Amerikan Mobilya Pazarı

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi

Amerikan Mobilya Pazarı

24-09-2014
Amerikan Mobilya Pazarı
Amerikan mobilya sektörü, 2009 krizi ile birlikte yaşanan dip sonrasında azar azar da olsa neredeyse her dönem istikrarlı bir çıkış içerisinde. İstatistikler bu dönem içerisinde yıllık artışların %4 ila %6 arasında olduğunu ve bunun ülkedeki konut endüstrisinin toparlanmasına parallel olarak hatta ondan da istikrarlı bir biçimde gerçekleştiğini ifade ediyorlar.
GİDEREK ARTAN, İSTİKRARLI BİR TOPARLANMA SÜRECİ

Amerikan mobilya sektörü, 2009 krizi ile birlikte yaşanan dip sonrasında azar azar da olsa neredeyse her dönem istikrarlı bir çıkış içerisinde. İstatistikler bu dönem içerisinde yıllık artışların %4 ila %6 arasında olduğunu ve bunun ülkedeki konut endüstrisinin toparlanmasına parallel olarak hatta ondan da istikrarlı bir biçimde gerçekleştiğini ifade ediyorlar.

Uzmanlar ABD mobilya pazarındaki bu pozitif trendin konut satışları kadar düşük işsizlik ve artan tüketici güven indeksiyle de yakından ilgili olduğuna dikkat çekiyorlar. Özellikle 2014 yılında, her ne kadar ilk çeyrekte olumsuz hava koşullarının genel anlamda Amerikan halkının ticari hareketliliğini bir miktar kesmiş olsa da, yılın ikinci yarısında önemli oranda bir pozitif ekonomik büyümenin beklendiğine dikkat çekiyorlar. Eğer buna konut piyasasınız hız kazanması faktörü de eklenirse, mobilya satışlarında bir patlama bile beklenmesinin mümkün olduğu ifade edilmekte.

ASYA ÜLKELERİ KAYNAKLI MOBİLYA FAKTÖRÜ

Esas olarak son 10 15 yıl içerisinde Amerikan mobilyacılarının yaşadıkları sıkıntılar sadece krize bağlı talep düşüşüne bağlı olarak gelişmedi. Pazar analistleri bunda yabancı ülkelere kayan üretim ve uygun koşullarda gerçekleşen ithalatın da payının büyük olduğunu ifade ediyorlar. Bu dönem içerisinde Asyalı mobilyacıların dünya pazarlarındaki artan etkisine parallel olarak ABD iç pazarında da mobilya tedarik zincirlerinin niteliğinden tutun da teknoloji ve tüketici trendlerinde de önemli bir değişim söz konusu oldu.

Bu nedenle pek çok Amerikan mobilya üreticisinin üretimini ülke dışına kaydırmak, tesislerine kilit vurmak ya da iflas gerçeğiyle karşı karşıya kaldığı Amerikan pazarına net bir biçimde ithalatçıların hakim olduğu belirtiliyor.

Ancak sektör analistleri, Amerikan mobilya firmaları adına giderek daha iyimser olmaya başladılar. Gerek web sitelerinde gerekse de sektörel yayınlarda yerli markaların çıkışlarını sürdüreceğini ve satış rakamlarıyla karlılık oranlarının yeniden pozitif bir görünüm almaya başladığını ve önümüzdeki dönemde kriz öncesi rakamlara yaklaşmaya başlayabileceğine dikkat çekiliyor. Bu beklentiye gerekçe olarak da Çin ve Vietnamdaki işçi ücretleri vb. maliyet artışları ile dolar yuan paritesindeki değişimler, lojistik ve nakliye koşullarının eskisi kadar uygun olmaması gösteriliyor.

KOŞULLAR DEĞİŞİYOR MU

Bu ve benzeri faktörlere bağlı olarak yurtdışında üretim ve ithalatın artık eski cazibesini yitirmeye başlamakta olduğu görüşü, özellikle iyimserler cephesine hakim.

Öte yandan her ne kadar üst grup mobilyaların üretimi ABDde yapılmaya devam etse de, özellikle orta ve alt düzeye hitap eden mobilyaların Asya ülkelerindense Meksikada üretilmeye başlandığını belirten uzmanlar bunda üretim ve nakliye avantajlarının yanısıra NAFTA ülkelerinin sahip olduğu sıfır gümrük maliyetleri uygulamasının da etkili olduğunun altı çizilmekte.

AMERİKAN MOBİLYA İTHALATI

2013 yılında Amerikanın ahşap mobilya ithalatı bir önceki yıla oranla %7lik bir artışla 13.6 milyar ABD Doları seviyesine ulaştı. 2014ün sadece Mayıs ayında gerçekleşen rakam ise 1.25 milyar ABD Doları oldu ki, bu da bir önceki yılın aynı ayına oranla %10luk bir artış anlamına gelmekte. Bu oran, perakende satışlarla da bir paralellik göstermekte.

ABDnin en büyük mobilya tedarikçisi, %50lik gibi bir oranla Çinliler. 2013de bu ülkeden yapılan ithalatın %6lık bir artışla 6.6 milyon ABD doları tutarında gerçekleştiği belirtiliyor. Ancak son 4 yıllık dönem göz önüne alındığında, 2011 2014 yılları arasında Çinden yapılan ithalatta toplamda %2lik bir düşüş gözlenmekte. Ancak uzmanlar Çinin Amerikan pazarındaki üstünlüğünün giderek kaybolmakta olduğu ve onun yerini Meksika, Vietnam vb. ülkelerin alacağını öngörmek için bile çok erken olduğu konusunda hemfikirler.

Öte yandan ABDnin ikinci büyük tedarikçisi konumunda olan Vietnamdan yapılan ithalatta da aynı 4 yıllık dönem içerisinde toplam %4lük bir artış yaşanmış ve ABDde pazarının ithalat rakamları içerisinde %16.4lük bir orana yükselmiş.

İthalat pazarında oranı giderek artmakta olan NAFTA ülkeleri (Kanada ve Meksika) ise üçüncü sırada gelmekte ve %12.6lık bir orana ulaşarak Vietnamın ardında üçüncü sırada gelmekte. İstatistikler ithalat kalemleri arasında en büyük yeri %28 ile döşemelik grubun aldığını belirtiyorlar. Buna karşın mutfak grubu ithalatında küçük bir düşüş (%1) yaşanırken, mutfak grubu ithalatında ise yine aynı oranda bir artış gözlenmekte.

AMERİKAN MOBİLYA İHRACATI

2013 yılı itibariyle 11.7 milyar ABD Dolarlık bir ihracat değerine sahip olan ABDli mobilya sektörü, her ne kadar uluslararası pazarlarda kimi sıkıntılar yaşasa da, son 10 yıl içerisinde giderek artan bir ihracat trendi izlemekte. 2004 yılı ile 2013 yılları arasındaki Amerikan mobilyası ihracatındaki artış %10lar seviyesinde kalırken, uzmanlar bu oranın önümüzdeki dönemlerde artmasını bekliyorlar.

Çin ve Hindistan gibi ülkelerde üst düzey mobilyaya olan gereksinimin hızlı bir biçimde artması, Latin Amerika ve Ortadoğuda yaşanan talep patlaması Amerikan mobilya imalatçılarını harekete geçirdi. Yabancı dil engelleri, deniz aşırı nakliye çözümleri ile tarz ve kültürel farklılıkların aşılması konusunda önemli çabalar içerisine giren mobilya imalatçıları giderek hayati bir önem kazanmaya başlayan yeni pazarlarlardan pay kaparak ihracat rakamlarını artırmayı hedeflemekteler.

Amerikan mobilya ihracatçılarının Çine gerçekleşen satışlarında önemli sıçramalar yaşanmasına karşın, diğer üretim ülkelerinden gerçekleşen re-exportlar da dahil olmak üzere, Kanada hala uzak ara en büyük ihracat pazarı konumunda.

Bir diğer önemli ihracat pazarı da Ortadoğu. 2013 rakamlarıyla Suudi Arabistan 43.7 milyon ABD Doları ile bu bölgedeki en büyük alıcı konumunda iken onu sırasıyla BAE (27.1 ABD Doları ) ve Katar (19.0 ABD Doları ) izlemekte.
yazar

E-bülten için e-posta bırak