2011 AVRUPA SERTAĞAÇ PAZAR RAPORU : Amerikan Sertağaç Kerestesi Satışları Avrupa’da İvme Kazanıyor.

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi - furniture - wood - design - dizayn - aksesuar - kenarbandı - edgeband - makine -woodworking - woodworkingmachinery

2011 AVRUPA SERTAĞAÇ PAZAR RAPORU : Amerikan Sertağaç Kerestesi Satışları Avrupa’da İvme Kazanıyor.

28-11-2011
2011 AVRUPA SERTAĞAÇ PAZAR RAPORU : Amerikan Sertağaç Kerestesi Satışları Avrupa’da İvme Kazanıyor.
Amerikan Sertağaç İhracatı Konseyi (AHEC) Avrupa Ofisi, iki yılda bir konseyin farklı ülkelerde düzenlemekte olduğu Avrupa Konvansiyonu'na sunmak için ayrıntılı çalışmalar yapmakta ve bölge pazarlarını tek tek ele alarak buralardaki gelişmeleri bir rapor içerisinde toplamaktadır. Avrupa ve Amerika’daki hemen her konvansiyonunda hazır bulunan MOBİLYA DEKORASYON Dergisi de söz konusu gündemi yakından takip ederek uluslararası sertağaç pazarları ile ilgili izlenim ve verilere sayfalarında ayrıntılı bir biçimde yer vermektedir. Bu çerçevede, sunumu Ekim ayında Polonya’da gerçekleşen AHEC’in 2011 Avrupa pazarları için hazırladığı raporu sektörümüz için derleyerek okurlarımızın bilgisine sunuyoruz.
AB SERTAĞAÇ PAZARINDA ARTAN ABD PAYI
Avrupa'daki sertağaç pazarı son yıllarda zor bir dönem geçirdiyse de, göstergeler Amerikan sertağacının fırtınayı başarılı bir şekilde atlattığına işaret ediyor. Eurostat verilerinden yapılan analizlere göre 2005 ile 2010 yılları arasında toplam AB ithalatında Amerikan sertağaç kerestesinin payı %14'ten %19'a yükselmiştir. Ayrıca, toplam ithalatlardaki Amerikan sertağaç payı hemen hemen tüm AB'ye üye ülkelerde - üstelik bazılarında dramatik bir biçimde- artmıştır. Bu süre zarfında toplam AB ithalatında en fazla pay kaybını %52'den %45'e düşen tropikal ülkeler yaşamıştır. Bu kaybın büyük bir kısmı Brezilya ve Fildişi Sahilleri'ne atfedilebilir. AB'nin iki büyük tropikal tedarikçisi Kamerun ve Malezya sırasıyla %13 ve %9 paylarını korumuştur.
En son çeyreksel veriler AB kereste ithalatındaki Amerikan sertağaç payının, 2010 yılının ilk çeyreğinde %20'lik zirveye ulaştığından beri bu yıl %18 civarında seyrettiğini gösteriyor. Bunun nedeni kısmen Hırvatistan ve Bosna'dan artan ithalatlar ve 2010'dan 2011'e kadar Kamerun'un ithalatındaki düzelme.

AVRUPA KAPLAMA PAZARINDA YAVAŞ BİR TOPARLANMA YAŞANIYOR
ABD kaplama ihracatında birkaç Avrupa ülkesinden bu yıl kazanç elde edildiyse de, veriler Avrupa kaplama pazarında uyumlu bir yeniden yükselme olacağı konusunda pek güven vermiyor. Kapılar, mobilya ve zemin kaplamayı içeren kilit nihai kullanım sektörleri yüksek tüketici borçları seviyesi, konut pazarında ve inşaat sektöründe zayıf aktivite ve temsilcilerden gelen baskıdan etkilenmeye devam ediyor. ABD'nin Avrupa'ya kaplama ihracatı 2011'in ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine oranla hem hacim hem de değer olarak %4 artış göstermiştir. Ancak, 19.5 milyon ile 2011'in ikinci çeyreğinde bölgeye ihracat bir önceki çeyreğe göre yalnızca %2 yüksek ve 2010'un ikinci çeyreğine göre ise %2 düşüktü. Farklı Avrupa pazarlarına kaplama ihracatı modelleri büyük oranda farklılık gösterirken en büyük Avrupa pazarı olan Almanya'ya ihracat çeyreklik temelde neredeyse uçuşa geçti denebilir. 5.9 milyon m2 ile 2011'in ikinci çeyreğinde bu ülkeye ihracat bir önceki çeyreğe göre büyük oranda artış gösterdi. Ancak, 2009'un ortalarından beri çeyreklik iniş çıkışlar, hiçbir tutarlı uzun dönem trendi olmaksızın 5.5 milyon m2 çevresinde seyretti. Bu pazar, 2008'de Alman kaplama sektörünü vuran şiddetli gerilemeden beri hiçbir gerçek toparlanma belirtisi göstermiş değil. Diğer üç büyük Avrupa pazarına (İtalya, İspanya ve İngiltere) Amerikan sertağaç kaplama ihracatları önceki iki çeyrekte önemli kazanımlar elde ettikten sonra 2011'in ikinci çeyreğinde düşüşe geçti. Son yıllarda çok sayıda "küçük" Avrupa pazarı, özellikle Portekiz, Hollanda, Yunanistan, Slovakya, İsveç, Polonya ve Türkiye, kaplama ürünleri açısında önem kazandı. Bu durum da daha küçük Avrupa pazarlarında kaplama ticareti trendlerinin son derece hızlı iniş çıkılar gösterdiği ancak pazar sinyallerinin belirti bir istikrar içerisinde olmadığı gerçeği ile bire bir örtüşüyor.
Son gelişmelere bakıldığında, ülke bazında şunları söylemek mümükün : 2010'un ilk üç çeyreğinde önemli bir düşüşten sonra Portekiz'e kaplama ihracatında sağlam bir yükseliş; son iki yıl içinde İsveç'e ihracatta daha yavaş bir toparlanma; 2010 ortasından itibaren Belçika'ya kaplama ihracatında düşüş ve önceki üç yıl boyunca hüküm süren küçük seviyelerden sonra 2011'in ikinci çeyreğinde Polonya'ya ihracatlarda keskin bir artış (yaklaşık 500 milyon m3'e kadar) yaşanıyor. Türler dikkate alındığında ise ikinci çeyrek verileri kısmen ceviz kaplama ihracatında süren büyüme nedeniyle akmeşe kaplama ihracatında bir yavaşlama olduğu söylenebilir. Kızıl meşe, sert akçaağaç ve kiraz kaplamaları ihracatında ise görece daha istikrarlı bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, kaplama türleri trendlerinin analizi ABD ticaret verilerinin - belki de yanlış bir şekilde - ürünün büyük bir miktarını "diğer sertağaç" kategorisine yerleştirmesi nedeniyle kısıtlanıyor.

AVRUPA'YA YAPILAN SERTAĞAÇ KERESTESİ İHRACATINDA %10 ARTIŞ VAR
Amerikan sertağaç kerestesinin Avrupa ülkelerine ihracatı 2001 yılına yavaş bir başlangıç yapmasına karşın ikinci çeyrekte ilk üç aya göre %9 ve 2010'daki aynı zaman dilimine gore de %10 artış gösterdi. 2011'in ilk iki çeyreğinde Avrupa bölgesi, 2010'un aynı dönemiyle kıyaslandığında sırasıyla %9.6 ve %5.1 artış göstererek 159.2 milyon $ değerinde 225,500 m3 hacme ulaştı. Amerikan sertağaçlarının bu yıl içerisinde İngiltere, Almanya, Estonya, Hollanda, Danimarka, Finlandiya, Türkiye ve Polonya'ya gerçekleştirdiği ihracatlar bir önceki yılın aynı dönemine oranla ciro bazında önemli artışlara sahne oldu. Ancak, İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan gibi birçok güney Avrupa ülkesinin yanısıra İrlanda, Fransa ve Belçika' gibi ülkelere yapılan sertağaç satışları geçen yıla gore düşüşler gösterdi.

AVRUPA ÜLKELERİNİN SERTAĞAÇ TÜRLERİ TALEPLERİNDEKİ FARKLILIKLAR
Avrupa'ya ihraç edilen en yaygın Amerikan sertağaç türü olan Beyaz Meşe, bu yıl dab u pazardaki konumunu güçlendirmeye devam etti. Beyaz meşenin 2011'in ilk yarısındaki Avrupa'ya gerçekleştirilen ihracat hacmi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %8 artış gösterdi. Öte yandan Avrupa'ya, (özellikle de artan meşe fiyatların ve tedarik sıkıntılarının dişbudağa kısmi bir geçişe yol açtığı İtalya'ya) yapılan Amerikan dişbudak satışlarıda karlı olmaya devam ediyor. Dişbudak ithal eden ülkelerin başında ise Estonya geliyor. Bunun nedenlerinin başında da, dış mekân mobilyası sektöründe dişbudağın sert hava koşullarına dayanıklılığı geliyor. ABD'nin Avrupa'ya gerçekleştirdiği ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2011'in ilk yarısında %48 artış gösteren ceviz ise her zamanki gibi popülerliğini koruyor. ÖVte yandan Avrupa'ya gerçekleştirilen satış hacimleri potansiyellerinin çok altında olsa da Amerikan kızıl meşe, kiraz ve Amerikan cevizi ihracatlarında da cesaretlendirici artışların mevcut olduğu söylenebilir. 2010'da Avrupa'da önemli kazançlar elde ettikten Amerikan laleağacı kerestesi ise bu yıl satışı düşüş gösteren sertağaç türlerinin arasında gelmekte olup, bu düşüşteki etkenlerin başında İtalya'daki talebin büyük oranda gerilemesi yatmaktadır.

ZAYIF EKONOMİK GÖSTERGELERE RAĞMEN BU SATIŞ RAKAMLARINI YABANA ATMAMAK GEREK
Avrupa'ya olan sertağaç ihracatına bir bütün olarak bakıldığında ortaya çıkan yorumlar hiç de karamsar değil. Küresel ekonomik krizlerden önceki düşük ticaret seviyeleri göz önüne alındığında, Amerikan sertagğaçlarının Avrupa'da gerçekleşen 2011 yılı satış rakamlarının, zayıf ekonomik göstergelere rağmen hiç de yabana atılmaması gerekiyor. Bu tür belirsiz ve insanların önülerini çok da göremedikleri zamanlarda Avrupa sertağaç ithalatçıları ve müşterilerinin yalnızca sınırlı hacimlerde alım yapmakta oldukları bir gerçek. Spekülatif satın alma az ya da hiç yok ve tedarik zinciri boyunca stoklar minimum seviyerlerde tutulmakta. Amerikan sertağacın en büyük alıcıları bile bireysel alımlarda dolu konteynırlar yerine karışık satın almayı tercih ediyorlar. ABD'li kimi ihracatçılar özellikle riskli olarak değerlendirdikleri durumlarda ön ödeme yapılması konusunda ısrar ederken, kısıtlı nakit akışına sahip çoğu müşterinin ödemeleri ağırdan alması ile ortaya çıkan sıkıntılar sektörü gölgelemeye devam ediyor.
İyimserlere gore ise, Avrupalı ithalatçıların 2010 yılında Amerikan sertağaç alımlarında ortaya çıkan bu tür sıkışık ticaret koşullarının artık yavaş yavaş bir sorun olmaktan çıktığını belirtiyorlar. Farklı uzunluk ve genişlik standartlarına sahip ürünler de zaman içerisinde engel olmaktan çıkarak daha fazla erişilebilir bir konuma gelmekteler. Amerikan sertağaç kerestesi için görece kısa teslimat süreleri, ithalatçıların ve üreticilerin çok düşük envanterler ile çalıştıkları bir pazarda başlıca rekabet avantajıdır. Hareketli döviz kurları Avrupalı ithalatçıların spekülatif satın alımlarını olumsuz etkilemiştir. Ancak, ABD Dolarının Euro karşısında 2011 başında 0.77'den Mayıs 2011'de 0.69'a gerilemesi ile 2011 boyunca gerçekleşen nakit hareketlerinin Avrupa'da Amerikan sertağaca küçük bir rekabetçi ivme kazandırdığı söylenebilir. Bu düşük seviye saha sonra Ağustos 2011'e kadar devam etti. ABD sertağacının bu göreceli avantajı, Eylül 2011'de Euro bölgesinde yaşanan problemler ve ABD Dolarının Euro karşısında 0.75'e yükselmesi ile azalmaya başladı.

İTALYA'DA SEKTÖR SENDELEMEYE DEVAM EDİYOR
Ülkeler bazında bir değerlendirme yapmak gerekirse, uzmanlar yerel tüketimin zayıflaması ve İtalyan mobilya sektörünün konumunu korumak için gerçekleştirdiği zorlu mücadele sebebiyle İtalyan sertağaç pazarındaki toparlanmanın çok yavaş, ağır aksak olduğu konusunda birleşiyorlar. Oysa 2010 yılında İtalya'ya gerçekleşen Amerikan sertağaç kerestesi ihracatında güçlü bir toparlanma yaşanmıştı. Ancak 2011 yılında bu ülkeye gerçekleşen sertağaç ihracat rakamları yeniden yavaşladı. 2011'in ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla hacmen %2.4 ve değer olarak %5.8'lik bir gerileme yaşandı. 2011 Nisan ve Haziran döneminde İtalya'ya gerçekleşen 42,400 m3 civarındaki ihracat rakamları bir önceki çeyreğin tamamen aynısıyken, 2010'daki aynı çeyreklerle kıyaslandığında onların %7 oranında altında kaldığı görülüyor. ABD'nin İtalya'ya laleağacı ihracatı, diğer türlerle kıyaslandığında bir önceki yıl elde edilen güçlü seviyelerin oldukça altına inmişti. Bu trenddeki düşüş kısmen İtalya'da trendin laleağacından dişbudak tüketimine doğru seyretmesinden kaynaklanıyordu. Gerilemekte olan inşaat sektörü önemli bir faktör İtalya genelinde yavaşlayan inşaat sektörü bu ülkenin iç pazarında yaşanan sorunların temel nedenlerinden birisini oluşturmakta. Temmuz 2011'de İtalyan İnşaat Sektör Birliği ANCE'nin bir rapor halinde yayınladığı tahminlere göre, inşaat sektörü yatırımları 2011'de %4 azalacak (Bu tahmin 2011 başında ifade edilen %2.4'lük düşüşün de üzerinde). Birliğin beklentisi, yatırımın %3.2 daha düşmeye devam ederek 1994'ten bu yana en düşük seviyesine ineceği doğrultusunda. ANCE'ye göre bu sektördeki toparlanmayı engellemekte olan faktörlerin başında şirketlerin giderek azalmakta olan kredi tedariki şansları, kamu kuruluşlarının ödemelerinde gerçekleşen gecikmeler ve altyapı fonlarındaki azalma gibi önemli konular bulunuyor Öte yandan, küçük de olsa İtalyan pazarındaki sertağaç ürünleri için bir teselli bulunabilir: ANCE yeni inşaatlar kadar varolanlarlar için de yenileme / bakım işlerinin bu yıl %0.5 artışla yatırımda büyüme kaydeden tek sektör olacağını tahmin ediyor ki bud a tüketimin tamamen durma noktasına gelmeyeceği konusunda bir umut ışığı oluşturmakta.. İç pazardaki mobilya satışları baskı altında İtalyan pazarı için yukarıda bahsedilen tüm bu olumsuz faktörler, bir yandan da İtalyan mobilya sektörünün daha güçlü bir şekilde toparlanmasınada engel oluyor. İtalya dünyanın en büyük mobilya ihracatçısı ülkelerinden bir olmakla birlikte, yerel pazar halen sektörün 25.4 milyon Euro'luk yıllık satışının en az %80'ini teşkil ediyor. Yerel mobilya satışları da halen yavaşlamakta olan konut pazarı, artmayan kamu sektörü ücretleri, durdurulan işe alımların ve artan yakıt ve ürün fiyatları sebebiyle baskı altında. İtalya'nın mobilya ihracatı 2010'da kısmen toparlandıysa da ihracat artış hızı bu yıl yavaşlamıştır. İtalyan mobilya endüstrisi deniz aşırı pazarlardan, özellikle de yalnızca İtalyan tasarımlarını değil markalarını da taklit etmekte ustalaşan Çin'den gelen artan rekabetle karşı karşıya. İtalyan mobilya şirketleri bu tehlikelere örneğin sürdürülebilirlik güvenilirliklerini vurgulayarak, "makul fiyatlı tasarım" kavramına odaklanarak, en iyi fiyat/kalite oranını sunan ürünleri sunarak ve ısmarlama ve sözleşmeli mobilyaya önemli bir geçişle cevap veriyor. Bu önlemlerin faydası oluyor ancak yalnızca yükselen ekonomik problemlerin karşısında mobilya satışlarını artıracak kadar.

İNGİLTERE "DENGELİ" KALMAYA KARARLI
İngiliz sertağaç kerestesi pazarı 2011'in ilk yarısında güçlü bir şekilde toparlanma kaydetti. 6 aylık dönem boyunca İngiltere'ye gerçekleştirilen Amerikan sertağaç kerestesi ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla hacmen %28 ve değer bakımından %34 artış gösterdi. 18,400 m3 ile 2011'in ikinci çeyreğinde ülkeye yapılan ihracat bir önceki çeyreğe göre oldukça yüksekti ve yaklaşık üç yıldır bu pazardaki en büyük çeyreklik hacme ulaşıldı. Bu trendin altında yatan ise özellikle marangozluk ve doğrama işlerinde kapılar ve zemin kaplama ve atölye montajı konularında sertağaçlar ürünlerine olan sürekli talepti. Giderek artan sayıda müşterinin daha yüksek değerli zemin kaplamalarına eğilim göstermesiyle birlikte kaliteli zemin kaplama sektörüne özellikle güçlü bir talep var. Bu yıl iç mekânlar eskimeye başlayınca işe başlamak zorunda kalan perakendeciler sayesinde bu yıl atölye montajlarında büyük artış yaşandı. Merdiven üretim sektöründe faaliyetler, kısmen tarihinin en düşük seviyelerinde seyreden yeni inşaatlara görece daha fazla bağımlılık sebebiyle pek de parlak değildi. İngiltere'ye gerçekleştirilen Amerikan akmeşe biçilmiş kerestesi ve laleağacı ihracatı bu yıl oldukça güçlüydü. Amerikan akmeşesi ile Avrupa akmeşesi İngiltere'deki en moda tür olmaya devam ederken ceviz de popülerliğini koruyor. Akçaağaç ve kiraz bu pazarda pek tutulmuyor. Yılın geri kalanı için ise tahminler belirsiz. Dağıtımcılar İngiliz hükümetinin harcama kesintilerinin, Olimpiyat konusunun gündemden düşmesinin ve azalan tüketici güveninin yaratacağı olumsuz etkilerden endişe ediyor. Ancak çoğu raporda da talebin "istikrarlı" veya "adil" kalma ihtimalinin olduğunu gösteriyor.

ALMANYA'DA TALEP OLDUKÇA CANLI
Almanya 2011'den beri Amerikan sertağaç için hareketli bir pazar olmuştur. 2011'in ilk yarısı boyunca Almanya'ya Amerikan sertağaç kerestesi ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla hacim bakımından %16 ve değer olarak %26 daha yüksekti. Nisan-Haziran 2011 döneminde Almanya'ya gerçekleşen 15,400 m3'lük ihracat, finansal kriz başlamadan önceki seviyelerin bile oldukça üzerindeydi. Bu yıl Almanya'ya akmeşe, ceviz ve laleağacı ihracatı da oldukça güçlü olmuştur. Alman son kulanım pazarları son aylarda değişik seyirler izlese de, genel olarak iyi bir performans sergilemiştir. Genel tamamlanan inşaat sayısının 16,000 adet ile bir önceki yılla aynı olduğu 2010''un o durgun döneminden sonra bu yıl Almanya'daki inşaat faaliyetleri artış göstermiştir. Faaliyetler hem konut sektöründe hem de ticari sektörde iyi seyretmiştir. İç kapı üreticileri, özel ev yapımına ve yüksek seviyede kurumsal sözleşme işlerine atfedilen iyi işler ile yaz ayları boyunca artan siparişler aldılar.
Alman mobilya sektörünün geneline bakıldığında ise, satışların 2010'un aynı dönemine kıyasla özellikle ofis ve mağaza mobilyalarında güçlü bir büyümeyle 2011'in ilk yarısında %7.3'lik bir artış gösterdiğini görmekteyiz. Mobilya ihracatı da 2011'in ilk yarısında artış gösterse de şu an Euro bölgesinde bir ekonomik belirsizliğin yükselmesi ve deniz aşırı tedarikçilerden gelen sert rekabet sebebiyle gelecekte ne olacağı konusunda bir belirsizlik ve endiye hakim. Almanya'nın parke mobilyası endüstrisi de benzer bir trendi takip ediyor. Üreticiler genel olarak iş trendleri konusunda olumlu ve çoğu 2011 genelinde %5 ila %15 arasında bir satış artışı bekliyor. Son pazar raporlarında görece yüksek kapasite kullanımı belirtilse de 2011'in ikinci çeyreğinde satışlar yılın ilk aylarında olduğu kadar canlı değildi. Kısa dönemde 2011'in ilk yarısında kaydedilen Almanya'daki yüksek ihracat seviyelerinin yılın ikinci yarısında ithalatçıların ve üreticilerin yaz aylarında sağlam stoklar oluşturmuş olması sebebiyle bir miktar düşüş göstermesi bekleniyor. Yaz tatilinden sonra Eylül 2011'de Almanya'dan Amerikan sertağaç kerestesi siparişleri yavaştı. Ancak Amerikan sertağacı Almanya'da uzun dönemde daha güçlü bir varlık gösterecek gibi görünüyor ve beklentiler gelecekte bu pazarda sağlam ihracatların devam etmesi yönünde.

DİBE VURAN İSPANYA
15,400 m3 ile 2011'in ilk 6 ayında İspanya'ya gerçekleştirilen sertağaç kerestesi ihracatı neredeyse bir yıl önce aynı dönemde kaydedilen düşük seviyelere eşdeğerdi. Nisan-Haziran 2011 arasında 8,500 m3'lük seviyelerde seyreden ihracat rakamları ise bir önceki çeyreğin %25 üzerindeydi. Ancak, 2011'in ilk üç ayında İspanya'ya ihraç edilen 6,900 m3'ün yıllardır kaydedilen açık ara en düşük rakam olduğu düşünüldüğünde bu artıy ancak çok küçük bir teselli olarak kalıyor. Uzmanların belirttiğine göre, İspanya pazarında yakın dönemde büyümeye doğru bir dönüş yaşanması ihtimali çok düşük. İspanya Hükümetinden gelen son bilgilere göre darmadağın olan inşaat sektöründeki sorunlar bitecek gibi görünmüyor. 2011'in ilk yedi ayındaki planlama onayları 2010'un aynı dönemine oranla %13 ve Temmuz'a oranla %11 daha düşüktü.. İspanyol Tapu Sicili aynı zamanda 3 ardışık çeyreklik büyümenin ardından 2011'in ilk ve ikinci çeyreklerinde konut satışlarının %32 düştüğünü belirtiyor. Nisan-Haziran 2011 döneminde gerçekleşen satışlar ise Tapu Sicili veri setlerini yayınlamaya başladığından beri görülen en düşük seviyedeydi. İspanya inşaat sektörü üzerine ICD Araştırma Şirketi tarafından Eylül 2011'de yayınlanan yeni bir raporda bu ülkenin inşaat sektöründeki büyümenin 2011-2015 yılları arasında yılık %1 gibi son derece düşük seviyelerde olacağı sonucuna varılıyor. Bunun sebebi ise kısmen yeni inşa edilen ancak satılamayan büyük miktarda konut (2010'un sonunda 1.4 milyon birime ulaşmıştı) ve geniş boş ofis ve perakende alanlarıdır. Büyümenin ayrıca ülkenin bütçe açığını 2013'e kadar AB'nin %3 limitine indirmeyi amaçlayan İspanya hükümetinin tasarruf önlemleri ile daha da zayıflaması bekleniyor. Bu arada resmi işsizlik oranının Eylül 2011'de %21'e ulaştığının gözlenmesi gelecekte de kişisel tüketimin zayıf kalacağı öngörülerini yükseltmekte. İspanya'nın yerel mobilya endüstrisi de deniz aşırı rekabetin sıcaklığını hissediyor. 2010'da 2.2 milyon Euro değere sahip İspanya mobilya ithalatı, 2009 yılının %20 üzerinde olsa da 2007 yılındaki 2.6 milyar Euro'luk zirvenin altında kalıyordu. Bunda da sektörde daha bir süre poztif rakamların kaydedilmesinin en azından şimdilik mümkün olmadığı sonucu çıkıyor.

POLONYA'NIN POTANSİYELİ
Amerikan sertağaç kerestesinin önemli artışlar kaydettiği pazarların başında Polonya geliyor. 2011'in ilk altı ayında bu ülkeye doğrudan gerçekleştirilen Amerikan sertağaç kerestesi ihracatı 2400 m3'e ulaşarak bir yıl önceki aynı dönemdeki seviyenin üç katını aştı. Bu rakamlar AB pazarlarıyla karşılaştırıldığında küçük olmakla birlikte bu kayda değer bir gelişme ve Polonya'da artan Amerikan sertağaç tüketimine ve bu ürünlerin ülkeye ithal edilmesi konusundaki yaklaşımların arttığına işaret ediyor. Resmi rakamlarla bile giderek daha fazla Polonyalı şirketin doğrudan Amerikan sertağaç satın aldığı kesin. Ancak AHEC diğer AB pazarları vasıtasıyla yapılan dolaylı ithalat da göz önüne alınmasıyla gerçekleşen reel satınalmaların çok daha büyük hacimlerde olduğuna inanıyor. Uzmanların öngörüleri Polanya pazarı sertağaç tüketiminin yıllık 15,000 m3 alanında olabileceği anlamına geliyor. Polonya'nın sertağaç kerestesi ithalatı verilerinin analizi ABD'den doğrudan ithalatın toplamın yalnızca küçük bir kısmını teşkil ettiğini ve ithalatın çoğunluğunun diğer AB ülkeleri ile Ukrayna aracılığıyla yapıldığını gösteriyor. Ancak, çok fazla miktarda Amerikan sertağacın da yeni dolaylı olarak, özellikle de kısa sürede Polonyalı üreticilere rekabetçi fiyatlarla stok sunabilecek alım gücüne ve tecrübeye sahip Alman stokçular aracılığıyla, Polonya'ya girdiği biliniyor. Alman stokçular aynı zamanda belirli üreticilere uygun stok ayıklama ve seçme konusunda hazırlıklı. ve bu pazarda hangi tür ve miktarlarda alımların yapıldığını iyi biliyorlar. Öte yandan uzmanlar her yıl Estonya pazarına girmekte olan büyük hacimdeki sertağaç kerestesinin en azından bir kısmının Polonya'da dış mekân kullanımı üretimi için kullanılan ısıl işlem görmüş Amerikan dişbudak ağacı olmasının mümkün olduğunu belirterek, bu durumun Polonya'nın çok farklı kaynaklardan sertağaç ithal edildiğine bir başka kanıt olduğuna işaret ediyorlar. Polonya'ya doğrudan Amerikan sertağaç kerestesi ithalatı artsa da bu aşamada dolaylı ithalatın azaldığına dair hiçbir işaret yok. Aksine, dolaylı ithalatın da artıyor olması muhtemel. Polonyalı ithalatçılardan ve üreticilerden alınan geri bildirime göre ülkedeki genel Amerikan sertağaç kerestesi tüketimi artmakta. Akmeşe ve ceviz tüm Avrupa'da moda olan türler oldukları için özellikle çok popüler. Bazı Polonyalı şirketler büyük oranda yeniden ihracat nedeniyle de kızıl meşe talebinin arttığını bile rapor ediyorlar. Polonya, özellikle de daha üst sınıfa yönelik olan büyük bir kısmı ihraç edilen, özellikle mobilya ve zemin kaplama alanlarında faaliyet gösteren büyük bir ahşap üretimi sektörüne sahip. Hatta Polonya'da üretilen mobilyaların %90'ının ihraç edildiği belirtiliyor ki bu çok önemli biroran. Dünya geneline bakıldığında ise Polonya'dan dahafazla mobilya ihraç eden sadece 3 ülke var : Çin, İtalya ve Almanya… Rakamsal değer olarak değil ama ağırlık tonaj açısından (kg) ise Polonya dünyadaki en büyük üçüncü mobilya ihracatçısı.

DİĞER PAZARLARDAKİ ÖNEMLİ TRENDLER

ESTONYA:
2011 yılında bir önceki yıla kıyasla Estonya'ya Amerikan sertağaç kerestesi ihracatı ikiye katlanmıştır. Büyük çoğunluk dış mekân ahşabı için Avrupa pazarına tedarik için ısıl işleme mahkûm. Bu pazar, görece kısıtlı erişilebilirlik ve Avrupa'daki dayanıklı tropik sertağaç için uzun teslim süreleri sebebiyle sürekli genişleme potansiyeline sahip. Ayrıca, AB'nin Kereste Nizamnamesi aracılığıyla zorunlu gereken özen gereksinimleri getirilerek potansiyel olarak "yüksek riskli" tropik ahşaba maruziyeti azaltma çabaları artmış durumda. Sertağaç için ısıl işlem pazarı şu an için dişbudağa odaklanmış olsa da ürün karışımını genişletme potansiyeli mevcut.

TÜRKİYE:
Amerikan sertağaç kerestesi ihracatının 2011 yılında bir önceki yıla oranla neredeyse ikiye katlandığı bir diğer ülke ise Türkiye. Geleneksel olarak sertağaç kütüğü ithalatını keresteye tercih etmiş olan bir pazarda bu olumlu bir gösterge. Türkiye'nin bu yılki kereste ithalatı akmeşe (+42), dişbudak (%35) ve ceviz (%18) karışımından oluşuyordu. Türkiye 2010'da %7.3 artan gayrisafi yurtiçi hasıla ve 2011'in ilk üç ayında yıllık %11 oranına yükselme ile Çin'in büyümesini bile geride bırakarak önemli bir ekonomik büyüme kaydetmiştir. Tüketicilerin borçlar konusunda daha endişeli hale gelmesi ve sorunlu dış ekonomi ortamı sebebiyle ikinci çeyrekte GSYİH büyüme hızı %7'ye geriledi. Ancak, büyük ve görece genç bir nüfusa, sağlam bir finansal ve parasal konuma, sınırlı yerel orman kaynağına ve büyüyen bir mobilya sektörüne sahip bu ülkede bu pazara uzun dönemde sertağaç ihracatının artışı ihtimali oldukça yüksek.

HOLLANDA:
Birkaç yıllık görece zayıf performansın ardından Hollanda'da güçlü bir büyümenin sinyalleri görülüyor. 2011'in ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine oranla Hollanda'ya Amerikan sertağaç kerestesi ihracatı hacim bakımından %17, değer bakımından %34'lük bir artış gösterdi.

YUNANİSTAN:
2011'de kaydedilen görece parlak rakamlarla kıyasla bu yıl Yunanistan'a ihracatta %39'luk bir düşüş var ve bu da ülkede son dönemde yaşanan şiddetli ekonomik problemlerin bir göstergesi.

(*) Bu rapor, Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, İzlanda, Karadağ, Norveç, Rusya, Sırbistan ve Kosova, İsviçre ve Türkiye ile birlikte AB-27'yi içeren Avrupa bölgesi pazarlarını kapsamakta ve tüm veriler Ticaret Departmanı, A.B.D. Nüfus Sayım İdaresi, Dış Ticaret İstatistikleri'ne dayanan USDA FAS GATS veri tabanından alınmış olup, son günçellenme tarihi 29 Eylül 2011'dir.
yazar

E-bülten için e-posta bırak