2017 itibarıyla Cezayir Türkiye Ticareti

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi

2017 itibarıyla Cezayir Türkiye Ticareti

13-03-2018
2017 itibarıyla Cezayir Türkiye Ticareti
Türkiye ile Cezayir arasındaki ticarette 2005 yılı öncesinde Cezayir lehine seyreden dış ticaret dengesi, Cezayir’e yapılan ihracatın düzenli olarak her yıl artmasıyla, 2006 yılından itibaren Türkiye lehine fazla vermeye başlamıştır. Türkiye lehine olan dış ticaret dengesi 2017 yılında 946 milyon ABD Dolarına ulaşmıştır.

Bu genel ihracat içinde ise Mobilya aksamlarında 2017 ihracat rakkamı 32 039 milyon dolardır. 2016 yılında Türkiye’den Cezayir’e gerçekleştirilen 1,7 milyar ABD Dolarlık ihracat, 2017 yılında yine 1,7 milyar ABD Dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 1 Mart 2018 de Türkiye Cumhurbaşkanı ile birlikte 150 kişilik bir işadamı heyeti Cezayir’den başlamak üzere Moritanya –Senegal ve Mali’ye önemli bir ziyaret gerçekleştirmişlerdir. 

 

Diğer taraftan, kayıt dışı ekonomi kapsamında değerlendirilen bavul ticareti yoluyla da yıllık yaklaşık 100-150 milyon ABD Doları tutarında bir ihracat gerçekleştirildiği tahmin edilmektedir. Bunun yanı sıra İspanya, Fransa ve İtalya limanları üzerinden ülkemiz menşeli malların « re-export » yoluyla veya Magrep Birliği üyesi ülkelerden transit olarak Cezayir’e geldiği ve bu ticaretin yıllık toplamının yaklaşık 300-350 milyon ABD Doları civarında bir rakama ulaştığı tahmin edilmektedir. 

 

İhraç edilen başlıca ürünler, demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, hazır giyim, buzdolapları, dondurucular, maden işleme makineleri, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, kablolar, mobilyalar, iş makineleri, tarım ürünleri işleme makineleri, demir/çelikten soba ve ocaklar, demir/çelikten borular, iç giyim, halılar ve plastik borulardır. 

 

Cezayir'in 26 Haziran 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu'nca onaylanan ve 2016 yılı itibariyle uygulanmaya başlanan yeni ekonomik büyüme modeli 2017 Nisan ayında kamuoyuyla paylaşılmış olup, 2016-2019 yılları için Cezayir ekonomisini çeşitlendirmeye ve 2030 yılına giden süreçte ekonomik dönüşüm için izlenecek mali politikalara odaklanılmaktadır. Söz konusu modele ilişkin Cezayir Maliye Bakanlığı'nca paylaşılan bilgiler aşağıdaki maddelerde yer almaktadır: 

 

Yeni büyüme modelinin 2020-2030 dönemi için hedefleri ise aşağıda sunulmaktadır:

•    Hidrokarbon dışı GSYİH'nın yıllık % 6,5'lik sabit büyüme kaydetmesi

•    Kişi başına düşen GSYİH'nin 2,3 katına çıkartılması

•    Üretimin artırılarak, sanayinin 2015 yılında %5,3 olan GSYİH'daki oranının 2030 yılında % 10'a çıkartılması

•    Tarım sektörünün modernize edilmesi

•    Enerji tüketiminin yıllık büyümesinin, 2015 yılındaki % 6 oranından 2030 yılında %3'e düşürülmesi

•    İhracatın çeşitlendirilmesiyle ekonomik büyümeye finansman sağlanması 

 

Cezayir'in uzun vadeli vizyonuna göre, önümüzdeki on yılda gerçekleştirilecek yapısal değişimle birlikte

gelişmekte olan bir ülke haline geleceği, bu kapsamda büyüme için üç aşamanın belirlendiği, bunların başlangıç dönemi olan 2016-2019, geçiş dönemi olan 2020-2025 ve istikrar dönemi olan 2026-2030 dönemi olduğu ve bu süre sonunda ülke ekonomisinin dengeye kavuşmasının planlandığı belirtilmektedir.

 

Son olarak, yeni ekonomik büyüme modelinde aşağıda belirtilen 6 stratejik tavsiyeye yer verildiği kaydedilmektedir:

•    Girişimciliğin artırılması,

•    Yatırımlar için finansman sağlanması (finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi, Çin gibi ülkelerle ortaklıkların geliştirilmesi, bankacılık sisteminin reformu gibi yöntemler önerilmektedir),

•    Endüstriyel üretimin teşviki ve çeşitlendirme politikalarının izlenmesi (otomotiv, demir-çelik, çimento ve tarım ile ilaç sektörünün desteklenmesi),

•    Endüstriyel büyümenin bölgeselleştirilmesi,

•    Enerji kaynaklarının güvenliğinin ve çeşitliliğinin temini,

•    Yeni ekonomi modelinin yönetimi.

 

Cezayir'e gıda ihracatında geçen yıl 15.3 milyon dolar ile ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer mamuller, 12.8 milyon dolar ile de çikolata ve kakao ürünleri başı çekiyor. Buna karşılık geçen yıl Cezayir'den kamış-pancar şekeri ve saf sakkaroz ithalatımız 15.4 milyon dolar oldu. Bunların yanı sıra Cezayir'den küçük miktarlarda da olsa, hurma, incir, ananas, avokado, mango gibi sıcak iklim ürünü meyveleri de ithal ediyoruz.

yazar

Nesip Uzun

E-bülten için e-posta bırak