2016 Yılında Dünya Ofis Mobilya Pazarları

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi - furniture - wood - design - dizayn - aksesuar - kenarbandı - edgeband - makine -woodworking - woodworkingmachinery

2016 Yılında Dünya Ofis Mobilya Pazarları

10-05-2016
2016 Yılında Dünya Ofis Mobilya Pazarları
İtalyan Araştırma Merkezi CSIL’in yayınladığı ve tüketim, üretim, ithalat ve ihracat verilerinin işlendiği rapor, gerek dünya, gerek bölge, gerekse de tek tek ülkeler bazında ofis mobilyaları pazarın büyüklüğü konusunda net rakamlar verirken, aynı zamanda 2016 yılı için beklentileri de gözler önüne sermekte.

OFİS MOBİLYALARI TÜKETİMİ 15 YILDA %25’LİK BİR ARTIŞ KAYDETMİŞ

 

CSIL, yaklaşık 60 önemli ofis mobilyası pazarına yönelik ulusal ve uluslararası kurumların resmi ve özel datalarından yola çıkarak elde ettiği veriler ışığında dünya ofis mobilyası tüketimini –net üretim fiyatları temelinde- 48 milyon USD olarak bulmuş, buradan yola çıkarak toplam tüketimin 50 milyon doları geçmiş olduğunu ifade etmektedir. Dünya ofis mobilyaları pazarı, tüm dünya mobilya pazarının %11’lik oranını oluşturmaktadır.

 

 

 

Son yirmi yıldır ortaya konan verilere göz atıldığında, 2005 yılı itibariyle 40 milyon doların altında olan dünya ofis  mobilya tüketiminin aradaki iniş çıkışlara karşın belirli bir eğride ilerlediği ve son 10 yılda % 25’e yakın bir oranda arttığı görülmektedir. 2005 yılı sonunda henüz 2008 yılındaki zirveye ulaşmamış gibi gözükmesine karşın gelinen noktada beklentiler 2016 itibariyle bu zirvenin aşılabileceği doğrultusundadır.

 

ÖNDE GELEN OFİS MOBİLYA PAZARLARI

 

Araştırma verilerine göre, rakamlar dünya ofis mobilyası pazarlarının %25 ve %22’lik oranlarla ABD ve Çin tarafından domine edildiğini, diğer büyük ülkelerle aralarında önemli bir uçurum olduğunu göstermektedir.

 

Veriler incelendiğinde bu iki ülkeyi sırasıyla %7 ile Japonya, %6 ile Almanya ve %4 ile Hindistan’ın takip etmekte olduğu görülüyor. Bunların dışındaki önemli pazarların arasında sırasıyla Brezilya, Kanada, İngiltere, Fransa ve Avusturayla gelmektedir.

 

 

 

OFİS MOBİLYALARI İTHALATI

 

Bu 10 ülke esas olarak dünya ofis mobilyaları pazarının üçte ikisini oluşturmaktadır. Öte yandan tüm ofis mobilyaları tüketiminin %63’lük bölümü aralarında G7 ülkelerinin de bulunduğu zenginler kulübü tarafından gerçekleştirilmektedir. Geri kalan %37’lik bölüm ise orta ve düşük gelirli ülkeler tarafından tüketilmektedir -ki bu ülkeler arasında en büyük tüketici ülkeler yine Çin, Hindistan ve Brezilya’dır.

 

Toplam mobilya tüketimi küçük ama kararlı bir hızla büyümekte, aynı şekilde mobilya ithalatı da – kriz dönemlerinin dışında- büyümesini sürdürmektedir. Dünyanın en büyük ofis mobilya ithalatçısı 2 milyar doları aşkın ithalat gerçekleştirmekte olan ABD’dir. Bu ülkenin 2015 yılındaki ithalat artışı %8 civarında gerçekleştirilmiştir. ABD’nin en büyük ofis mobilya tedarikçileri arasında sırasıyla Çin, Kanada, Meksika, Tayvan ve Malezya bulunmaktadır.

 

ABD, Almanya ve İtalya gibi ülkelerdeki ofis mobilyaları ithalat artışı, esas itibariyle İngiltere, Fransa ve İspanya’nın gerisinde kalmıştır. Ama yine de tüm dünyada tüketim/ithalat oranı 2008 yılındaki zirveyi –yaklaşmış olsa da- tamamen yakalayamamıştır.

 

OFİS MOBİLYALARI İHRACATI

 

CSIL’in araştırmasına göre, dünyanın en büyük ofis mobilya ihracatçısı ülkeleri sırasıyla Çin, Almanya, Kanada, İtalya, ABD ve İsveç’tir. İhracatçı ülkelerin toplamda %54’ü yüksek gelire sahip gelişmiş ülkeler tarafından gerçekleştirilmeke olup, esas itibarıyla bu oran yıldan yıla düşmektedir. Son 10 yıl içerisinde %72’den %54’e inmiştir.

 

Aynı şekilde orta ve düşük gelirli ülkelerin ofis mobilyacı ihracatı da o oranda artmakta olup, aynı zaman aralığında %28’den %46’ya kadar ilerlemiştir. Sonuç olarak gelinen noktada, çok kısa bir süre içerisinde gelişmiş ülkelerle, az gelişmiş ülkelerin ofis mobilyası ihracatlarının eşitleneceğini öngörmek bir kehanet sayılmaz.

 

Son 10 yıl içerisinde ofis mobilyası ihracatındaki en büyük artışı beklendiği üzere Çin gerçekleştirirken bu ülkenin toplam ihracattaki payı 2005 yılında %14.6 iken, 2014 itibariyle %36.4’e ulaşmıştır.

 

 

2016 YILI BEKLENTİLERİ

 

Acıklanan rapor, aynı zamanda geleceğe yönelik kimi tahmin ve beklentileri de içermekte. 60 ülkenin tek tek beklenti eğrilerinin değerlendirildiği ve daha sonra bölgelere göre gruplandırıldığı rapora göre bu yıl için Güney Amerika’nın dışında tüm bölgelerde ofis mobilyaları pazarının büyümesi bekleniyor. Özellikle Brezilya’daki ekonomik daraymanın bunda önemli bir rol oynağını görmek mümkün.

 

Öte yandan 2016 için en büyük beklenti yine Asya - Pasifik ülkelerinde olup, bu yıl bu ülkelerdeki ofis mobilyası pazarlarının %4.5 civarında büyümesi beklenirken, bunu %3.5 ile Kuzey Amerika ülkeleri izlemekte. Avrupa’nın ise doğusu ve batısı arasında denge doğudan yana. AB üyesi ülkelerde büyümenin %1 civarında seyretmesi beklenirken, Doğu Avrupa ülkelerinde büyüme beklentisi daha fazla.

 

2016 yılının dünya beklenti ortalamasına bakıldığında ise, ofis mobilyaları pazarının bu yıl sonuna kadar dünya çapında ortalama %3.5 civarlarında büyümesi öngörülüyor.

 

 

 

yazar

E-bülten için e-posta bırak