BETA Kimya A.Ş’den yeni sprey dezenfektan: Mitreapel Hunter

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi

BETA Kimya A.Ş’den yeni sprey dezenfektan: Mitreapel Hunter

01-08-2020
BETA Kimya A.Ş’den yeni sprey dezenfektan: Mitreapel Hunter
Yeni Mitreapel Hunter ile mikrop ve bakterilere gec?it yokTürkiye’nin en köklu? kimya şiirketlerinden BETA Kimya A.Ş., jenerik markası MitreApel ile inovatif u?ru?nlerine bir yenisini daha ekleyerek, teknik aerosoller ve yüzey temizleyicileri alanlarındaki tecru?besini sprey dezenfektana tas?ıdı. I?nsan saglığı icin risk olus?turan mikrop ve bakterilere kars?ı özel olarak gelistirilen yeni Mitreapel Hunter Antibakteriyel Sprey Dezenfektan, tu?m yu?zeylere anında etki ederek zararlı mikroorganizmaları ortadan kaldırıyor.

Sprey yapısıyla en zor kılcal noktalara bile kolayca ulas?abilen Mitreapel Hunter, el dezenfeksiyonunun yanı sıra alıs?veris? torbalarından u?ru?n ambalajlarına, bilgisayar klavyelerinden otomobil hava kanallarına kadar tu?m yu?zeyleri 30 saniye ic?inde dezenfekte ediyor. Yu?zde 80 alkol oranıyla mikrop ve bakterilere gec?it vermeyen Mitreapel Hunter, gliserinli formu?lu? sayesinde el ve cilt ic?in koruyucu o?zellik sag?lıyor.

BETA Kimya A.S?.’nin yeni u?ru?nu? Mitreapel Hunter Antibakteri- yel Sprey Dezenfektan, gu?nlu?k yas?amın her anında mikrop ve bakterilere kars?ı kalkan go?revi go?ru?yor. 150 ml pratik ambalajıyla herkesin rahatlıkla yanında tas?ıyabileceg?i Mit-

reapel Hunter, o?zel tanecikli formu?lu? ve basınc?lı valfli sprey sis- temi sayesinde dezenfekte edilmesi en zor olan yerlere bile anında ulas?arak, yu?zey aralarına gizlenen mikrop ile bakterileri hızla yok ediyor.

Mitreapel Hunter ile mikrop ve bakterilere 30 saniyede elveda!

Otomobilden ambalajlı u?ru?nlere, ofis alanlarındaki elektronik aletlerden toplu tas?ımada temas edilen tu?m sert ve yumus?ak yu?zeylere kadar 30 saniye ic?inde dezenfeksiyon sag?layan Mit- reapel Hunter, gliserinli o?zel formu?lu? sayesinde el dezenfeksiyo- nu ic?in de gu?venle kullanılabiliyor. Temizlik bezine gerek kalma- dan el, pos?et, ambalaj, klavye, elbise ve ayakkabı gibi pek c?ok farklı alanda genis? bir kullanım imkanı sunan Mitreapel Hunter, biles?ik ic?inde c?o?zu?nmu?s? yu?zde 80 alkol oranıyla bakteri ve mik- ropları tek hamlede avlıyor.

MOBI?LYA DEKORASYON Dergisi

Sayı: 159 Temmuz - Ag?ustos 2020

Sayacı: “I?nsan hayatı daima birinci o?ncelig?imiz”

34 yıldır yenilikc?i ve akılcı c?o?zu?m- ler sunan u?ru?nlerle tu?keticilerin o?ncelikli ihtiyac?larına odaklandık- larını belirten BETA Kimya A.S?. Ge- nel Mu?du?ru? Cihat Sayacı, “Korona-

viru?s salgını ile tu?m du?nya olarak, hayattaki en kıymetli deg?eri- mizin insan sag?lıg?ı oldug?unu bir kez daha hatırladık. BETA Kimya A.S?’de de birinci o?ncelig?imiz daima insan hayatı oldu. 34 yıldır ol- dug?u gibi bugu?n de, gu?ncellenen yas?am kos?ulları ve deg?is?en tu?- ketici taleplerine yanıt veren inovatif u?ru?nler gelis?tiriyoruz. O?nu?- mu?zdeki su?rec?te yeni normallerimizden biri de, el ve yu?zey de- zenfeksiyonu olacak. Biz de BETA Kimya A.S?. olarak, teknik aero- soller ve yu?zey temizleyicilerindeki tecru?bemizi, yeni Mitreapel Hunter Antibakteriyel Sprey Dezenfektan u?ru?nu?mu?ze tas?ıdık. Bu hayati ihtiyaca pratik ve etkili bir c?o?zu?m sunmak ic?in Ar-Ge mer- kezimizde gelis?tirdig?imiz Mitreapel Hunter Antibakteriyel Sprey Dezenfektan, gu?nlu?k yas?amın her anında tu?keticilerin yanında olacak. Yu?zde 80 alkol oranı, elimize zarar vermeyen gliserinli ya- pısı, sprey ambalaj avantajı ve 30 saniyede mikrop ve bakterileri ortadan kaldıran genis? kullanım alanlı bir sprey dezenfektan u?ru?- nu? sunmanın mutlulug?unu yas?ıyoruz. Bo?ylece yeni bir u?ru?n kate- gorisine de adım atıyoruz. Yakın do?nemde Mitreapel markamız altında Hunter serisinin devamı nitelig?inde yeni nesil inovatif u?ru?nlerle hayata deg?er katmaya devam edeceg?iz.” dedi.

yazar

Nesip Uzun

E-bülten için e-posta bırak