BIESSE Grup 2018-2020 üç yıllık iş planını açıkladı

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi

BIESSE Grup 2018-2020 üç yıllık iş planını açıkladı

09-08-2018
BIESSE Grup 2018-2020 üç yıllık iş planını açıkladı
İtalya Menkul Kıymetler Borsası STAR Segmentinde ve FTSE IT MID CAP endeksinde kayıtlı bir şirket olan- Biesse S.p.A.’nın Yönetim Kurulu, bugün üç-yıllık 2018-2020 dönemini kapsayan Grup iş planının güncellenmiş versiyonunu onaylamıştır.

Yukarıda belirtilen is? planında bulunan giris?imler sonucunda ve uluslararası makro-ekonomik senaryoya yönelik tahminler göz önüne alınarak, ilgili dönem için Biesse Grup'a yönelik tahmini sonuçlar as?ag?ıdaki gibidir:

  • Üç-yıllık organik Yıllık Biles?ik Büyüme Oranı (CAGR) %9,5, net konsolide gelirlerde (2020 yılında tahmini 906 milyon Euro gelir) ?

  • Üç-yıllık Yıllık Biles?ik Büyüme Oranı (CAGR) %10,8, katma deg?erli (2020 yılı gelirlerinde %43,4'lük bir kayda ulas?ması bekleniyor) ?

  • faaliyet karlarındaki artıs?:?o FAVÖK'te %12,7'lik Üç-yıllık Yıllık Biles?ik Büyüme Oranı (CAGR) (2020'de %14 ?kar bekleniyor)?o FVÖK'te %14,7'lik Üç-yıllık Yıllık Biles?ik Büyüme Oranı (CAGR) (2020'de %10,6 ?kar bekleniyor) ?

2018-2020 üç yıllık döneminde toplam 120 milyon Euro'luk pozitif serbest nakit akıs?ı (2020'de tahmini %5 serbest nakit akıs? payı) , planlanan yatırımlardan sonraki net (toplam 142,6 milyon Euro'luk sermaye masrafı) ?2017 konsolide gelirlerinin, bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,6 artıs?la 690 milyon Euro'ya ulas?mıs? oldug?u tahmin edilmekte ve FAVÖK'ün, konsolide gelirlerin %12,9'u olması beklenmektedir. ?"Roberto ve Giancarlo Selci bas?kanlıg?ındaki Yönetim Kurulu, yenilik, hizmetler ve pazarlama/ticari faaliyetler alanlarına yatırım yaparak   güçlü bir odaklanma yürütecek olan 2018-2020 üç yıllık dönemine yönelik büyüme stratejisini destekleyecek önlemleri onaylamıs?tır. ?2016 yılına kıyasla konsolide gelirlerdeki +%11,6'lık büyümeyi, faaliyet karlılıg?ındaki artıs?ı ve önemli seviyede nakit akıs?ı yaratımı FAVÖK payının %12,9 oldug?unu, ve bunların Grup'a 30 milyon Euro'nun üzerinde bir pozitif net mali durum sag?ladıg?ını açıklayan Genel Müdür Stefano Porcellini s?u yorumda bulunmus?tur: "I?s? planımız, 2017 mali yılının mükemmel sonuçlarına dayalıdır". Bugün, önceki planın devamı nitelig?inde olan ve yalnızca organik gelis?meye dayalı bir planı onayladık.” ?Bugün, HSD genel kurul toplantısında, hisselerinin I?talyan Menkul Kıymetler Borsası, muhtemelen STAR segmentine kaydı onaylanmıs?tır. Proje, piyasaya halihazırda 9 S?ubat tarihinde duyurulmus?tur. Teklif edilen kaydın, yalnızca mevcut ve yeni çıkarılan hisselerin kurumsal yatırımcılara plasmanı yoluyla gerçekles?mesi beklenmektedir. Plasmana ilis?kin   zamanlama süreç dahilinde daha sonra ayrıntılı olarak açıklanacaktır. I?lk halka arz sonrasında, Biesse'nin, HSD'nin hakim hissedarı olarak kalması beklenmektedir. Bu proje, dıs? büyüme yoluyla da, HSD'ye yönelik en uygun gelis?im stratejisini bulma niyetimizi teyit etmektedir. ?Mevcut olarak %100'ü Biesse kontrolünde bulunan HSD, otomotiv, havacılık, tüketici elektronig?i, robot teknolojisi ve mobilya ile ins?aat sektörlerinde kullanılan ahs?ap, metal, alas?ım ve kompozit malzemelerin is?lenmesine yönelik elektronik millerin, ?teknolojik olarak gelis?tirilmis? mekatronik biles?enlerinin ve akıllı cihazların tasarımı, üretimi ve satıs?ında liderdir.

yazar

Nesip Uzun

E-bülten için e-posta bırak