MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖREL İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE VE AKİB DEĞERLENDİRMESİ

Mobilya Dekorasyon Dergisi - Mobilya Dekorasyon - Dergi - Yayın - İletişim - Dergi - furniture - wood - design - dizayn - aksesuar - kenarbandı - edgeband - makine -woodworking - woodworkingmachinery

MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖREL İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE VE AKİB DEĞERLENDİRMESİ

10-01-2022
MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖREL İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE VE AKİB DEĞERLENDİRMESİ
2021 yılı Ocak ayı sektörel bazda ihracat rakamlarına göre; Türkiye Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatı, 2020 yılının eş değer dönemine kıyasla, %0,3 oranında artış göstererek 454 milyon 063 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Sektörün Ocak ayı Türkiye toplam ihracatındaki payı %3,4 olmuştur. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin 2021 yılı Ocak ayı sektörel bazda ihracat rakamları incelendiğinde ise; 63 milyon 068 bin dolar Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatı gerçekleştirildiği görülmektedir. Bir önceki yılın eş değer dönemine kıyasla sektör ihracatında %4,4 oranında artış yaşanmıştır.

 

 

MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATININ OCAK

AYI GENEL SEKRETERLİKLER BAZINDA DAĞILIMI

            2021 yılı Ocak ayında Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri sektörü ihracatında İstanbul İhracatçı Birlikleri ilk sırada, Akdeniz İhracatçı Birlikleri %4,5 artış göstererek 2. Sırada yer almıştır.

Mobilya sekto?ru?, is?yeri sayısı ve yarattıg?ı istihdam ile o?nemli bir sekto?r olmasına kars?ın ihracatımız ic?indeki payı sınırlı du?zeydedir. Sekto?ru?n toplam ihracat ic?indeki payı 2020’de %2 olarak gerc?ekles?mis?tir. Mobilya sekto?ru?nu?n gelis?mesi mobilya ihracatının gelis?mesine bag?lıdır. Tu?rkiye’nin mobilya ihracatı 2001 yılında 192 milyon dolar olarak gerc?ekles?irken, 2020 yılında o?nemli oranda artarak 3 milyar 422 milyon dolara ulas?mıs?tır. 2020 ic?erisinde ticarete olumsuz etkileri o?nemli o?lc?u?de hissedilen pandemi kos?ullarına rag?men 2020 yılı mobilya ihracatı gec?en seneye go?re %12 oranında artıs? kaydetmis?tir. 2021 yılı rakkamları 3.5 milyar doları yakaladığını göstermektedir.

 

 

MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ OCAK AYI SEKTÖREL

İHRACAT RAKAMLARININ İL BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkiye Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 2021 yılı Ocak ayı sektörel ihracatı iller bazında incelendiğinde; İstanbul’un 181 milyon 422 bin dolar ile ilk sırada yer alırken, ilk 10’da ihracatında en çok artış görülen il %65,4 oranıyla Mersin olmuştur. 2021 yılı değer bazında 11. sırada yer alan Hatay’dan gerçekleştirilen ihracat %15.1 oranında azalış ile 4 milyon 960 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı değer bazında 28. sırada yer alan Karaman’dan gerçekleştirilen ihracat %49,2 oranında azalış ile 934 bin 35 dolar olarak gerçekleşmiştir

 

tablo içeren bir resimAçıklama otomatik olarak oluşturuldu

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin 2021 yılı Ocak ayı ihracatı alt grup bazında değerlendirildiğinde ise Mobilyalar ilk sırayı almaktadır. Alt gruplar içerisinde Orman Tali Ürünleri ürün grubunda yaklaşık %72,3 oranında artış olduğu görülmüştür.

 

MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖREL İHRACAT RAKAMLARININ ÜLKE BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkiye geneli sektörün 2021 yılı Ocak ayı ihracat rakamlarına göre değer bazında en önemli pazar Irak olmuştur. Birleşik Devletler ise Irak’ın ardından ikinci sırada yer almıştır. İlk 10 Ülke arasında en çok artış Fransa’ya gerçekleştirilen ihracatta %70,9 oranında artış olduğu görülmektedir. 2021 yılı Ocak ayında değer bazında 30. sırada yer alan KKTC’ye gerçekleştirilen ihracat ise %12,7 oranında azalış ile 3 milyon 621 bin dolar olmuştur.

 

TÜRKİYE GENELİ OCAK AYI MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN

ÜRÜNLERİ İHRACATINDA İLK 10 ÜLKE

 

Tu?rkiyede mobilya u?retiminde kullanılan teknoloji, artan ihrac? imka?nları ve ihracatc?ı firma sayısı ile birlikte her gec?en gu?n gelis?mekte ve du?nya ile rekabet edebilmektedir. Dig?er yandan, zanaat geleneg?inin devam ettirildig?i KOBI? nitelikli firmalarımız ile de el yapımı mobilya u?retimi ag?ırlıg?ını/o?nemini korumaktadır. Sekto?rde u?ru?n tasarımının o?neminin anlas?ılması, marka bilincinin olus?ması/olus?turulması c?abaları ile bu konulara ayrılan bu?tc?e imka?nları da artırılmaktadır. Mobilya tasarımcılarının yetis?tirilmesine gereken ilginin go?sterilmesi (gerek sekto?r o?rgu?tleri ve gerekse I?hracatc?ı Birliklerince sekto?re yo?nelik du?zenlenmekte olan tasarım yarıs?maları bu yo?nelimi go?steren o?nemli organizasyonlardır) ve istihdamlarının sag?lanması, sekto?ru?n gelis?imi ac?ısından bu?yu?k o?nem arz etmektedir.

AB ile su?re gelen yog?un ticari alıs?veris?, sekto?rle ilgili olarak AB’de varolan kalite ve sag?lıg?a ilis?kin standartlara uyumu kolaylas?tırmaktadır. Fabrikasyon u?retimin yaygınlas?ması, tu?keticinin bilinc?lendirilmesi ve artan ihracat da bu ve benzeri gelis?meleri, zorunlu kılmaktadır.