ve süreci tehlikeye sokan yaklaşımları nedeniyle AKP hükümetine destek veren vegerçekten herkes için özgürlük isteyen kesimleri de hayal kırıklığınauğratmıştır.

Hükümet geçtiği bu dereden geriye dönemez ya da çark edemez.Ülkenin demokratikleşmesi için gerekli bu tarihi adimları atmak ve gerekenreformları yapmak durumundadır. “Bu halka bu kadar demokrasi yeter’’ anlayışıdoğru değildir. Sadece bir kesimin duygularıyla hareket etmek ülkeningerçeklerine uygun değildir. Yolun sonu görünüyorken, barış sürecinde tarihinen elverişli şartları yakalanmışken, bu kritik anları yanlış hesaplarla hebaetmeyelim. Tarih yazıyorken tarihin yüzkarası olmak da var. İnşallah bizyanılırız ve hükümet verdiği sözü yerine getirerek tarihi dönüşümü gerçekleştirir.Bizler de  bu sayfalarda ülkemiz adına bu tutumu alkışlarız.

Saygılarımla

Nesip Uzun

 

(* Türk atasözü)

yazar

E-bülten için e-posta bırak